Kulturdepartementet

English

Kulturrådsblogg - En hänförd fransk modepublik när Swedish Fashion goes Paris!

Över 1000 gäster och 100 journalister minglade på Svenska institutet i Paris vid invigningen. Sandra Backlund, Helena Hörstedt, Bea Szenfeld och Fifth Avenue Shoe Repair var några av modeskaparna som visade sina kreationer. Kulturrådet Mats Widbom bloggar regelbundet från Paris.

Kulturrådsblogg - Informellt kulturministermöte i Turin

"EU:s kulturministrar träffades den 24 september i Turin på ett s.k. informellt kulturministermöte. Det uttrycktes ett brett stöd för att kulturen bör få en tydligare roll i Europa 2020-strategin och att kulturens särart, inte minst dess egenvärde, också måste komma till uttryck. Kulturen kan inte mätas kvantitativt som vilken vara/tjänst som helst", bloggar kulturrådet Tomas Lindman från Bryssel.

Kulturrådsblogg - Internet & Demokrati i fokus

"Den nionde Internet Governance Forum (IGF) hölls i Istanbul tidigare i september. Något uppseendeväckande med tanke på att Turkiet, vid sidan av Kina, ligger i topp vad gäller statliga restriktioner och förbud mot hemsidor", bloggar Suzi Ersahin, kulturråd från Istanbul.

Kulturrådsblogg - Ursprungslandsprincip eller destinationslandsprincip?

"Det italienska ordförandeskapet har föreslagit brett hållna rådsslutsatser om europeisk audiovisuell politik i den digitala eran. Tanken är att rådet ska ge politisk vägledning för det fortsatta arbetet med översynen av det audiovisuella regelverket, särskilt det s.k. AV-direktivet. (...) Att kommissionen, som har att försvara den inre marknaden, anser att ursprungslandsprincipen är en hörnsten i AV-direktivet kommer i detta sammanhang kanske inte som någon direkt överraskning", bloggar kulturrådet Tomas Lindman från Bryssel.

Alla notiser
Detta har regeringen gjort under mandatperioden.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

LEK LÄS LUST!


LEK LÄS LUST är ett magasin som handlar om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor - vikten av läsning och rörelse bland barn och unga.
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd