Arbetsmarknadsdepartementet

English

Uppstart av arbetet för en ny arbetsmiljöstrategi

Måndagen den 2 februari har arbetsmarknadsminister Ylva Johansson bjudit in parterna för att starta upp arbetet med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken. Ambitionen är att strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsammans med medarbetare på Arbetsförmedlingens etableringsenhet. Arbetsmarknadsministern tillsammans med medarbetare på Arbetsförmedlingens etableringsenhet i Göteborg. Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadsministern träffade arbetsförmedlare i Göteborg

Under onsdagen besökte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Arbetsförmedlingen etableringsenhet i Göteborg. Besöket inleddes med ett möte mellan ministern och enhetens personal och chefer.

- Jag ville höra hur arbetsförmedlarna ser på sitt uppdrag, hur verksamheten fungerar och vilka utmaningar de ser, säger Ylva Johansson.

Kommundialog i Göteborg om unga i jobb

Den 27-28 januari fortsätter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samtalen med Sveriges alla kommuner för att tillsammans verka för att minska ungdomsarbetslösheten. Denna gång äger kommundialogerna rum i Göteborg dit arbetsmarknadsministern under två dagar bjudit in företrädare för samtliga kommuner i Västra Götalands län samt Hallands län. Syftet är att utbyta erfarenheter med varandra, ta del av goda lokala exempel och samtala hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten.

Ylva Johansson och EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadsministern träffar EU:s sysselsättningskommissionär Thyssen

I dag besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommissionärer och parter i Bryssel. Besöket är ett led i det arbete som regeringen gör för att stärka arbetet när det gäller ordning och reda på arbetsmarknaden och för jobb med schyssta villkor i EU.

Alla notiser
Jan 30
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!