Arbetsmarknadsdepartementet

English

Ordning och reda på arbetsmarknaden en av regeringens prioriteringar för EU-arbetet

I går presenterade statsminister Stefan Löfven regeringens prioriteringar för arbetet inom EU. Ordning och reda på arbetsmarknaden, fler jobb och hållbar tillväxt samt jämställdhet i centrum är tre av regeringens övergripande prioriteringar för arbetet inom EU 2015.

Extern genomlysning av Arbetsförmedlingen

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att analysera och lämna förslag om utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.

- Regeringen har höga ambitioner när det gäller förändringsarbetet av Arbetsförmedlingen och för att få så bra grund som möjligt gör vi nu denna externa genomlysning, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Trepartssamtal om snabbspår inleddes i går. Arbetsmarknadens parter i samtal om nyanländas etablering. Foto: Martina Huber, Regeringskansliet

Trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering har inletts

I går inledde arbetsmarknadsminister Ylva Johansson trepartssamtal om snabbspår för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Inbjudna till det första mötet var företrädare för centralorganisationerna.

- Målet är att tillsammans med parterna och Arbetsförmedlingen hitta lösningar som skapar ett snabbspår för att nyanlända snabbt ska kunna komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning, erfarenheter och intresse. Det handlar om att ta tillvara nyanländas kompetens, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Rapport om matchningsanställning

En utredning har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program, matchningsanställningen. Anders Lago, utredare, har överlämnat rapporten till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Alla notiser
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!