Kulturdepartementet

English

Kulturministerns tal vid tillkännagivandet av årets ALMA-pristagare

Kulturminister Alice Bah Kuhnke talade vid tillkännagivandet av 2015 års ALMA-pristagare, som blev den sydafrikanska läsfrämjande organisationen PRAESA.
Ministern talade om att läskunnighet ger möjligheten till att delta i ett demokratiskt samhälle och även en värld av fantasi.

Kulturrådsblogg - Inspirerande samtal om läsfrämjande

Ambassaden i London arrangerade ett frukostsamtal på residenset med syfte att diskutera nutida trender inom barn-och ungdomslitteraturen och läsfrämjandeinsatsers roll för att öka läsandet. Frukosten anordnades med anledning av att årets mottagare av ALMA-priset, litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som presenteras den 31 mars.

Ellen Wettmark, kulturråd, bloggar från London.

Kulturministern kommenterar Tomas Tranströmers bortgång

- Tomas Tranströmer har skapat förutsättningar för mig och miljoner andra att kunna bli människor. Hans dikter ger oss hopp om en ljusare framtid i en mörk samtid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tomas Tranströmer föddes 1931 i Stockholm och var utbildad psykolog. Han debuterade 1954 med samlingen "17 Dikter". Tomas Tranströmers poesi är översatt till över sextio språk och han har själv gjort många tolkningar och översättningar av utländsk lyrik.

Kulturrådsblogg - Vad genomförs egentligen av de åtaganden som görs?

"EU har endast stödjande och kompletterande befogenheter på kulturområdet. Det innebär att det är högst ovanligt med lagstiftningsakter och att rådet i stället, med enhällighet, ofta antar slutsatser eller resolutioner som inte är rättsligt bindande. Rådet kan i sina slutsatser t.ex. uppmana kommissionen att föreslå åtgärder inom ett visst område och/eller uppmana medlemsstaterna att vidta åtgärder på nationell nivå, anpassat efter nationella förhållanden. Men som sagt - det är fortsatt upp till den enskilda medlemsstaten om man vill genomföra åtgärderna eller inte", bloggar kulturråd Tomas Lindman från Bryssel.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd