Arbetsmarknadsdepartementet

English

Sista kommundialogen om unga i jobb

I morgon genomför arbetsmarknadsminister Ylva Johansson den sista kommundialogen om hur regeringen och kommunerna kan samverka för att minska ungdomsarbetslösheten.

- Genom kommundialogerna där jag mött nästan alla Sveriges kommuner har jag fått ta del av värdefulla synpunkter, konkreta förslag och många goda exempel på lokal samverkan som vi kan lära av. Jag vill lösa ungdomsarbetslösheten på riktigt och göra det som krävs i samverkan mellan stat och kommun för att ingen ung ska vara arbetslös i mer än 90 dagar, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

I dag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson en del i regeringens arbete för att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen inleder trepartssamtal för ett så kallat snabbspår in på arbetsmarknaden.

Göran Arrius, SACO:s ordförande, var en av deltagarna på uppstartsmötet. Göran Arrius, SACO:s ordförande, deltog på mötet om regeringens arbetsmiljöstrategi. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Arbetet med ny arbetsmiljöstrategi igång

Måndagen den 2 februari bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in arbetsmarknadens parter för att starta upp arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsammans med medarbetare på Arbetsförmedlingens etableringsenhet. Arbetsmarknadsministern tillsammans med medarbetare på Arbetsförmedlingens etableringsenhet i Göteborg. Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadsministern träffade arbetsförmedlare i Göteborg

Under onsdagen besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Arbetsförmedlingen etableringsenhet i Göteborg. Besöket inleddes med ett möte mellan ministern och enhetens personal och chefer.

- Jag ville höra hur arbetsförmedlarna ser på sitt uppdrag, hur verksamheten fungerar och vilka utmaningar de ser, säger Ylva Johansson.

Alla notiser
Feb 27
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!