Arbetsmarknadsdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ylva Johansson presenterar det arbetsmarknadspolitiska läget

Måndagen den 25 maj kl. 10 presenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson det arbetsmarknadspolitiska läget och några av regeringens viktigaste förslag för att öka sysselsättningen. Det här det första presseminariet om det arbetsmarknadspolitiska läget som arbetsmarknadsministern genomför.

Irene Wennemo. - Psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna vi har inom arbetsmiljöområdet, sa Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Sören Andersson, Regeringskansliet.

Psykosociala arbetsmiljöfrågor på agendan

Måndagen den 18 maj bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in till det tredje kunskapsseminariet under framtagandet av en ny nationell arbetsmiljöstrategi. Detta seminarium handlade om de psykosociala arbetsmiljöfrågorna. De två tidigare har handlat om ett hållbart arbetsliv genom hela karriären och en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Civila samhället - viktigt för nyanländas etablering

Regeringen ser civilsamhället som en viktig samhällsaktör när det gäller etablering av nyanlända. Fredagen den 8 maj bjöd arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in företrädare för civilsamhället och kommuner till en konferens om hur civilsamhällets roll för nyanländas etablering kan stärkas och utvecklas.

Kunskapsseminarium om psykosociala arbetsmiljöfrågor

En ambitiös arbetsmiljöpolitik prioriteras högt av regeringen som nu arbetar med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin ska arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och bygga på relevant forskning. Som ett led i det arbetet anordnar regeringen tre kunskapsseminarier under våren på olika teman. Måndagen den 18 maj äger det tredje seminariet rum med temat psykosociala arbetsmiljöfrågor. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och statssekreterare Irene Wennemo deltar vid seminariet.

Alla notiser
Bild på vårbudgeten med rosett

Vårbudget

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.
En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet.
Regeringens mål är att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!