Arbetsmarknadsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Kommundialoger om unga i jobb inleds

Att komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. Det är av central betydelse för ett samhälle att unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed kan bidra och växa till självständiga individer och samhällsmedborgare. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inleder i dag samtal med Sveriges alla kommuner för att tillsammans hitta sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

Ny rapport om jämställdhet i socialförsäkringen

Hur väl fungerar dagens socialförsäkringssystem egentligen för kvinnor och män? Behandlas deras ärenden likvärdigt, och hur betalas ersättning ut? I en ny forskningsrapport som tagits fram på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) studeras detta närmare.

Nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

Den 20 november träffar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sina nordiska kollegor när Ministerrådet för arbetsliv (MR-A) möts i Köpenhamn för sitt årliga möte. Ministerrådsmötet kommer att fokusera på aktuella frågeställningar, nya nationella initiativ och läget på den nordiska arbetsmarknaden.

Alice Bah Kuhnke Alice Bah Kuhnke inledde seminariet om lokal samverkan mot rasism. Foto: Evelina Rönnbäck

Regeringskansliet bjöd in till uppskattade seminarier under Mänskliga Rättighetsdagarna

Den 13-15 november ägde Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå rum. Regeringskansliet medverkade bland annat genom att bidra till seminarieprogrammet.

Alla notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.

Regeringskansliet bjuder in till seminarium under MR-dagarna


Välkommen till ett seminarium om lokal samverkan mot rasism. Föranmälan senast den 6 nov.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!