Kulturdepartementet

English

Myndigheten för tillgängliga medier får i uppdrag att driva hemsidan "Alla väljare"

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation. Syftet är att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under mellanvalsperioden.

Kulturrådsblogg - Bokkulturfestivalen KRJAKK i Krasnojarsk

"Nyligen avslutades den årliga bokkulturfestivalen KRJAKK i den sibiriska staden Krasnojarsk. Festivalen genomfördes för åttonde året i rad av den privata Prochorovfonden, som skapats på initiativ av oligarken och den f d presidentkandidaten Michail Prochorov. Fondens syfte är att främja framförallt Sibiriens kulturella och sociala utveckling och har bokkulturfestivalen som ett av sina flaggskepp", bloggar Mårten Frankby, kulturråd i Moskva.

Kulturrådsblogg - Rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna

"Nästa vecka, den 25 november, är det dags för det italienska ordförandeskapet att kröna sitt ordförandeskap på detta område genom detta halvårs formella rådsmöte för kultur- och idrottsministrarna. På det audiovisuella området förväntas ministrarna anta slutsatser om europeisk audiovisuell politik i den digitala eran. På kulturområdet förväntas ministrarna anta slutsatser om något som benämnts delaktighetsbaserad styrning av kulturarvet", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Sonja och Diana Nyman Sonja Nyman och Diana Nyman var med på seminariet om antiziganism. Foto: Regeringskansliet

Viktiga ämnen debatteras under MR-dagarna 2014 i Umeå

Under torsdagen inledde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå. Tre spännande dagar med seminarier, debatter, utställningar, teater, workshops och musik. Temat för årets MR-dagar är kultur.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd