Försvarsdepartementet

English

Budgeten för 2015

Torsdagen den 23 oktober presenterar regeringen sin budget för 2015. Försvarsdepartementets del av budgeten omfattar Militärt försvar och Samhällets krisberedskap

Försvarsminister Peter Hultqvist och hans finske kollega Carl Haglund. Foto: Axel Oweling / Regeringskansliet

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Finland

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade den finske försvarsministern Carl Haglund under ett besök i Finland den 10 oktober. Besöket var en artighetsvisit som traditionellt äger rum när en minister är ny på sin post.

På agendan fanns det svensk-finska försvarssamarbetet som de båda länderna har ambition att fördjupa. Försvarsminister Peter Hultqvist ser ett utvecklat samarbete mellan Sverige och Finland som en prioriterad uppgift inför framtiden.

Under besöket diskuterades även det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet och gemensamma frågor inom det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco) där Sverige tar över ordförandeskapet 2015.

Jan Salestrand ny statssekreterare hos försvarsministern

Regeringen har utsett Jan Salestrand till statssekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsminister Peter Hultqvist Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Peter Hultqvist ny chef för Försvarsdepartementet

Den 3 oktober lämnade statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen och presenterade vilka statsråd som ingår i den nya regeringen. Till försvarsminister utsågs Peter Hultqvist (S).

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Samhällets robusthet handlar om att förebygga, motstå och hantera allvarliga olyckor och kriser.
Ett modernt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Ett nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Budgetpropositionen 2015
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar

Senaste publikationer