Socialdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade sitt slutbetänkande

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade i dag sitt slutbetänkande, SOU 2015:21 "Mer trygghet och bättre försäkring" till regeringen. Se den webbsända presskonferensen i Rosenbad i efterhand.

Idrottsminister Gabriel Wikström och näringsminister Mikael Damberg fotograferade inom tävlingsområdet för skid-VM i Falun. Idrottsminister Gabriel Wikström och näringsminister Mikael Damberg besökte under torsdagen skid-VM i Falun. Foto/TT

Ministrar i möte om fler internationella idrottsevenemang till Sverige

Idrottsminister Gabriel Wikström tillsammans med näringsminister Mikael Damberg träffade under torsdagen samordningsgruppen för internationella evenemang. Statsråden var inbjudna för att få en bild av idrottens och besöksnäringens gemensamma strategi och arbete för att få fler internationella evenemang till Sverige. Mötet ägde rum i Falun och förbundsdirektören på Svenska Skidförbundet gav en bild av arbetet och samverkan kring pågående skid-VM.

Socialstyrelsen får uppdrag om insatser för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar.

Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. I uppdraget ingår bland annat att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt allmänna insatser som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda totalt 27 miljoner kronor under 2015. Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Myndigheten för vårdanalys. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.

Uppdrag till Livsmedelsverket att främja hälsosamma matvanor inom hälso- och sjukvården mot kroniska sjukdomar

Regeringen har beslutat ge Livsmedelsverket i uppdrag att sprida information om hälsosamma matvanor till yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och till allmänheten för att förebygga och minska komplikationer av kroniska sjukdomar. Bland annat ingår i uppdraget att anpassa information om kostråd till olika målgrupper i samhället och att fortsatt genomföra insatser för att stärka nyckelhålet som ett verktyg för att förebygga kroniska sjukdomar. Uppdraget ska genomföras i samråd med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Utredning förbereder för att införa barnkonventionen i svensk lag

Regeringen beslutade den 19 februari ge barnrättighetsutredningen ett tilläggsdirektiv med inriktning mot att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Gabriel Wikström kommenterar förslag som förhindrar rökning

I dag skriver folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström en debattartikel om de tilläggsdirektiv som kommer att ges i den pågående tobaksutredningen. Syftet med utredningen är att göra tobakskonsumtion mindre attraktiv. Gabriel Wikström höll en pressträff där han kommenterar förslaget.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Minnesvård i Sverige efter flodvågskatastrofen

Personer som överlevde flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och efterlevande anhöriga och närstående bjuds in till att bidra med tankar och idéer om bland annat placeringen och utformningen av en minnesvård i Sverige efter flodvågskatastrofen.

Alla notiser

Kontakta oss

Socialdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 91
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Socialdepartementets bildarkiv


Galleriet innehåller bilder som får användas i redaktionella sammanhang.
Arbetet gällande ebola