Försvarsdepartementet

English
Peter Hultqvist och regemenschefen på P 7, Mikael Nilsson Försvarsminister Peter Hultqvist och regementschefen på P 7 Mikael Nilsson. Foto: Marinette Nyh Radebo / Regeringskansliet

Besök på regemente och information om marinteknik

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 23 mars Södra Skånska regementet (P 7). Regementet ansvarar för utbildningen av sex bataljoner, varav fyra hemvärnsbataljoner, och ligger på Revingehed utanför Lund. En av regementets bataljoner ingår under våren 2015 i Nordic Battle Group (NBG15).

Under Skånebesöket träffade också försvarsministern representanter för varvsindustrin i Landskrona i ett möte tillsammans med Marintekniskt Forum, en branschorganisation som bland annat finansieras av flera landstings- och kommunförbund i västra och södra Sverige.

Regeringen beslutar om nya ubåtar

Regeringen beslutade den 19 mars att Försvarsmakten får beställa två nya ubåtar. De nya ubåtarna ska levereras före 2022 och säkerställer samtidigt att Sverige har avancerad ubåtsteknik tillgänglig bortom 2030.

- Ubåtarna är centrala i den svenska förvarsförmågan och Sverige har en unik kompetens inom ubåtsområdet. Därför att det viktigt för regeringen att satsa på nya ubåtar, sa försvarsminister Peter Hultqvist under ett besök i Karlskrona den 17 mars.

Försvarsminister Peter Hultqvist tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund och chefer på marinbasen i Karlskrona. Foto: Jimmie Adamsson / Försvarsmakten

Försvarsministern besökte Blekinge

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Blekinge den 17 mars. Under dagen träffade ministern personal på flygflottiljen F 17 i Kallinge och marinbasen i Karlskrona tillsammans med landshövding Berit Andnor Bylund. Försvarsministern besökte också Saab Kockums varv.

F 17 har två insatsberedda flygdivisioner med omkring 20 Jas 39 Gripen vardera. De utgör en viktig del i den svenska incidentberedskapen.

Större delen av Sveriges marina stridskrafter är baserade i Karlskrona. Här finns bland annat 1. Ubåtsflottiljen, 3. Sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan som står för all utbildning av marinens personal.

De nordiska förvarsministrarna i Arvidsjaur. De nordiska förvarsministrarna i Arvidsjaur. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Utökat förvarssamarbete summering av Nordefco-mötet i Norrbotten

Det nordiska försvarssamarbetet ökar i omfattning och en reviderad överenskommelse om industrisamverkan kommer att skapa förutsättningar för en bättre samverkan och fler konkreta samarbetsavtal. Detta var slutsatserna efter de nordiska försvarsministrarnas möte i Luleå och Arvidsjaur inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco 10-11 mars.

- Det är positivt att det nordiska samarbetet ökar i omfattning. Detta visar på att etablerade samarbeten fortlöper väl och att nya aktiviteter tillkommer, och att det finns en god kontinuitet i det nordiska försvarssamarbetet, säger Peter Hultqvist.

Foto: Fredrik Kornbäck / Regeringskansliet

Regeringen vill förstärka försvaret

Försvarsminister Peter Hultqvist och finansminister Magdalena Andersson presenterade den 12 mars nya satsningar på försvaret om 6,2 miljarder kronor. Det försämrade säkerhetspolitiska läget och behov av utveckling av försvarets operativa förmåga, har gjort att regeringen ytterligare avser att förstärka försvaret utöver de förstärkningar som regeringen redan har beslutat.

Militärt samförståndsavtal med Saudiarabien förlängs ej

Regeringen beslutade den 12 mars att samförståndsavtalet med Saudiarabien om militärt samarbete ska sägas upp. Avtalet kommer inte att förlängas och upphör att gälla den 15 november 2015.

Samförståndsavtalet med Saudiarabien om militärt samarbete undertecknades 2005. Avtalet specificerar ramarna för militärt samarbete mellan Sverige och Saudiarabien inom områden som beskrivs i avtalet, bland annat försvarsmateriel, tekniskt underhåll, överföring av teknologi, forskning och utveckling och erfarenhetsutbyte inom underhåll och militär sjukvård.

Avtalet med Saudiarabien reglerar inte försvarsmaterielexport. Ärenden om sådan export prövas enligt gängse rutin av Inspektionen för strategiska produkter (ISP) från fall till fall.

Övriga samarbetsavtal med Saudiarabien påverkas ej av detta beslut.

Alla notiser
Försvarsdepartmentets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stöd-myndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.
Militärt försvar
Sverige ska ha en försvarsmakt som är anpassad för att möta dagens och morgondagens hotbild.
Nytt inriktningsbeslut
2015 ska regeringen lägga fram en ny försvarspolitisk inriktnings-proposition för riksdagen.

Kontakta oss

Försvarsdepartementet work Jakobsgatan 9 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
  • Plikttjänstgöring
  • Tillträdesärenden
  • Folkrätt Krigets lagar