Socialdepartementet

English

Minnesceremonier för tsunamins offer

Annandag jul, den 26 december, deltar representanter från regeringen och Regeringskansliet vid ceremonier i Sverige och Thailand till minnet av offren för flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004.

Avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin

Regeringen har idag slutit avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om rehabiliteringsgarantin för 2015. Rehabiliteringsgarantin är en ettårig återkommande överenskommelse mellan regeringen och SKL om ersättning för vissa rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin uppgår till 750 miljoner kronor.

Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi och Åsa Regnér skrattar Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi och barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Hanna Strandberg/Regeringskansliet

Barnminister Åsa Regnér träffade Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi

Idag träffade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér Nobels fredspristagare Kailash Satyarthi under ett möte på Socialdepartementet. Kailash Satyarthi har tilldelas priset tillsammans med Malala Yousafzai för sin kamp mot förtryck av barn och ungdomar, mot barnarbete och för alla barns rätt till utbildning. Efter mötet var det lunch på Rosenbad med statsminister Stefan Löfven samt statsråden Margot Wallström och Ylva Johansson.

Regeringsbeslut om att klassa 42 substanser som narkotika eller hälsofarlig vara

Beslutet gäller 42 substanser som nu kommer att klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. En av dessa substanser är den verksamma beståndsdelen i Spice, som omskrivits i medier en längre tid.

- Det är mycket bra att regeringen idag fattat beslut om narkotikaklassning av ett flertal substanser, däribland den verksamma substansen i Spice, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister i ett pressmeddelande.

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

Regeringen vill genom förslagen i propositionen få rätt att bestämma att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska ska kunna vara fortsatt skyddad även om han eller hon stängs av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Regeringen stärker idrottsrörelsens folkhälsoarbete

Som ett led i regeringens mål att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation har regeringen beslutat att avsätta 500 000 kronor till Riksidrottsförbundet för att utveckla idrottsrörelsens arbete med folkhälsa.
- Att stärka och bidra till att utveckla idrottsrörelsens långsiktiga folkhälsoarbete är en investering och gynnar såväl idrottsrörelsen som hela samhället, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister.

Regeringen utser ny ordförande för Donationsrådet

Regeringen har utsett Kenneth Johansson, landshövding Värmlands län, till ordförande i Nationella rådet för organ-och vävnadsdonation (Donationsrådet) vid Socialstyrelsen. Donationsrådet har bland annat till uppgift att vara ett kunskapscentrum och opinionsbildare och se till att allmänheten och kontinuerlig får information om donationsfrågor.

Alla notiser

Kontakta oss

Socialdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 91
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Socialdepartementets bildarkiv


Galleriet innehåller bilder som får användas i redaktionella sammanhang.