Kulturdepartementet

English

Kulturrådsbloggen - Utveckling och utmaningar för svensk filmnäring - behövs en attitydförändring bland oss konsumenter?

" Jag deltog igår på ett lunchmöte i Europaparlamentet om utmaningar och utveckling i svensk film- och tv-näring. (...) Det konsterades att vi ser mer film än någonsin tidigare. (...) Efter initialt positiva konstateranden sades att Sverige är ett av världens värsta länder när det gäller illegal nedladdning och streaming av film och att var tredje svensk anser att det är okej att använda pirattjänster för att se film.(...) Dags för gemene man att rannsaka sitt tittarbeteende med andra ord!", ", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Kulturrådsbloggen - EU:s kulturministrar i gemensamt uttalande mot terrorism och för yttrandefrihet

"I samband med den stora protestmarschen i Paris i söndags gjorde EU:s kulturministrar ett gemensamt uttalande mot terrorism och för yttrandefrihet. I uttalandet sägs bl.a. att artistisk frihet och yttrandefrihet är grundläggande värden i Europa samtidigt som de också utgör universella värden, och att konsten sedan urminnes tider varit inspiration för nya idéer och för att motverka intolerans och okunnighet", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Nya regleringsbrev beslutade för Kulturdepartementets myndigheter

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har skrivit under de regleringsbrev som ska gälla för Kulturdepartementets myndigheter under verksamhetsåret 2015. Samtliga regleringsbrev kommer att publiceras i sin helhet på Ekonomistyrningsverkets webbplats (www.esv.se) inom kort.

Claes Ånstrand ny ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Regeringen har utsett Claes Ånstrand till ny ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet för perioden 1 januari 2015-31 december 2017.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd