Socialdepartementet

English

Mjukare broms i pensionssystemet införs år 2017

Pensionssystemets balansering ändras från och med år 2017. Det beslutade pensionsgruppen idag. Endast en tredjedel av balanseringseffekten kommer att påverka pensionerna. Syftet är att jämna ut svängningarna mellan åren.

Remiss om kostnadsfria läkemedel till barn överlämnad till lagrådet

För att göra det möjligt med vård på lika villkor för barn oavsett föräldrarnas ekonomi och jämna ut hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper föreslår regeringen kostnadsfria läkemedel för barn upp till 18 år. Kostnadsfria läkemedel bör även införas för asylsökande barn m.fl. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förslag från regeringen - tillåt assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Regeringen vill ge ensamstående kvinnor samma hjälp och möjligheter att bli gravid genom assisterad befruktning som fram tills nu bara gifta par, registrerade partner och sambor kunnat få. Detta skriver barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i en gemensam debattartikel med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Under torsdagen hölls även en filmad pressträff beträffande lagförslaget.

Förslag om underhållsstöd lämnat till Lagrådet

Regeringen avser att ge Försäkringskassan ett utökat uppdrag som innebär att myndigheten ska ge föräldrar information och stöd i frågor om underhållsbidrag och underhållsskyldighet för barn för att öka förutsättningarna för civilrättsliga regleringar av barns underhåll. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016 med vissa övergångsbestämmelser.

Myndigeten för delaktighet ser över funktionshinderspolitiken

Regeringen uppdrar åt Myndigeten för delaktighet att föreslå en effektivare funktionshinderpolitik. Arbetet ska ligga till grund för en ny strategi från 2017.
- För att nå de politiska målen om att personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor behöver vi göra insatserna mer effektiva, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

En grupp hälsoministrar från hela världen samlade för fotografering i ett trapphus Förutom Gabriel Wikström och Dame Sally Davis, deltog på mötet hälsoministrarna från Kina, Norge, Pakistan, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Tyskland, Zambia, USA samt vice hälsoministern från Brasilien. Foto: Morgan Eklund

Frukostmöte med världens hälsoministrar gav ministerdeklaration

Under det årliga mötet i Världshälsoförsamlingen bjöd på tisdagen 19 maj Gabriel Wikström tillsammans med professor Dame Sally Davis, CMO, Storbritannien, in till en ministerfrukost med syftet att lansera en allians av hälsoministrar med åtaganden om att genomföra den globala handlingsplanen mot antimikrobiell resistens. Mötet resulterade i en ministerdeklaration - ett "call to action".

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström:
- Det är en stor framgång att den här gruppen länder - stormakter och mindre länder, från alla världens hörn - samlas kring en tydlig väg framåt i denna avgörande fråga.

Åsa Regnér: "Det behövs fler placeringsalternativ för barn och unga"

På Socialdepartementet pågår arbetet med att utarbeta ett lagförslag som innebär en ny placeringsform, stödboende, för barn och unga. Tanken är att barn och unga ska kunna placeras på stödboenden vid sidan av familjehem och hem för vård eller boende (HVB). Detta är en del av regeringens arbete med att stärka vården för barn och unga.

Alla notiser