Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet mot diskriminering samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Regeringen inför avgiftsfri släktforskning på Riksarkivet

    Riksarkivet ska inte längre ta ut avgifter för att ge allmänheten tillgång till sin digitala forskarsal. Det har regeringen beslutat i en ändrad instruktion för Riksarkivet. För att möjliggöra det höjs Riksarkivets anslag med 10 miljoner kronor från 2018. Instruktionsändringen träder i kraft den 1 februari 2018. "Nu ger regeringen alla människor en egen nyckel för att kunna låsa upp dörren till sin historia. Det ska vara nyfikenheten som styr om vi vill lära om vår egen historia, inte antalet kronor på bankkontot", säger Alice Bah Kuhnke.

  • Alice Bah Kuhnke om #metoo-uppropen

    "Jag har till i dag bjudit in chefen för DO till kulturdepartementet. Syftet med mötet är att få del av vilken bedömning DO gör av de tusentals vittnesmål som vi alla tagit del av, och hur deras arbete för att bekämpa sexuella trakasserier kommer att se ut. DO har ansvaret att bedriva arbete gentemot arbetsgivarna, mitt ansvar är att DO har de resurser som krävs för att åstadkomma den förändring som behövs", skriver kultur- och demokratiministern i debattartikeln.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Kungl. biblioteket om digitalt kompetenslyft

Regeringen uppdrar åt Kungl. biblioteket att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.

Foto: Rebecka Uhlin/TT

35 miljoner kronor till det fria ordets försvar

Regeringen satsar 35 miljoner kronor under 2017-2020 för att minska utsattheten för hot och hat i det offentliga samtalet. Med handlingsplanen Till det fria ordets försvar vill regeringen minska utsattheten för hot och hat mot journalister, förtroendevalda och konstnärer.

Illustration: Regeringskansliet

Lars Ilshammar utreder ny arkivpolitik

Regeringen har den 26 oktober beslutat om kommittédirektiv för utredningen Översyn av arkivområdet, samt att den biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ska vara särskild utredare. "Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar. Nu gjuter vi en stabil grund för att vårt gemensamma minne, våra arkiv, ska kunna stå starka en lång tid framöver", säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Regeringen höjer kulturbudgeten med 745 miljoner

I budgetpropositionen för 2018 höjer regeringen kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Bland annat satsas 275 miljoner på biblioteken och 115 miljoner på den fria konsten. Därtill kommer ytterligare satsningar på demokratipolitiken och politiken mot diskriminering. Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1768 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida