Försvarsdepartementet

English
ÖB Sverker Göranson överlämnade Försvarsmaktens underlag till försvarsministern. Foto: Dennis Abrahamsson / Regeringskansliet

Försvarsmakten överlämnade underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 16 december emot Försvarsmaktens underlag till den kommande försvarspolitiska inriktningspropositionen.

Försvarsministern kommer vidare den 17 december att bjuda in representanter för de partier i riksdagen som står bakom Försvarsberedningens slutrapport för inledande samtal om arbetet med inriktningspropositionen.

- Det är tydligt i både Försvarsberedningens, regeringens och Försvarsmaktens analys att Sveriges säkerhetspolitiska läge har förändrats. Därför kommer en ökad operativ förmåga i krigsförbanden vara den enskilt viktigaste målsättningen i den kommande försvarsinriktningsperioden. Det är utifrån denna utgångspunkt som jag och mina medarbetare nu ska analysera Försvarsmaktens underlag, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Peter Hultqvist besökte Försvarsföretagsdagarna

Under Försvarsföretagsdagarna diskuterade bland annat Försvarsmaktens förmåge- och materielutveckling, forskning, och försvarslogistik. Foto: Lina Karlsson / FMV

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 10 december Försvarsföretagsdagarna i Saltsjöbaden. Temat för dagarna var hur en föränderlig omvärld påverkar försvar och innovation inom forskningen?
Försvarsmakten och Förvarets materielverk (FMV) var medarrangörer.

- En fungerande forsknings- och teknikutveckling är mycket viktig för att svensk försvarsförmåga ska kunna bibehållas, säger Peter Hultqvist.

Regeringen aktiverar delar av plikttjänstgöringen

Regeringen beslutade den 11 december 2014 att aktivera en del av den vilande pliktlagstiftningen. Beslutet innebär att plikten som rör skyldigheten av fullgöra repetitionsutbildning aktiveras, övriga delar av värnplikten och civilplikten förblir vilande.

Syftet med beslutet är att ge Försvarsmakten möjlighet att repetitionsutbilda den personal som är krigsplacerad men inte anställd i Försvarsmakten.

Birgitta Ågren fortsatt GD för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Regeringen fattade den 11 december beslut om att förlänga Birgitta Ågrens anställning som generaldirektör och chef för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Anställningen gäller fr.o.m. den 1 februari 2015 t.o.m. den 31 maj 2015.

Foto: Paula Levänen / Försvarsmakten

Försvarsministern besökte Livgardet

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 9 december Livgardet utanför Stockholm. Besöket innehöll presentationer av utbildningsförbandet, besök på Swedint samt ett besök på en övning för några av de soldater som efter årsskiftet ska delta i FN-insatsen MINUSMA i Mali.

- Det är viktigt för ett land som Sverige att kunna hjälpa till när mänskliga rättigheter hotas och samhällen riskerar att kollapsa, och när FN behöver expertis som vi kan bidra med, säger Peter Hultqvist.

Försvarsministern talade på Krigsvetenskapsakademien

Försvarsminister Peter Hultqvist talade den 3 december på Kungliga Krigsvetenskapsakademien i Stockholm. Talet berörde den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland och i Mellanöstern och inkluderade också regeringens syn på fördjupade säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten inom Norden, Östersjöområdet och med andra länder.

Försvarsministern berättade också i sitt tal om arbetet med den kommande försvarspolitiska inriktningspropositionen som regeringen kommer att lägga fram under 2015.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Krisberedskap
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Plikttjänstgöring
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar