Försvarsdepartementet

English
Peter Hultqvist och ordförande i Officersförbundet Lars Fresker. Peter Hultqvist och ordföranden i Officersförbundet Lars Fresker. Foto: Annelie Gregor / Regeringskansliet

Peter Hultqvist höll anförande för Officersförbundet

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 19 november Officersförbundets förbundsmöte i Täby. Försvarsministern talade bland annat om regeringens syn på det säkerhetspolitiska läget i närområdet och Rysslands oacceptabla beteende och hur detta kommer att vägas in i arbetet med den kommande inriktningspropositionen senare i vår och de utmaningar som finns för Försvarsmakten de kommande åren med att rekrytera och behålla personal.

För de samlade medlemmarna i Officersförbundet talade Hultqvist också om regeringens prioriteringar inom försvarspolitiken som till exempel ett fördjupat samarbete med Finland, och de övriga nordiska länderna inom försvarssamarbetet Nordefco samt att utveckla relationerna med de baltiska staterna. Engagemanget genom FN och EU kommer att vara viktigt, liksom att fördjupa och utveckla samarbete med Nato.

Officersförbundet är ett fackförbund med cirka 13 000 medlemmar inom Försvarsmakten.

Försvarsminsiter Peter Hultqvist träffade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Foto: Filip Van Loock

Säkerhetssituationen i det bredare grannskapet diskuterades av EU:s försvarsministrar

De eskalerande kriserna i EU:s bredare grannskap diskuterades när EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel den 18 november. Diskussionerna rörde såväl Ukraina och Ryssland som Irak och Syrien.

I anslutning till mötet höll den Europeiska försvarsbyrån EDA sitt styrelsemöte. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltog också i delar av mötet. Sverige representerades av försvarsminister Peter Hultqvist.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen presenterades

I dag presenterade ÖB Sverker Göranson Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen som genomfördes i oktober i Stockholms skärgård. Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade analysen vid en pressträff.

Överlämning av utredningen Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Utredning om försvarsmaktens personalförsörjning överlämnad

Den 14 november överlämnade utredaren Stefan Ryding-Berg sitt betänkande Försvarsmakten i samhället - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret, till försvarminister Peter Hultqvist.

De huvudfrågor som utredningen har analyserat närmare är
hur Försvarsmaktens militära personalförsörjningssystem kan utvecklas inom ramen för den försvarspolitiska inriktning som riksdagen har beslutat om, hemvärnet med de nationella skyddsstyrkornas uppgifter i fredstid, samt hur försvarets folkförankring kan säkerställas.

Försvarsministrar Peter Hultqvist tillsammans med försvarsministrarna från Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Storbritannien. Foto: Norges Försvarsdepartement

Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Oslo

Försvarsminister Peter Hultqvist träffade sina nordiska kolleger inom försvarssamarbetet Nordefco i Holmenkollen, Oslo den 12 november. Ministrarna diskuterade bland annat den säkerhetspolitiska situationen i närområdet inklusive de ökade ryska aktiviteterna samt den senaste händelseutvecklingen i bland annat Ukraina och Irak.

Foto: Kristina Swaan / Försvarsmakten

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Berga

Försvarminister Peter Hultqvist besökte den 3 november Amfibieregementet och Fjärde Sjöstridsflottiljen i Berga.

Under besöket träffade försvarsministern soldater och sjömän som deltog i den marina underrättelseoperation som genomfördes i skärgården i oktober och som efter avslutad insats nu arbetat med att analysera resultatet och dra erfarenheter av operationen.

- Jag är glad över att jag i dag har fått möjlighet att tacka några av dem som deltog i operationen i Stockholms skärgård. Det är viktigt för Sverige att vi har engagerad personal som på ett gediget sätt genomför sina uppgifter under en operation som denna, säger Peter Hultqvist.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Krisberedskap
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Budgetpropositionen 2015
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar

Senaste publikationer