Arbetsmarknadsdepartementet

English

Inga dödsfall på våra arbetsplatser

I dag den 28 april infaller Världsdagen för arbetsmiljö. I en debattartikel i Aftonbladet skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsammans med arbetsmarknadens parter och generaldirektören för Arbetsmiljöverket om det gemensamma arbetet för att möta arbetslivets utmaningar och möjligheter.

Ylva Johansson och Nicolas Schmit. Ylva Johansson och Nicolas Schmit. Foto: Regeringskansliet

Ylva Johansson i möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister

I dag tog Ylva Johansson emot ett besök av Luxemburgs arbetsmarknadsminister Nicolas Schmit med delegation. Vid mötet diskuterade ministrarna bland annat de båda ländernas EU-prioriteringar på arbetsmarknadsområdet inför att Luxemburg tar över ordförandeskapet i EU den 1 juli i år. Ylva Johansson lyfte bland annat den för Sverige prioriterade frågan om ordning och reda på arbetsmarknaden.

Ett hållbart arbetsliv - en del av arbetsmiljöstrategin

Ylva Johansson Foto: Sören Olsson, Regeringskansliet

Den 13 april 2015 anordnade Arbetsmarknadsdepartementet ett kunskapsseminarium med temat Ett hållbart arbetsliv genom hela karriären. Syftet var att fånga upp olika utmaningar och möjligheter som ett underlag till regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

- Arbetsmiljöstrategin ska inte bli en pappersprodukt, den ska göra skillnad på riktigt, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Seminariet spelades in och går att ta del av i efterhand.

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i vårbudgeten för 2015

I vårändringsbudgeten för 2015 föreslår regeringen bland annat satsningar på ett modernt och hållbart arbetsliv, traineejobb och utbildningskontrakt för ungdomar och en historisk förstärkning av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen föreslår även satsningar för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Alla notiser
Apr 28
Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!