Arbetsmarknadsdepartementet

English

Förstärkning av tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk

Regeringen har beslutat att ge Statens Skolverk i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk. Uppdraget innebär att det uppdrag som regeringen beslutade om i augusti 2013 utökas.

Samlade insatser för mänskliga rättigheter i Sverige.

För att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna krävs ett systematiskt arbete. Regeringen har därför under 2014 beslutat om ett antal insatser som i dag presenteras i en ny skrift.

Ytterligare satsningar för att främja hbt-personers lika rättigheter och möjligheter

Regeringskansliet beviljar RFSL ett bidrag på 200 000 kr för att främja lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer med utländsk bakgrund.

- Sverige ska vara världens bästa HBT-land. Alla ska känna en trygghet att älska vem de vill och vara öppna med sin identitet, säger hbt-minister Erik Ullenhag.

Regeringen vill bekämpa främlingsfientlighet och intolerans

Svenska kommittén mot antisemitism får 500 000 kronor för att informera och utbilda om antisemitism, islamofobi, antiziganism och afrofobi.

Sveriges kristna råd får 300 000 kronor för att genomföra projektet "Vi som inte hatar" i samverkan med Sveriges interreligiösa råd. Syftet med projektet är att visa på hur religioners samverkan och samexistens bidrar till ett gott samhälle med ökad ömsesidig respekt och minskad främlingsfientlighet.

Alla notiser
Bild på skylt med texten

Vanliga påståenden om invandring


Regeringen tar kampen mot främlingsfientlighet och intolerans på stort allvar. Här besvaras några av de vanligaste påståendena om invandring.
Broschyr: Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet

Fokus: Ett samhälle fritt från främlingsfientlighet


Läs om verksamheter att inspireras av och om regeringens insatser för ett öppet och tolerant samhälle.
Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor rörande arbetsliv, arbetsmarknad, integration, diskriminering, mänskliga rättigheter i Sverige, svenskt medborgarskap och minoritetspolitik.
Vit text mot blå bakgrund.

Följ oss på Twitter!

Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.