Kulturdepartementet

English
Foto: Frida Jakobsson/Regeringskansliet Foto: Frida Jakobsson/Regeringskansliet

Kulturministern i samtal om kulturella och kreativa näringar

Måndagen den 1 september besökte kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth Jönköping. Vid besöket deltog ministern i ett rundabordsamtal om kulturella och kreativa näringar med representanter för bland annat Elmia och Scandic Värnamo.
- Det är alltid givande att föra samman och möta människor som verkar i olika miljöer, säger Lena Adelsohn Liljeroth.
- Vi får ofta idéer och hittar nya lösningar om vi förmår se över "gränser", det gäller såväl generationsgränser som etnicitet eller branscher. Den tekniska utvecklingen går nu i en nästan ofattbar hastighet och otraditionella samarbeten - liksom satsningar på utbildning och forskning - är ett måste för ett livskraftigt näringsliv.

Satsning på scenkonsten

Under 2015 stärks den svenska scenkonstens kvalitetsinsatser med 60 miljoner kronor. Satsningarna är en del av utvecklingen av ett modernt pensionssystem för scenkonsten. Satsningarna ökar stegvis genom åren till 120 miljoner.

- Med ett nytt pensionssystem frigörs medel som läggs på kvalitetsatsningar inom scenkonsten. Det är glädjande att vi redan nästa år kan avsätta 60 miljoner kronor, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Nya kulturråd i Berlin och Peking

Nina Rölhcke och Mathias Lafolie Foto: Sören Andersson

Idag den 1 september tillträder Nina Rölhcke sin funktion som kulturråd i Berlin och Mathias Lafolie blir nytt kulturråd i Peking.
- Båda våra nya kulturråd har god förankring i det svenska kulturlivet och sina respektive posteringsländer, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Kulturrådsblogg - Det italienska EU-ordförandeskapets prioriteringar

"I helgen kör arbetet igång igen på allvar för det italienska ordförandeskapet. (...) Ordförandeskapet har för avsikt att ta fram en ny arbetsplan för kulturområdet och att tydliggöra kulturens, inte minst de kulturella och kreativa näringarnas, roll i Europa 2020-strategin. Man kommer (...) fortsätta arbeta med kulturarvet och dess bidrag till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, och inte minst kopplingen mellan kulturarv och turism", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Alla notiser
Sep 2
Detta har regeringen gjort under mandatperioden.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

LEK LÄS LUST!


LEK LÄS LUST är ett magasin som handlar om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor - vikten av läsning och rörelse bland barn och unga.
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd