Kulturdepartementet

English

Kulturrådsblogg - "Swedish Fashion Now"- inte så "lagom"

"Två gånger per år omvandlas Somerset House, en grandios nyklassisk byggnad mitt i centrala London, till världens modecentrum när London Fashion Week intar scenen. Utanför springer modeintresserade omkring på vingliga klackar; den ena med djärvare kreationer på sig än den andra; alla hoppas de kunna fångas på bild av de många fotografer och bloggare som rör sig på området", bloggar Ann Nilsen från London.

Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design

Utredningen ska analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Uppdraget ska fortfarande redovisas senast den 1 oktober 2015.
Regeringen beslutade den 15 maj 2014 kommittédirektiv om en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design (dir. 2014:69). Detta är ett tilläggsdirektiv till den ursprungliga utredningen.

Alice Bah Kuhnke Foto: Regeingskansliet

Ministern invigde utställning om mänskliga rättigheter

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkade vid invigningen av den nya utställningen "Alla människor! - Om rättigheter och lika värde" hos Forum för levande historia.

Framtidens mediepolitik ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild utredare som ska analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.
- Det är hög tid för mediepolitiken att anpassa sig till en ny verklighet på precis samma sätt som mediebranschen nu gör, säger Alice Bah Kuhnke.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd