Kulturdepartementet

English

Kulturministern på Digikult 2015

I dag talar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Digikult 2015 - en konferensen om digitalt kulturarv med fokus på tillgänglighet, delaktighet och utveckling.

-Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Kulturell bildning och kulturellt deltagande är viktiga förutsättningar för att ständigt återerövra yttrandefriheten och upprätthålla demokratin. Alla människor ska därför ha rätt och möjlighet att utöva och ta del av kultur i alla delar av landet. Ökad digital tillgång till kulturarvet är ett viktigt medel för detta, säger Alice Bah Kuhnke i en kommentar till Digikult 2015.

Alice Bah Kuhnke besöker Kiev 26 - 29 mars

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunhke besöker Kiev för att bland annat se teaterföreställningen Seven, en dokumentär pjäs utvecklad av Hedda Krausz Sjögren. Besöket omfattar också ett möte med Ukrainas kulturminister Vyacheslav Kirilenko samt möten med representanter för det ukrainska civilsamhället och kulturlivet.
- Den som inte tror på kulturens makt att förändra samhället har inte sett Seven. Det ska bli spännande att få se föreställningen på plats i ett land där kulturen är en så levande kraft i den pågående samhällsförändringen, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Alice Bah Kuhnke och Knut Weibull

Betänkande om begravningsclearing överlämnat till kulturministern

I dag överlämnade utredningen om begravningsclearing sitt betänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. I utredningen föreslås bland annat att den reglering av kostnader som sker mellan huvudmännen inom Svenska kyrkan, begravningsclearing, avskaffas.

Nya ledamöter i Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB

Kulturministern har beslutat att nominera nya ledamöter i styrelserna för Kungliga Dramatiska teatern AB och Kungliga Operan AB. I samband med bolagsstämmorna, som äger rum i april, ska de nya ledamöterna i nationalscenernas styrelser utses.

Alla notiser
Mar 27
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd