Socialdepartementet

English

Gabriel Wikström bjuder in till hearing om psykisk hälsa

Framtidens utmaningar på området psykisk hälsa är temat för det möte som folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström bjuder in till måndag 17 april. Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem och med hearingen vill statsrådet ge möjlighet till att få en insikt i det arbete som görs under året, samt ge tillfälle till dialog mellan viktiga aktörer på området.

- Arbetet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa står högt på min och regeringens dagordning. Min förhoppning är att hearingen blir en viktig del av ett konstruktivt samarbete kring dessa frågor, säger Gabriel Wikström.

Handlingsplan för svensk-kinesiskt hälsosamarbete

En ny handlingsplan på hälsområdet undertecknades under måndagen av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Kinas hälsominister Li Bin.

-Handlingsplanen ger oss möjlighet att fördjupa samarbetet inom områden som arbetet mot antibiotikaresistens och förebyggande tobaksarbete. Vi får också möjlighet att samarbeta kring nya frågor som till exempel vårdens digitalisering, styrning och organisering, säger Gabriel Wikström.

Bo G. Pettersson, Socialdepartementet, Paul Griffith, forskningsansvarig på European Monitoring Centre for Drugs and Drugaddiction och Maria Renström, Världshälsoorganisationen (WHO). Bo G. Pettersson, Socialdepartementet, Paul Griffith, forskningsansvarig på European Monitoring Centre for Drugs and Drugaddiction och Maria Renström, Världshälsoorganisationen (WHO). Foto: Lina Pastorek/Regeringskansliet

Sverige stöder WHO-konferens om skadliga hälsoeffekter av cannabis

Den 21 till 23 april genomför Världshälsoorganisationen (WHO) en expertkonferens om cannabis i Bro utanför Stockholm.
- Sverige stöder WHO med den här expertkonferensen eftersom vi vill att debatten om cannanbisanvändningens hälsoeffekter utgår från vetenskap och forskning, sa Per-Anders Sunesson, chef för enheten för familj och sociala tjänster, i sitt inledningstal.

Gabriel Wikström till Kina med svensk delegation

Den 20-23 april besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Kina tillsammans med en svensk delegation med representanter för myndigheter, sjukvårdsverksamhet och ett stort antal företag inom hälsosektorn.

Reformer på Socialdepartementets områden i vårbudgeten 2015

Idag presenteras vårbudgeten för 2015. Höjt bostadstillägg till pensionärer, ökat stöd till landets kvinnojourer och mer pengar till idrottsrörelsen för att erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion i föreningsliv. Det är några av de nya satsningarna inom Socialdepartementets områden.

Ökat anslag till idrottsrörelsen i kommande vårproposition

Regeringen föreslår en ökning av idrottsanslagen med 32 miljoner redan under 2015 och 64 miljoner årligen från och med 2016. Pengarna ska användas för att stödja idrottsrörelsen i att erbjuda aktiviteter och grundläggande introduktion till föreningslivet och idrottsrörelsen för nyanlända.

Drabbade efter flodvågskatastrofen: lämna idéer om minnesvård i Sverige

Samordnaren för att ta fram en minnesvård efter flodvågskatastrofen, Gunilla Malmborg, söker fram till 15 april kontakt med personer som överlevde flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och efterlevande anhöriga. Nu kan du kommer in med tankar, idéer, förslag till minnesvården.

Alla notiser