Socialdepartementet

English

Följa upp om personer får sjukvård när de vistas i Sverige utan tillstånd

Från 1 juli 2013 gäller att landstingen är skyldiga att erbjuda hälso- och sjukvård inklusive tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att undersöka hur lagen efterlevs. Myndigheten ska lämna en delrapport om uppdraget till Socialdepartementet 15 april 2015.

Nyhetsbrevet Vård och omsorg av äldre 2/2014

I nyhetsbrevet kan du se webbfilmer och läsa om resultat från konferensen om regeringens satsning på de mest sjuka äldre 25 mars. Läs också vad barn- och äldreministern säger om den nya utredningen som ska lämna förslag på vad som krävs för en trygg och god äldreomsorg.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Metoder för att motverka hemlöshet

Regeringens nationelle hemlöshetssamordnare, Michael Anefur, redovisade bland annat sina slutsatser och erfarenheter av de rundresor han gjort i kommunerna under två års tid, vid en konferens om hemlöshet i Västerås 8-9 april. En slutsats är att frågan hör hemma på kommunstyrelsenivå och inte kan lösas i socialnämnden enbart. Flera parter måste samverka.

Regeringen ser över den högspecialiserade vården

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur den högspecialiserade vården kan utvecklas genom en ökad koncentration. Som utredare utses Måns Rosén.

Regeringen svarar på Riksrevisionens utvärdering av nationella kvalitetsregister

Riksrevisionen har skrivit en rapport om statens satsningar på nationella kvalitetsregister i vård och omsorg: Statens satsningar på nationella kvalitetsregister - leder de i rätt riktning? I denna skrivelse till riksdagen lämnar regeringen sina bedömningar av Riksrevisionens rapport.

Nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård 1/2014

I nyhetsbrevet Folkhälsa och sjukvård kan du bland annat ta del av resultat från en snart fyraårig satsning på de mest sjuka äldre. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar och en handlingsplan för öppna jämförelser 2014-2015 har tagits fram av aktörerna gemensamt: Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL, Famna och Vårdföretagarna.

Socialdepartementet arrangerar hemlöshetskonferens

Regeringens nationelle hemlöshetssamordnare, Michael Anefur, kommer bland annat att redovisa sina slutsatser och erfarenheter av de rundresor han gjort i kommunerna under två års tid. Konferensen äger rum i Västerås 8-9 april. Barn- och äldreminister Maria Larsson och bostadsminister Stefan Attefall talar på konferensen.

Alla notiser
Apr 24

Kontakta oss

Socialdepartementet work Fredsgatan 8 postal 103 33 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 91
e-post till departementet Mer kontaktinformation

Socialdepartementets bildarkiv


Galleriet innehåller bilder som får användas i redaktionella sammanhang.