Försvarsdepartementet

English
Foto: Försvarskonferensen 2015

Peter Hultqvist talade på Försvarskonferensen i Skövde

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 20 april på Försvarskonferensen i Skövde. Hultqvist talade om den breda överenskommelse om satsningar på försvaret som nu uppnåtts med fem riksdagspartier och behovet av större försvarsatsningar med hänsyn till det förändrade säkerhetspolitiska läge som uppstått i vårt närområde.

Försvarskonferensen arrangerades för tredje året i rad och samlar förband, kommuner, organisationer och näringslivet från olika delar av Sverige för att bland annat diskutera Försvarsmaktens personalförsörjning.

För att säkra försvarets personalförsörjning nämnde Peter Hultqvist i sitt tal regeringens ambition att införa en ny personalkategori till Försvarsmakten av icke anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som krigsplaceras med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Foto: Mikael Kiesbye / Regeringskansliet

Överenskommelse om försvarets inriktning

Den 17 april nåddes en historiskt bred försvarsöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Försvarsuppgörelsen innebär att den svenska försvarsförmågan förstärks i den kommande försvarsinriktningspropostionen. Utöver tidigare aviserade förstärkningar av anslagen tillförs ytterligare 10,2 miljarder kronor fram till och med 2020.

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.
De budgetposter som Försvarsdepartementet ansvar för finns under utgiftsområde 6 i budgeten.

Det nordiska försvarssamarbetet fördjupas

Den säkerhetspolitiska situationen i Nordens närområde har försämrats under det senaste året. Närmare försvarssamarbete mellan Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island ska bidra till att stärka säkerheten i regionen, skriver de nordiska försvarsministrarna och Islands utrikesminister i en gemensam debattartikel som idag publiceras i de nordiska länderna.

Försvarsminister Peter Hultqvist träffar sin försvarsministerkollega Ueli Maurer vid ett besök i Schweiz. Foto: Nicola Pitaro

Bilateralt besök i Schweiz

Försvarsminister Peter Hultqvist var 31 mars-2 april inbjuden till sin försvarsministerkollega Ueli Maurer i Schweiz. Vid besöket fick Peter Hultqvist bland annat ta del av det schweiziska utbildningssystemet och genomförde bilaterala samtal då aktuella säkerhetspolitiska och försvarspolitiska frågor diskuterades.

- Vi ser goda möjligheter i framtiden till utökat försvarsrelaterat samarbete med Schweiz. Det finns många intressanta områden inom exempelvis träning, utbildning och inom materielområdet, sade försvarsminister Peter Hultqvist i samband med besöket.

Finlands försvarsminister Carl Haglund och försvarsminister Peter Hultqvist diskuterar det svensk-finska samarbetet. Foto: Axel Oweling / Regeringskansliet

Försvarsministrarna diskuterade det svensk-finska försvarssamarbetet

Under tisdagen den 31 mars besökte försvarsminister Peter Hultqvist Helsingfors och sin finske kollega försvarsminister Carl Haglund. Under besöket deltog ministrarna i en ministerdialog vid kulturcentret för Sverige och Finland i Hanaholmen. Diskussionen berörde det svenska-finska försvarssamarbetet med utgångspunkt i den rapport från ländernas försvarsmakter om förutsättningarna för att fördjupa det svensk-finska försvarssamarbetet som inkom till försvarsdepartementen i slutet av januari.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stöd-myndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Plikttjänstgöring
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar