Socialdepartementet

English

Ny läkemedelslag ska göra reglerna tydligare

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att en ny läkemedelslag ska ersätta den nuvarande som man anser har blivit svåröverskådlig på grund av omfattande tillägg och ändringar. Den nya lagen kommer därför i stort ha samma innehåll som den gamla lagen och skillnaderna är främst språkliga.

Regeringen beviljar medel till Karolinska institutet för behandling av psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat att tilldela Karolinska institutet 5 miljoner kronor för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Projektet syftar till att genom primärvården göra evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa.

Myndigheter ska bli mer effektiva genom jämförelser

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att analysera och ge förslag på hur statlig verksamhet kan utvecklas och effektiviseras genom systematiska jämförelser. Utredare blir Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström.

Säkerheten ska öka för de som tvångsvårdas

I en promemoria föreslås en rad åtgärder för hur patientsäkerheten och rättsäkerheten kan stärkas för de som vårdas med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård 2/2014

I nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård kan du bland läsa om den nya patientlagen som börjar gälla vid årsskiftet, om regeringens satsning på att korta väntetiderna inom cancervården och om 2014 års åtgärdsprogram för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Stefan Attefall med Ulrika Svalfors och Anders Bäckström Samfundsminister Stefan Attefall tog i maj initiativ till den sammanställning av forskningsresultat som teol.dr. Ulrika Svalfors och prof. Anders Bäckström nu genomför. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Sekulärt samhälle skapar frihet för konfessionella välfärdslösningar

- Sveriges religiösa landskap har under 2000-talet blivit mer varierat. Två parallella utvecklingar - 1900-talets sekularisering och 2000-talets de-sekularisering - har medfört ökad religiös pluralism vilket tillåtit religiösa röster att blir hörda i det offentliga samtalet.
Det sa Anders Bäckström, professor i religionssociologi, och teol. dr. Ulrika Svalfors när de torsdagen den 14 augusti gav Regeringens råd för kontakt med trossamfunden (Trossamfundsrådet) en förhandspresentation av den sammanfattning av forskningsresultat om religiös aktivitet i Sverige som samfundsminister Stefan Attefall tog initiativ till i maj.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen ger ytterligare anslag för insatser och efterarbete med anledning av skogsbranden i Västmanland

Regeringen har fattat beslut om att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västmanland för att bistå i efterarbetet i brandområdet i Västmanland efter att den akuta släckningsfasen är avslutad. Detta presenterades av försvarsminister Karin Enström och civilminister Stefan Attefall under en pressträff den 14 augusti.

Alla notiser
Sep 1
  • Deltar i Aftonbladets partiledardebatt, Stockholm

  • Besöker Växjö och Vimmerby

  • Besöker Borås

  • Besöker Bollnäs och Hudiksvall

Kontakta oss

Socialdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 91
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Socialdepartementets bildarkiv


Galleriet innehåller bilder som får användas i redaktionella sammanhang.