Kulturdepartementet

English
Foto: Johnér Foto: Johnér

Regeringens satsningar ger läslyft

Idag firas Världsbokdagen i hela världen. En av regeringens viktigare kulturpolitiska satsningar är just riktad mot litteratur och barns och ungas läsande. En viktig insats är läspropositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3), som har som mål att bland annat förbättra läsförmågan och att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur. Nya bibliotekslagen trädde i kraft i år. Enligt den ska folkbiblioteken lägga särskild uppmärksamhet åt barns och ungdomars läsande.
- Läsfrågan är livsviktig, inte minst när allt färre unga inte läser tillräckligt och inte förstår vad de läser. Vi måste bryta den negativa trenden. Detta är ytterst en demokratifråga, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth tillsammans med fotbollsfans och världsspelarna Caroline Seger och Marta Vieira da Silva. Foto: Catharina Henriksson/Regeringskansliet

Avspark för läsning genom fotbollen

Den 22 april följde Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth med på en tur på bokbussen med fotbollsspelarna Marta Vieira da Silva och Caroline Seger. Tillsammans åkte de till ungdomsträningar i Haninge och lånade ut böcker.

VIP-tur med Bokbussen är del av Haninge kulturhus satsning "Avspark" där fotboll varvas med konst, ståupp, läsprojekt och film. Projektet med bokbussen får stöd från Kulturrådet eftersom det ingår i satningen för att få idrottsrörelsen och bibliotek att tillsammans arbeta för att få fler ungdomar att läsa böcker.
Lång kö med fotbollsstjejer som vill träffa fotbollsstjärnor.

Nya pensionsvillkor för scenkonstområdet

Regeringen lämnade i måndags besked om hur villkoren för pensionerna på scenkonstområdet ska se ut framöver. Nya pensionsvillkor ska kombineras med insatser för omställning och karriärväxling. Från och med 2015 ska arbetsmarknadens parter själva genom kollektivavtal reglera pensionerna.

Regeringens kulturpolitik lyftes på Kulturhusets debattscen

I en avslutande debattfinal i Kulturval 14 bjöds kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth in att samtala om regeringens kulturpolitik.

- Jag är mest stolt över att ha lyft kultur för barn och unga, och att ha medverkat till att barnkulturen har fått en högre status, sade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth under gårdagskvällens samtal och frågestund med dramatikern och författaren America Vera-Zavala.

Foto: Regeringskansliet

Kulturval 14


Kulturval 14 har under våren bjudit in kulturdebattörer att samtala kring aktuella frågor inom kulturpolitiken. Gårdagens debatt gick under rubriken Folket, facket eller furstarna - för vem har vi kulturpolitik?
Alla notiser
Apr 24
  • Talar vid Alma Folkhögskola Liljeholmens årsstämma, Stockholm

Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

LEK LÄS LUST!


LEK LÄS LUST är ett magasin som handlar om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor - vikten av läsning och rörelse bland barn och unga.

Läsning och rörelse är en del av regeringens kultur- och idrottspolitik, och syftar till att skapa förutsättningar för ett skapande Sverige med växande människor.
Aktuella satsningar

Kulturarvslyftet


En satsning på jobb som vårdar kulturarvet.

Skapande skola


En satsning på mer kultur i skolan.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd