Socialdepartementet

English

Statens fastighetsverk får ny generaldirektör

Regeringen har idag torsdagen den 24 juli utsett Björn Andersson som generaldirektör för Statens fastighetsverk (SFV).

Regeringen utreder trygghetssystemen ur ett internationellt perspektiv

En särskild utredare ska göra en översyn av vilka som ska omfattas av de svenska sociala trygghetssystemen. Detta för att underlätta samordningen av social trygghet för personer som rör sig till eller från Sverige. Sedan den förra översynen gjordes har bland annat människors och företags rörelsemönster ändrats och nya EU-regler tillkommit.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Maria Larsson tog emot betänkande från Alkoholleveransutredningen

I dag tog barn- och äldreminister Maria Larsson emot betänkandet "Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik". I samband med överlämnandet höll utredaren Jörgen Hettne en pressträff där även Maria Larsson medverkade.

Arbetsgivarnas sjuklönekostnader sänks

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning. Syftet är att minska den kostnad arbetsgivarna har för sjuklön.

Stefan Attefall står omgiven av Sofia Lönnberg, Eskil Nord och Mattias Almqvist. Utredningssekreteraren Sofia Lönnberg, justitierådet och särskilde utredaren Eskil Nord, civilminister Stefan Attefall och utredningssekreteraren Mattias Almqvist.

Sverige genomför EU:s nya regler om offentlig upphandling

- Det är ett omfattande lagtekniskt arbete som ligger bakom det delbetänkande som utredningen har lämnat i dag. Syftet med de nya upphandlingsreglerna är bland annat att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling. Det sa civilminister Stefan Attefall när Genomförandeutredningen delredovisade sina förslag.

Sverigebygget: Fler jobb, mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder

Regeringen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder.

Ett antal lagar inom Socialdepartementets ansvar ändras

Den 1 juli träder ett antal ändringar i lagar och förordningar i kraft. Inom Socialdepartementets områden rör flera ändringar boende och byggande. De handlar också om införande av fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd, mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel och om ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Alla notiser
Jul 25

Kontakta oss

Socialdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 91
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Socialdepartementets bildarkiv


Galleriet innehåller bilder som får användas i redaktionella sammanhang.