Kulturdepartementet

English

Myndigheten för radio och tv ska förbereda myndighetsförändring för presstödsfrågor

Regeringen har i dag gett Myndigheten för radio och tv i uppdrag att förbereda inordnande av uppgifter från Presstödsnämnden och inrättande av en nämnd för presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten från den 1 juli 2015.
Regeringen avser att i mars 2015 lämna en proposition till riksdagen med förslag om en förändrad organisation för frågor om presstöd. Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

Idag firas sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas flagga
Sverige och Finland har en lång historia som sträcker sig ända från 1100-talet, då de första finländarna flyttade till Sverige.
Dagen firas till minne av Carl Axel Gottlunds födelsedag, som redan för 200 år sedan försvarade finskans ställning i Sverige. Idag bor det cirka 400 000-600 000 sverigefinnar i Sverige.

Kulturrådsbloggen - Vad får EU göra/inte göra på områdena kultur och idrott?

"När man som jag arbetar i EU med frågor som rör kultur, medier och idrott så möts man i Sverige (efter sisådär 3 sekunder då den reguljära frågan om vad man arbetar med ställts) normalt av tre typer av reaktioner:
1. ? - vad gör EU på dessa områden?
2. Hm (misstro)! - vad har EU med dessa områden att göra? Är inte detta något för medlemsstaterna att bestämma?
3. Intressant! - finns det några pengar att söka?", bloggar Tomas Lindman, från Bryssel.

Kulturrådsbloggen - Konstnär med stipendium i Berlin

"I Berlin finns många konstnärer. Från hela världen och också från Sverige. Några har flyttat hit för länge sedan, för att hitta billig bostad och ateljé eller för att få inspiration i stadens mångkulturella konstscen. (...) Vissa får förmånen att få uppehället finansierat via någon svensk institution eller kommun. En av de jag har träffat är årets IASPIS ateljéstipendiat Patrik Elgström", bloggar Nina Röhlcke, kulturråd i Berlin.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd