Kulturdepartementet

English
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker biblioteket i Husby, Stockholm. Foto: Frida Jakobsson/Regeringskansliet

Många besök på biblioteket i Husby

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besökte biblioteket i Husby, Stockholm den 19 augusti. Biblioteket har fått alltfler besökare och utlån. En av framgångsfaktorerna kan vara deras samarbete med olika nätverk i området så som t.ex. Berättarministeriet och fotbollslaget Kista Galaxy.

Kulturministern besökte Sandby borg

Kulturministern besöker Sandbyborg

Den 17 augusti besökte kultur-minister Lena Adelsohn Liljeroth den öländska fornborgen Sandby borg. Fornborgen har fått stor uppmärksamhet de senaste åren angående fynd som gjorts där, till exempel sällsynta reliefspännen och flera avlidna personer. Fynden ger arkeologerna unika möjlig-heter att studera människor och livet under en tidsepok då de döda annars brändes.
- Arkeologi är en otrolig vetenskap. Kulturarv handlar inte bara om våra rötter, om det förflutna, utan är också en kraft som för oss framåt, till utveckling och förnyelse. All utveckling bygger på kunskaper och erfarenheter bakåt, säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth tillsammans med författaren Martin Widmark. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Martin Widmark tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores

Regeringen har beslutat att tilldela författaren Martin Widmark medaljen Illis quorum meruere labores för hans utomordentliga författarskap och inspirerande arbete med att främja barns och ungas läsning.

- Genom sitt berättande har han fått tusentals barn att börja läsa, för att sen inte sluta. Att han därtill lägger tid och engagemang för att öka barns läsförmåga och läslust visar att han på allvar förstår hur viktigt detta är i varje barns liv, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Författaren Martin Widmark

Det väcker många känslor att bli utvald


Martin Widmark berättar att han känner sig oerhört hedrad och glad att hans författarskap och satsning för att få barn och unga att läsa har uppmärksammats på detta sätt och det väcker samtidigt många känslor.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker Husby bibliotek

Husby bibliotek är bra på att locka till läsning. Den 19 augusti besöker Lena Adelsohn Liljeroth biblioteket, som har lyckats öka antalet besökare med 10 000 sedan 2012.

Under året har Lena Adelsohn Liljeroth rest runt i Sverige för att samla goda exempel kring hur arbetet med att väcka läslusten hos barn och unga kan utvecklas.

Alla notiser
Aug 20
Detta har regeringen gjort under mandatperioden.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

LEK LÄS LUST!


LEK LÄS LUST är ett magasin som handlar om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor - vikten av läsning och rörelse bland barn och unga.
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd