Försvarsdepartementet

English
Peter Hultqvist och generaldirektör Birgitta Ågren Peter Hultqvist och generaldirektör Birgitta Ågren Foto: Marinette Nyh Radebo

Försvarministern träffade personal på Rekryteringsmyndigheten

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet den 4 mars för att träffa personalen och generaldirektör Birgitta Ågren.

Rekryteringsmyndigheten har cirka 120 medarbetare i landet och genomför bland annat urvalstester på uppdrag av Försvarsmakten av dem som sökt till Försvarsmaktens utbildningar. Myndigheten hjälper även vissa civila myndigheter som urvalstester. Under besöket fick försvarsministern en presentation av den urvalsprocess med tester och psykologintervjuer myndigheten använder.

FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind och försvarsminister Peter Hultqvist. FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind och försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Julio Gonzalez / FOI

FOI-personal ställde frågor till ministern

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) huvudkontor i Kista den 2 mars.

Ministern mötte generaldirektör Jan-Olof Lind och svarade på frågor från personalen på plats och över länk från FOI:s övriga anläggningar i landet. Under besöket ingick också flera presentationer inom myndighetens expertområden.

Försvarsminister Peter Hultqvist med Federica Mogherini, EU:s Höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och den lettiske försvarministern Raimonds Vejonis Försvarsminister Peter Hultqvist med Federica Mogherini, EU:s Höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och den lettiske försvarministern Raimonds V-jonis. Foto: Lettiska EU-ordförandeskapet

Internationella insatser och hybridkrigföring på agendan under förvarsministermöte

Försvarminister Peter Hultqvist deltog den 18-19 februari i ett förvarsministermöte i Riga. Under mötet diskuterades förberedelserna inför Europeiska rådet i juni, ER15, pågående internationella EU-operationer, strategisk kommunikation, och hotet från hybridkrigföring som handlar om en kombination av konventionell krigföring och exempelvis cyberattacker.

Försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade rapporten på Finlandsinstitutet i Stockholm Försvarsminister Peter Hultqvist och Finlands försvarsminister Carl Haglund kommenterade rapporten på Finlandsinstitutet i Stockholm. Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Förslag på fördjupat svensk-finskt försvarssamarbete

Sveriges och Finlands försvarsministrar kommenterade den 17 februari innehållet i en rapport från ländernas försvarsmakter om förutsättningarna för att fördjupa det svensk- finska försvarssamarbetet.

Ett fördjupat försvarssamarbete ger förutsättningar att höja den operativa effekten av respektive lands försvarssatsningar. I försvarsmakternas rapport finns flera konkreta förslag på samverkan.

Peter Hultqvist och chefen för Luftstridsskolan Anders Persson. Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

Luftstridsskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum orienterade om sin verksamhet

Luftstridsskolan har till uppgift bland annat att samordna grundläggande officersutbildning inom flygvapnet och arbeta med utveckling av system inom flygvapnet, exempelvis till JAS 39 Gripen och sambandssystem.

På Uppsala garnison besökte försvarsministern också Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum där utbildningen av militärtolkar sker.

- De besök på förband, skolor och myndigheter som jag genomför just nu ger mig en möjlighet att få bra inblick i verksamheter som är viktiga för att det svenska försvaret ska fungera som en helhet. Jag tar med mig många intryck i arbetet med den nya inriktningspropositionen, säger Peter Hultqvist.

Pter Hultqvist Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

Peter Hultqvist besökte Försvarets materielverk

Den 11 februari besökte försvarsminister Peter Hultqvist Försvarets Materielverk (FMV) i Stockholm för att orientera sig om aktuella frågor på myndigheten och ta del av personalens kunskaper och erfarenheter.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stöd-myndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Plikttjänstgöring
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar