Arbetsmarknadsdepartementet

English

Ny rapport om jämställdhet i socialförsäkringen

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

Den 20 november träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sina nordiska kollegor när Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) möts i Köpenhamn för sitt årliga möte. Ministerrådsmötet kommer att fokusera på aktuella frågeställningar, nya nationella initiativ och läget på den nordiska arbetsmarknaden.

Alice Bah Kuhnke Alice Bah Kuhnke inledde seminariet om lokal samverkan mot rasism. Foto: Evelina Rönnbäck

Regeringskansliet bjöd in till uppskattade seminarier under Mänskliga Rättighetsdagarna

Den 13-15 november ägde Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå rum. Regeringskansliet medverkade bland annat genom att bidra till seminarieprogrammet.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. - Stadsutveckling är en viktig del av lösningen på flera centrala samhällsutmaningar, sa bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. Foto: Regeringskansliet.

Urbant utvecklingsarbete diskuterades i Rinkeby

Den 13 november 2014 anordnades en konferens om urban utveckling i Rinkeby Folkets hus. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan, som själv växte upp i Rinkeby, talade om stadsutveckling som en av lösningarna på flera samhällsutmaningar.

Alla notiser

Regeringskansliet bjuder in till seminarium under MR-dagarna


Välkommen till ett seminarium om lokal samverkan mot rasism. Föranmälan senast den 6 nov.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!