Kulturdepartementet

English

Kulturrådsblogg - Internet & Demokrati i fokus

"Den nionde Internet Governance Forum (IGF) hölls i Istanbul tidigare i september. Något uppseendeväckande med tanke på att Turkiet, vid sidan av Kina, ligger i topp vad gäller statliga restriktioner och förbud mot hemsidor", bloggar Suzi Ersahin, kulturråd från Istanbul.

Kulturrådsblogg - Ursprungslandsprincip eller destinationslandsprincip?

"Det italienska ordförandeskapet har föreslagit brett hållna rådsslutsatser om europeisk audiovisuell politik i den digitala eran. Tanken är att rådet ska ge politisk vägledning för det fortsatta arbetet med översynen av det audiovisuella regelverket, särskilt det s.k. AV-direktivet. (...) Att kommissionen, som har att försvara den inre marknaden, anser att ursprungslandsprincipen är en hörnsten i AV-direktivet kommer i detta sammanhang kanske inte som någon direkt överraskning", bloggar kulturrådet Tomas Lindman från Bryssel.

Kulturrådsblogg - Bastards of Strindberg på Theatre Row

"Fram till och med den 22 september kan man se den skandinavisk-amerikanska uppsättningen Bastards of Strindberg på Off-Broadway-teatern The Lion Theater i New York. (...) I Bastards of Strindberg har svenska Andreas Boonstra och Lina Ekdahl samt amerikanska David Bar Katz och Dominique Morrisseau bidragit med varsitt verk som tar avstamp i, inspireras av eller nytolkar pjäsen Fröken Julie", bloggar kulturråd Kristina Rennerstedt, från Washington.

1,9 miljoner ytterligare till lässatsning för idrottande barn och unga

Regeringen satsar ytterligare 1,9 miljoner kronor på det läsfrämjandeprojekt som inleddes 2013 mellan bibliotek och idrottsföreningar för att få barn och unga att läsa mer.
- Jag har mött idrottsledare, bibliotekarier och ungdomar som berättat om hur lässatsningen har hjälpt till att sänka trösklarna till böckernas värld och ökat läslusten, säger kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Alla notiser
Detta har regeringen gjort under mandatperioden.
Följ oss på Twitter!
Följ våra kulturråd i deras vardag och arbete, utifrån aktuella kulturpolitiska händ- elser i Berlin, Bryssel, Istanbul, London, Moskva, Peking, Paris och Washington D.C..

LEK LÄS LUST!


LEK LÄS LUST är ett magasin som handlar om två för Kulturdepartementet prioriterade frågor - vikten av läsning och rörelse bland barn och unga.
Logo Umeå 2014
Regeringen stödjer Umeå 2014 som är Europas kulturhuvudstad.

Kontakta oss

Kulturdepartementet work Drottninggatan 16 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00
e-post till Kulturdepartementet Mer kontaktinformation
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier och idrott.
  • Kultur
  • Medier
  • Idrott
  • Remisser och svar
  • Frågor och svar

Sveriges utsända kulturråd