Kulturdepartementet

English

Kulturbudgeten ökar med 252 miljoner kronor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att kulturbudgeten för 2015 ökar med 252 miljoner kronor i jämförelse med 2014. Detta inklusive anslagens pris- och löneomräkning som uppgår till cirka 41 miljoner kronor. Hela kulturbudgeten omfattar 7,1 miljarder kronor.
- Regeringens kulturpolitik är tydlig - den ska skapa förutsättningar, en bra jordmån, för den fria kulturen att utvecklas i, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kultur- och demokratiministerns ansvarsområden

Statsministern har den 14 oktober beslutat om fördelningen av ansvarsområden mellan statsråden. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är chef för Kulturdepartementet. Bah Kuhnke ansvarar för kultur- och mediefrågor medan idrottsfrågorna flyttar till Socialdepartementet. Hon ansvarar också för demokratipolitiken som i dag handläggs i Justitiedepartementet samt frågor om diskriminering, de nationella minoriteterna och mänskliga rättigheter nationellt som handläggs av Arbetsmarknadsdepartementet.

Statsråd Alice Bah Kuhnke ansvarar även för frågor om trossamfund och begravningsverksamheten, Sametinget och frågorna om politiken för det civila samhället. Dessa frågor handläggs idag av Socialdepartementet, Landsbygdsdepartementet samt Utbildningsdepartementet.

Ansvaret för de nya frågorna flyttar till Kulturdepartementet den 1 januari 2015. Statsministern har den 14 oktober beslutat om så kallade §5-förordnanden, vilket innebär att Alice Bah Kuhnke föredrar de ärenden som är kopplade till hennes portfölj, men som fram till den 1 januari 2015 handläggs av andra departement än Kulturdepartementet.

Vad är ett § 5-förordnande?


Ett § 5-förordnande är ett förordnande enligt 7 kap. 5 § regeringsformen som innebär att statsministern beslutar att ett ärende som hör till ett visst departement ska föredras


av ett annat statsråd än departementschefen. Denna ordning gäller fram till årsskiftet, då frågorna formellt flyttar över till det departement där det ansvariga statsrådet sitter.
Finansminister Magdalena Andersson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar budgetförslaget på Moderna museet.

Fri entré på statliga museer

Idag håller kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och finansminister Magdalena Andersson en gemensam pressträff på Moderna museet om att fri entré införs på statliga museer som är myndigheter. I budgetpropositionen föreslås att 80 miljoner kronor avsätts för reformen från och med 2015.

- Jag är mycket glad för att vi nu kan föreslå ett återinförande av fri entré vid våra statliga museer. Införandet av fri entré är ett av flertalet viktiga steg vi vill ta för att öppna dörrarna på vid gavel till allt det som är vårt gemensamma kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
-Vi äger de statliga museerna tillsammans. Därför är det naturligt att de är gratis och öppna för alla, säger finansminister Magdalena Andersson.

Kulturrådsbloggen - Something Must Break på London Film Festival 2014

"Sverige bidrar under årets BFI London Film Festival endast med en långfilm. Det är dock inte vilken film som helst, utan den starka Something Must Break, som visats på svenska biografer tidigare under året med den svenska titeln Nånting måste gå sönder, i regi av Ester Martin Bergsmark och baserad på Eli Levéns roman Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats från 2014", bloggar Pella Myrstener, från ambassaden i London.

Alla notiser
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd