Socialdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Martin Valfridsson nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade idag Martin Valfridsson som nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.

Gabriel Wikström och Anders Knape skakar hand Överenskommelsen är klar. Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, tar i hand på en betydelsefull gemensam satsning. Foto: Kennert Loheim Kangevik/Regeringskansliet

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Regeringen presenterade idag tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse som syftar till att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården. Satsningen innebär bland annat att ett nationellt system med standardiserade vårdförlopp ska införas i avsikt att förkorta vårdförloppet mellan att misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Pressträff med Rumäniens minister för arbete, familj, socialt skydd och äldre

Fredag den 23 januari hölls en webbsänd pressträff med socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér samt Rumäniens minister för arbete, familj, socialt skydd och äldre Rovana Plumb. Se den webbsända pressträffen här.

Gruppfoto av den hönivågrupp som leder arbetet med den nationella läkemedelsstrategin. Foto: Kennert Loheim Kangevik / Regeringskansliet

Högnivåmöte om den nationella läkemedelsstrategin

Regeringen har i och med fredagens högnivåmöte tagit initiativet till en revidering av den nationella läkemedelsstrategin. Mötets målsättning var att gemensamt utarbeta den nationella plattformen för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet. Arbetet med att revidera strategin och handlingsplanen påbörjas nu, för att vara klart hösten 2015.

Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern

Promemorian innehåller förslag om att ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldern. Förslaget syftar till att öka jämställdheten avseende fördelningen av hem- och omsorgsarbetet och på arbetsmarknaden samt till att stärka barnets rätt till båda föräldrarna.

"Jämställdhet ska prioriteras redan i vår ändringsbudget"

-Den svenska regeringen är en feministisk regering. Vi sätter jämställdheten i centrum i såväl det nationella som i det internationella arbetet. Jämställdhet är i grunden en demokrati- och rättvisefråga. Det skriver Stefan Löfven, statsminister och Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister i en debattartikel i DN 22 januari 2015.

Framåtsyftande dialog mellan barnrättskommittén och regeringen

Dialogen mellan Sveriges regering och barnrättskommittén i Genève är nu avslutad. Arbetet för barns rättigheter fortsätter i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.

Alla notiser