Arbetsmarknadsdepartementet

English
Ylva Johansson och EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Foto: Regeringskansliet

Arbetsmarknadsministern träffar EU:s sysselsättningskommissionär Thyssen

I dag besöker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson kommissionärer och parter i Bryssel. Besöket är ett led i det arbete som regeringen gör för att stärka arbetet när det gäller ordning och reda på arbetsmarknaden och för jobb med schyssta villkor i EU.

Datum för vårens samtal om ungdomsarbetslöshet

Nu finns nya datum för arbetsmarknadsministerns samtal om ungdomsarbetslöshet att ta del av. Alla Sveriges kommuner har blivit inbjudna att delta i kommundialogerna för att diskutera hur regeringen och kommunerna tillsammans kan arbeta för att minska ungdomsarbetslösheten.

Vårens första kommundialog äger rum i Örebro den 20 januari där kommuner från Örebro län och Västmanlands län deltar.

Ny strategi för arbetsmiljöpolitiken

En mer ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen. Under 2014 förolyckades 50 personer på jobbet. Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar personlig tragedi och ett samhällsmisslyckande. Regeringen kommer att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samråd med arbetsmarknadens parter. Visionen är att ingen ska behöva dö på sin arbetsplats och att alla ska orka med ett helt arbetsliv. Det skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i en debattartikel i dag.

Minskad detaljstyrning i Arbetsförmedlingens regleringsbrev

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet för Arbetsförmedlingen för budgetåret 2015. Arbetsförmedlingen ska under 2015 prioritera målen att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, minska ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten samt öka andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier. Regeringen minskar detaljstyrningen av Arbetsförmedlingen genom att ta bort en del begränsningar, vilket skapar en större flexibilitet för myndigheten.

Alla notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Statens budget 2015


Den 19 december avslutade riksdagen sin behandling av budgetpropositionen för 2015.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!