Socialdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Så främjas en kultur som motverkar korruption

-Ibland hör man argumentet att "lite korruption kan vara bra som smörjmedel". Men det finns ingen god korruption. Tillåter man korruptionen att komma in i myndighetsorganisationen så sprids den likt influensa. Därför är all korruption dålig. Punkt slut.
Det sa generalsekreterare Helena Sundén, Institutet mot mutor, när hon vid Värdegrundsforum onsdagen den 22 oktober deltog i Värdegrundsseminariet "Att motverka korruption".

Budget för Socialdepartementets områden 2015

I dag har regeringen lämnat budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. Budgeten för Socialdepartementets alla anslag 2015 är cirka 304 miljarder kronor, vilket är drygt en tredjedel av statens budget. Socialdepartementet ansvarar även för ålderspensionssystemet som är på cirka 268 miljarder kronor. Ta del av regeringens förslag inom departementets ansvarsområden via länken nedan!

Regeringsbeslut möjliggör fler skyddsåtgärder mot Ebola

I dag fattade regeringen beslut om att klassa Ebola som samhällsfarlig sjukdom. Risken för ett svenskt Ebolafall bedöms fortfarande som låg men beslutet gör det möjligt att vid en smitta vidta fler skyddsåtgärder.

Samverkan centralt på konferens om e-hälsa

Samverkan, delaktighet, etik och juridik var i fokus när 900 personer deltog i den nationella eHälsodagen den 22 oktober. E-hälsa handlar om digitala tjänster inom vården och omsorgen, och statssekreterare Agneta Karlsson sa under konferensen att samverkan är nödvändigt för att nå regeringens mål.

Barnkonventionen ska göras till lag

-Mänskliga rättigheter, vilka inkluderar barnets rättigheter, är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, skriver Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister, Margot Wallström, utrikesminister och Isabella Lövin, biståndsminister i en debattartikel i Svenska Dagbladet 20 oktober.

Satsning på jämlik cancervård i regeringens budget

Satsningen är på två miljarder kronor under mandatperioden och syftar till att korta köerna och minska de regionala skillnaderna.

- Det är oacceptabelt att det kan skilja så mycket i både kvalitet och köer inom cancervården som det gör idag säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Sverige bidrar med sjukvårdsinsatser i arbetet mot ebola

Regeringen har beslutat att bidra med ytterligare 100 miljoner kronor i humanitärt stöd till arbetet mot ebolautbrottet i Västafrika.

- Det är många som vill hjälpa till och regeringen har nu fattat ett antal beslut för att höja Sveriges insatser. En nyckelfråga är att svensk personal som vill åka får ledigt och där tycker jag Sveriges kommuner och landsting nu har skickat mycket positiva signaler om att människor ska ges ledighet, säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Alla notiser