Kulturdepartementet

English

Kulturrådsblogg - Det italienska EU-ordförandeskapets prioriteringar

"I helgen kör arbetet igång igen på allvar för det italienska ordförandeskapet. (...) Ordförandeskapet har för avsikt att ta fram en ny arbetsplan för kulturområdet och att tydliggöra kulturens, inte minst de kulturella och kreativa näringarnas, roll i Europa 2020-strategin. Man kommer (...) fortsätta arbeta med kulturarvet och dess bidrag till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling, och inte minst kopplingen mellan kulturarv och turism", bloggar Tomas Lindman, kulturråd i Bryssel.

Miljonsatsning på hembygdsgårdar

Regeringen kommer att satsa 80 miljoner kronor under fyra år på vård av kulturhistoriskt värdefulla hembygdsgårdar. Det är erfarenheterna från regeringens satsning Hus med historia (2010-2012) som ligger till grund för detta nya satsning.
- Alla har rätt till sitt kulturarv och genom denna satsning får hembygdsrörelsen än bättre förutsättningar för sitt angelägna arbete, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Barbro Osher och Mats Ek tillsammans med Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Barbro Osher och Mats Ek tillsammans med Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Susan Berg/Regeringskansliet

Mats Ek och Barbro Osher tilldelas hederstiteln Professors namn

I dag delade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth ut hederstiteln Professors namn till koreografen Mats Ek och honorära generalkonsuln vid Sveriges generalkonsulat i San Francisco Barbro Osher.
- Vi har all anledning att tacka dessa två personer för deras gärningar inom det svenska såväl som det internationella kulturlivet, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Osman Teklies, elevrådets ordförande på Celsiusskolan, Uppsala tillsammans med kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Osman Teklies, elevrådets ordförande på Celsiusskolan, Uppsala tillsammans med kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth. Foto: Frida Jakobsson/Regeringskansliet

Kulturministern inbjuden av elevrådets ordförande

Den 20 augusti bjöd Osman Teklies, elevrådets ordförande på Celsiusskolan i Uppsala in kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth till sitt gymnasium. Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium som också har fått utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".
- Jag är glad över att Osman bjöd in mig till Celsiusskolan. Det är extra roligt att få lyssna till elever som är nöjda med sin skola och som ger en annan bild än den vi många gånger möter i media. Celsiusskolan har dessutom vunnit fina utmärkelser för sitt skolbibliotek. Osman och flera andra elever berättade bland annat att bibliotekarierna i skolbiblioteket har varit viktiga för deras läsande. Engagerad och kunnig personal gör stor skillnad och det var upplyftande att lyssna på deras erfarenheter, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Alla notiser
Detta har regeringen gjort under mandatperioden.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

LEK LÄS LUST!


LEK LÄS LUST är ett magasin som handlar om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor - vikten av läsning och rörelse bland barn och unga.
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd