Arbetsmarknadsdepartementet

English

Delegation ska minska ungas arbetslöshet

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en delegation med uppdrag att verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Delegationen ska främja statlig och kommunal samverkan och utveckling av nya samverkansformer för att minska ungdomsarbetslösheten. Lil Ljunggren Lönnberg har utsetts till ordförande i delegationen.

Kommundialog på Arlanda om unga i jobb

I dag fortsätter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samtalen med Sveriges alla kommuner. Denna gång äger kommundialogen rum på Arlanda dit arbetsmarknadsministern bjudit in företrädare för samtliga kommuner i Gävleborg, Västernorrland och Uppsala län. Syftet är att utbyta erfarenheter med varandra, ta del av goda lokala exempel och diskutera hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten.

Ylva Johansson på ministerrådsmöte. Ylva Johansson i samtal med Marianne Thyssen, EU:s kommissionär för bland annat sysselsättning. Foto: Regeringskansliet

Investeringar i ungas sysselsättning diskuterades vid ministerrådsmöte

Ungdomars sysselsättning diskuterades på rådsmötet i Bryssel den 11 december. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson framhöll utbildning som avgörande när det gällde att tackla ungdomsarbetslösheten. På dagordningen fanns också en diskussion om kommissionens årliga tillväxtöversikt och åtföljande utkast till sysselsättningsrapport.

Kommundialog i Falun om unga i jobb

I dag fortsätter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson samtalen med Sveriges alla kommuner. Denna gång är det företrädare för samtliga kommuner i Dalarnas län som är inbjudna. Syftet är att diskutera hur regeringen och kommunerna kan samverka och skapa nya former för att minska ungdomsarbetslösheten.

Alla notiser
Tillsammans för unga i jobb
Ingen ska börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
Närbild av ett färgglatt och mycket detaljerat cirkeldiagram

Arbetslöshetsstatistik


Här hittar du SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) och Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik.

Kontakta oss

Arbetsmarknadsdepartementet work Mäster Samuelsgatan 70 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Följ oss på Twitter!