Kulturdepartementet

English

Kultur- och demokratiministern tog emot rapport om svenskarnas ideella arbete

I dag tog Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot en rapport om svenskarnas ideella/frivilliga arbete och informella insatser. Rapporten visar blanda annat att ideellt arbete sammanfaller med högre grad av tillit till andra människor, bättre hälsa och en högre grad av politiskt deltagande.

53 procent av befolkningen gör ideella insatser, fler kvinnor än tidigare och den tid medborgarna lägger ner på insatser ökar något, särskilt hos män. I snitt gör var och en av dessa ideella insatser cirka 15 timmar per månad, det vill säga 4 timmar i veckan.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Folk i rörelse - medborgerligt engagemang

Ersta Sköndal högskola har på uppdrag av regeringen sammanställt en befolkningsstudie om människors obetalda engagemang utanför arbetslivet.

- Tilltron till samvaro och demokrati är bland det viktigaste vi har, detta måste vi vara rädda om. Medlemskapet är fortfarande viktigare inom det svenska civilsamhället än i många andra länder. Det kräver att trösklarna till engagemang är låga och att det är nära till ett fungerande sammanhang där fler kan aktivera sig, sa Alice Bah Kuhnke.

Kulturrådsblogg - Kan teater förändra världen? Ja, absolut!

"Seven är en dokumentärpjäs skriven av sju olika dramatiker om sju kvinnorättskämpar från hela världen. Seven har gjort en makalös resa över världen - ett unikt producerat koncept av Hedda Kraus Sjögren, stöttat av bla Riksteatern och Svenska Institutet. Beslutsfattare och opinionsbildare agerar/läser rollerna i pjäsen, och varje framförande görs av en ny ensemble, kopplade till lokala kvinnorättsfrågor och organisationer på plats. 28 länder och 20 språk senare - nu var det Washington DC tur att under tre intensiva dagar uppmärksamma Seven", bloggar Linda Zachrison, kulturråd i Washington.

Kulturrådsblogg - Kulturlöften inför brittiska valet

På torsdag den 7 maj hålls val till brittiska parlamentet.
Partiernas kulturpolitiska prioriteringar kan utläsas av de manifest som partierna presenterat under våren.

Ellen Wettmark, kulturråd i London, har sammanställt de utlovade insatser som specifikt avser konst- och kulturområdet, och som kan utläsas av partiernas manifest.

Regeringen tillsätter utredning om nationell strategi för musik- och kulturskolan

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning om en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Professor Monica Lindgren är utsedd till särskild utredare.

- Nu tar vi första steget till det som så länge efterfrågats av musik- och kulturskolorna. En nationell strategi är en självklarhet för en verksamhet som möter 400 000 barn och unga varje år, säger Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Alla notiser
Maj 5

Vårbudgeten 2015


Regeringen presenterar satsningar som ska stärka förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och mångfald i Sverige. Sammanlagt uppgår satsningarna till 58 miljoner kronor för 2015.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd