Kulturdepartementet

English

"Bedrövande riskfritt att döda journalister"

Kultur- och demokratiministern har tillsammans med Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant i Unescos styrelse, skrivit en debattartikel om journalisters ökade utsatthet.
"Ett av de allra största problemen är att alltför få mord på journalister blir uppklarade. Vi vet, via Unescos statistik, att färre än ett av tio journalistmord leder till att någon blir dömd. Det är med andra ord bedrövande riskfritt att döda journalister, samtidigt som vinsten är stor för de som vill sätta stopp för det journalisterna gör", skriver debattörerna.

Lägre valdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

Framsida rapport

Valdeltagandet var något lägre bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen vid såväl Europaparlamentsvalet som riksdagsvalet 2014. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, tagit fram på uppdrag av regeringen.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i panelsamtal på Konstfack. Foto: Sarah Hurni/Regeringskansliet

Kulturministern på World Art Day

I dag på World Art Day besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Konstfack för att delta i panelsamtal på temat kulturen och konsten i skolan. Där betonade hon kulturens kraft och vikten av eget skapande för barnen.

- Det finns ett egenvärde i att barn tidigt i livet får ta del av och själv skapa kulturyttringar som bildkonst, musik och litteratur. Därför har regeringen i dag föreslagit i vårändringsbudgeten att Skapande skolaanslaget ökas med 10 miljoner kr för att kunna användas även i förskolan, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om World Art Day

International Association of Art (IAA) har utlyst Leonardo da Vincis födelsedag, den 15 april, till World Art Day, ett evenemang i konstens tecken. Förslaget att utlysa World Art Day presenterades i samband med ett möte IAA:s generalförsamling i Mexiko 2011.

Kulturen stärks i regeringens vårbudget

I regeringens vårbudget presenteras satsningar som ska stärka förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och mångfald i Sverige. Sammanlagt uppgår satsningarna till 58 miljoner kronor för 2015. Regeringen beräknar vidare att tillföra 104, 114 respektive 104 miljoner kronor för åren 2016-2018.

- Det här är en budget som innebär mer kultur för fler och att den regionala kulturen får tillbaka de resurser som försvann i höstas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Alla notiser

Vårbudgeten 2015


Regeringen presenterar satsningar som ska stärka förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och mångfald i Sverige. Sammanlagt uppgår satsningarna till 58 miljoner kronor för 2015.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd