Socialdepartementet

English

Överenskommelse om kostnader för läkemedelsförmåner

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om villkoren för utbetalning av cirka 22,5 miljarder kronor till landsting och regioner avseende kostnaderna för läkemedelsförmånerna för år 2015. Medicinska genombrott har medfört att det 2015 finns rad nya läkemedel som kan hjälpa patientgrupper som tidigare stått utan behandling. Detta har gjort det angeläget att enas om såväl pengabelopp som förutsättningar.

- Överenskommelsen ger förutsättningar för landstingen att jämlikt använda läkemedel, säger ansvarig minister Gabriel Wikström

CSW 2015: Sverige står upp för kvinnors självbestämmande

Mellan den 9 och 20 mars genomför FN:s kvinnokommission (CSW) sitt årliga möte i New York. Sveriges barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér leder Sveriges delegation och medverkar i flera aktiviteter.
-Sveriges röst för kvinnors och flickors rättigheter i världen spelar roll för andra. Vår linje är att stå upp för jämställdhet och kvinnors rätt till självbestämmande, säger Åsa Regnér.

Socialpolitiska prioriteringar i EU diskuteras på ministerrådsmöte

Statssekreterare Pernilla Baralt deltar från Socialdepartementets sida när EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik möts i Bryssel den 9 mars. Förutom sociala frågor kommer mötet till stor del handla om sysselsättning och tillväxt.

Åsa Regnér oroad över LO:s jämställdhetsrapport

- Det är en oroande bild som målas upp. Inte nog med att kvinnor har lägre lön, de jobbar oftare deltid vilket sänker inkomsten ytterligare. Detta leder till sämre sjukpenning och pension. Det är helt enkelt en fattigdomsfälla. Det är oacceptabelt och visar att vi måste jobba med jämställdhet och jämlikhet samtidigt, kommenterar jämställdhetsminsiter Åsa Regnér den jämställdhetsrapport som LO idag har presenterat .

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade sitt slutbetänkande

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnade i dag sitt slutbetänkande, SOU 2015:21 "Mer trygghet och bättre försäkring" till regeringen. Se den webbsända presskonferensen i Rosenbad i efterhand.

Idrottsminister Gabriel Wikström och näringsminister Mikael Damberg fotograferade inom tävlingsområdet för skid-VM i Falun. Idrottsminister Gabriel Wikström och näringsminister Mikael Damberg besökte under torsdagen skid-VM i Falun. Foto/TT

Ministrar i möte om fler internationella idrottsevenemang till Sverige

Idrottsminister Gabriel Wikström tillsammans med näringsminister Mikael Damberg träffade under torsdagen samordningsgruppen för internationella evenemang. Statsråden var inbjudna för att få en bild av idrottens och besöksnäringens gemensamma strategi och arbete för att få fler internationella evenemang till Sverige. Mötet ägde rum i Falun och förbundsdirektören på Svenska Skidförbundet gav en bild av arbetet och samverkan kring pågående skid-VM.

Socialstyrelsen får uppdrag om insatser för förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar.

Regeringen har beslutat ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. I uppdraget ingår bland annat att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt allmänna insatser som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar.

För att genomföra uppdraget får Socialstyrelsen använda totalt 27 miljoner kronor under 2015. Uppdraget ska genomföras i samråd med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Myndigheten för vårdanalys. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2016.

Alla notiser

Kontakta oss

Socialdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 91
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Socialdepartementets bildarkiv


Galleriet innehåller bilder som får användas i redaktionella sammanhang.
Arbetet gällande ebola