Försvarsdepartementet

English
Försvarsminister Karin Enström tillsammans med Estlands försvarsminister Sven Mikser. Försvarsminister Karin Enström tillsammans med Estlands försvarsminister Sven Mikser. Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Möte med EU:s försvarsministrar i Luxemburg

EU:s försvarsministrar träffades i Luxemburg den 15 april. På agendan stod en presentation av EU:s arbete med att ta fram en maritim säkerhetsstrategi, Centralafrikanska republiken inklusive EU-insatsen EUFOR RCA samt Östliga partnerskapet med anledning av utvecklingen i Ukraina. Försvarsminister Karin Enström deltog i samband med besöket i Luxemburg också på ett styrelsemöte i den Europeiska försvarsbyrån (EDA).

Ny industriell lösning för nya ubåtar och nyproduktion och förhandling om försäljning av JAS Gripen

Under ett besök i Boden den 9 april presenterade försvarsminister Karin Enström de delar av vårändringsbudgeten och vårpropositionen som rör Försvarsdepartementets område.

Bland annat berättade försvarsministern om en ny industriell lösning för framtida ubåtar och produktion och förhandling om försäljning av JAS Gripen till Danmark.

De nordiska försvarsministrarna i Tromsö. Foto: Norska försvarsdepartementet De nordiska försvarsministrarna i Tromsö. Foto: Norska försvarsdepartementet

De nordiska försvarsministrarna möttes i Tromsö

Försvarsminister Karin Enström deltog den 8 och 9 april i ett möte med sina nordiska kolleger inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Under mötet diskuterades bland annat relationerna med Ryssland och utvecklingen i Ukraina samt partnerskapsfrågor inför Nato:s toppmöte i september 2014.

- Det är värdefullt att träffa mina nordiska kolleger och diskutera utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet. Det ger även möjlighet att ta upp aktuella händelser i omvärlden för att bilda en gemensam uppfattning, särskilt nu vad gäller utvecklingen i Ukraina och Ryssland, säger Karin Enström.

Inom det nordiska försvarssamarbetet diskuterades också erfarenheter av samarbete i internationella insatser som exempelvis Mali, Syrien och Afghanistan och hur man kan ytterligare bidra gemensamt till kapacitetsbyggande insatser. Vid mötet talade ministrarna dessutom om gemensamt utnyttjande av taktiskt flygtransportkapacitet och cyberförsvarsfrågor.

Karin Enström talade om svensk försvarspolitik efter Ukraina

Karin Enström talade om hur Rysslanda agerande i Ukraina har påverkat Sverige och vår omvärld.

Försvarsminister Karin Enström talade på måndagen 7 april vid ett seminarium hos Folk och Försvar om hur krisen i Ukraina har påverkat Sverige.

Karin Enström och Celso Amorim undertecknar ramavtal Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Brasiliens försvarsminister besökte Sverige

Försvarminister Karin Enström tog emot sin brasilianske kollega försvarsministern Celso Amorim under en ceremoni på Karlberg slott den 3 april.

Ministrarna undertecknade ett avtal om fördjupat samarbete inom försvarsområdet, ett säkerhetsskyddsavtal och beslutade att utveckla ett svensk-brasiliansk partnerskap för militär flygteknik.

Karin Enström på Försvarskonferensen i Skövde Foto: Sara Norrevik / Regeringskansliet

Karin Enström talade på Försvarskonferensen i Skövde

Försvarsminister Karin Enström deltog den 1 april på Försvarskonferensen i Skövde. Enström talade om utvecklingen i Ukraina och Rysslands aggression på Krim, vikten av att genomföra försvarsreformen och om regeringens satsningar på försvaret genom höjda anslag till bland annat välutbildad personal och modern materiel.

- Jag som försvarsminister vill tillföra ytterligare resurser till försvaret för att snabba på försvarsreformen och för att stärka Sveriges försvarsförmåga, sa Karin Enström.

Försvarkonferensen arrangeras av Försvarsmaktsråd Skaraborg som är ett samarbete mellan Försvarsmakten i Västra Götaland och kommunerna Skövde, Lidköping och Karlsborg. Konferensen arrangerades för andra året i rad och samlar förband, kommuner, organisationer oh näringslivet från olika delar av Sverige för att bland annat diskutera Försvarsmaktens personalförsörjning och erfarenheter kring civil-militär samverkan.

- Reformen av försvaret berör hela samhället och förutom Försvarsmakten så har andra aktörer, som kommunerna, en viktig roll i att ta tillvara på sociala och samhälleliga aspekter av reformen, sa försvarsministern.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Samhällets robusthet handlar om att förebygga, motstå och hantera allvarliga olyckor och kriser.
Ett modernt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Ett nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.