Kulturdepartementet

English

Från analog till digital marksänd radio

Nedan kan du läsa remissmissiv för Från analog till digital marksänd radio - En plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77).

Ingrid Lomfors porträtt. Foto: Dorothy Braun Ingrid Lomfors tillträder som överintendent och chef för Forum för levande historia i april 2015. Foto: Dorothy Braun

Ingrid Lomfors ny överintendent för Forum för levande historia

Regeringen har i dag utsett Ingrid Lomfors till ny överintendent och chef för Forum för levande historia. Ingrid Lomfors tillträder den 13 april 2015 och efterträder Eskil Franck som går i pension efter att ha innehaft uppdraget sedan 2007.
- Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ingrid Lomfors. Hon har djupa kunskaper inom myndighetens ansvarsområde och bred erfarenhet från forskning, kunskapsförmedling, offentlig förvaltning och olika delar av kulturlivet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen förordnar ordförande, vice ordförande och suppleanter i Presstödsnämnden

Regeringen har i dag utsett Thomas Norling till ordförande i Presstödsnämnden för perioden 1 januari 2015 - 30 juni 2015. Nämnden har också fått nya vice ordförande och nya suppleanter.

Regeringen förordnar ledamöter i insynsrådet vid Statens historiska museer

Regeringen har i dag utsett fyra nya ledamöter i insynsrådet vid Statens historiska museer. Bland de fyra finns Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen, och Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. Förordnandena gäller från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2017.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd