Arbetsmarknadsdepartementet

English

Seminarium om migrationens utvecklingseffekter i Sverige och världen

Måndagen den 28 april hålls ett halvdagsseminarium på temat "Migration - en nyckel till utveckling" där fem ministrar och tre generaldirektörer kommer att ge sina bilder av hur migration bidrar till utveckling, såväl globalt som nationellt.

Satsning på kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.

- Skolans roll i arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans kan inte nog understrykas. Lärare måste kunna bemöta rasismen och intoleransen i klassrummen, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

IDAHO Forum 2014 - internationellt högnivåmöte om homofobi och transfobi

IDAHO Forum 2014 anordnas i maj på Malta för att högtidlighålla den internationella dagen mot homofobi och transfobi. Sverige och Malta är tillsammans värdar för konferensen där internationella aktörer, som på olika sätt har ansvar eller arbetar för hbt-personers rättigheter, samlas. Integrationsminister Erik Ullenhag och Helena Dalli, Maltas minister för social dialog, konsumentfrågor och medborgerliga rättigheter, deltog den 7 april i ett förmöte i Stockholm.

65 miljarder för stärkt konkurrenskraft

Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

- Vi ska ha en smart, hållbar och inkluderande arbetsmarknad där jobben fortsätter växa fram och komma fler till del, säger Elisabeth Svantesson.

Alla notiser

Strategi för romsk inkludering


Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.
Logotype till webbsidan om trepartssamtalen.

Trepartssamtalen


Gemensamma samtal mellan fack, arbetsgivare och regeringen om avtal och reformer för att förbättra arbetsmarknaden
IDAHO 2014 logotyp

IDAHO Forum 13-14 maj 2014


Sverige och Malta står värdar för årets konferens.
Bild på skylt med texten

Vanliga påståenden om invandring


Regeringen tar kampen mot främlingsfientlighet och intolerans på stort allvar. Här besvaras några av de vanligaste påståendena om invandring.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområden
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor rörande arbetsliv, arbetsmarknad, integration, diskriminering, mänskliga rättigheter i Sverige, svenskt medborgarskap och minoritetspolitik.
Vit text mot blå bakgrund.

Följ oss på Twitter!

Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.