Försvarsdepartementet

English

ÖB:s förordnande förlängs

ÖB Sverker Göranson ÖB Sverker Göranson. Foto: Torbjörn F. Gustavsson / Försvarsmakten

Regeringen beslutade den 27 november om att förlänga Sverker Göransons förordnande som överbefälhavare och chef för Försvarsmakten till och med den 30 september 2015. Regeringen har även fattat beslut om anställning av Dennis Gyllensporre som chef för ledningsstaben i Försvarsmaktens högkvarter.

Regeringen anser att det är angeläget att säkerställa kontinuitet i Försvarsmaktens ledning, dels eftersom en ny chef för Försvarsmaktens ledningsstab tillträder, dels då en ny inriktningsproposition kommer att utformas och beredas under perioden.

Statssekreterare Jan Salestrand deltog i svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt seminarium

Statssekreterare Jan Salestrand deltog tillsammans med Finlands försvarsminister Carl Haglund under onsdagen den 26 november i ett seminarium om svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete på Hanaholmen kulturcentrum i Finland.

Utgångspunkten för seminariet är den rapport om hur Finlands och Sveriges försvarssamarbete kan intensifieras som kommer att presenteras i januari 2015. Några av de punkter som diskuterades vid seminariet var utvecklingen av respektive lands försvar, det fördjupade försvarssamarbetet, samt exempel på svensk-finskt försvarssamarbete. Seminariet var ett samarrangemang mellan Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland och Folk och Försvar.

Peter Hultqvist och Sven Mikser, Estlands försvarsminister Sveriges och Estlands försvarsministrar. Foto: Keio Raamat

Försvarsmininstern besökte Baltikum

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 24 november sina försvarsministerkolleger under en resa till Estland och Lettland. Under besöken stod bland annat den regionala säkerhetssituationen på agendan.

Peter Hultqvist och ordförande i Officersförbundet Lars Fresker. Peter Hultqvist och ordföranden i Officersförbundet Lars Fresker. Foto: Annelie Gregor / Regeringskansliet

Peter Hultqvist höll anförande för Officersförbundet

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 19 november Officersförbundets förbundsmöte i Täby. Försvarsministern talade bland annat om regeringens syn på det säkerhetspolitiska läget i närområdet och Rysslands oacceptabla beteende och hur detta kommer att vägas in i arbetet med den kommande inriktningspropositionen senare i vår och de utmaningar som finns för Försvarsmakten de kommande åren med att rekrytera och behålla personal.

För de samlade medlemmarna i Officersförbundet talade Hultqvist också om regeringens prioriteringar inom försvarspolitiken som till exempel ett fördjupat samarbete med Finland, och de övriga nordiska länderna inom försvarssamarbetet Nordefco samt att utveckla relationerna med de baltiska staterna. Engagemanget genom FN och EU kommer att vara viktigt, liksom att fördjupa och utveckla samarbete med Nato.

Officersförbundet är ett fackförbund med cirka 13 000 medlemmar inom Försvarsmakten.

Försvarsminsiter Peter Hultqvist träffade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Foto: Filip Van Loock

Säkerhetssituationen i det bredare grannskapet diskuterades av EU:s försvarsministrar

De eskalerande kriserna i EU:s bredare grannskap diskuterades när EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel den 18 november. Diskussionerna rörde såväl Ukraina och Ryssland som Irak och Syrien.

I anslutning till mötet höll den Europeiska försvarsbyrån EDA sitt styrelsemöte. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltog också i delar av mötet. Sverige representerades av försvarsminister Peter Hultqvist.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen presenterades

I dag presenterade ÖB Sverker Göranson Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen som genomfördes i oktober i Stockholms skärgård. Statsminister Stefan Löfven och försvarsminister Peter Hultqvist kommenterade analysen vid en pressträff.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för försvar och för samordningen av samhällets krisberedskap.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Krisberedskap
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Budgetpropositionen 2015
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar

Senaste publikationer