Socialdepartementet

English

Samling mot Spice

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister har under fredagen haft ett möte för att informera sig om den senaste händelseutvecklingen kring drogen Spice.

Statsråd firade barnkonventionen 25 år

Den 20 november deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regner och statsminister Stefan Löfven i FN:s 25 årsfirande av barnkonventionen.
-Regeringen satsar på att stärka barnets rättigheter och påbörjar nu arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag, sa Åsa Regnér.

Socialförsäkringsministern tar emot upprop från diakoner Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Socialförsäkringsministern tar emot upprop från 80 diakoner

80 diakoner i Stockholms stift har samlat till ett upprop mot nyfattigdomen i samhället. - Det här är mycket viktiga frågor. Jag tycker att det är bra att dessa diakoner, som möter den här verkligheten varje dag, har formulerat sig och delar med sig av de berättelser och livsöden som de stöter på. Vi har haft ett möte och jag uppskattar den dialog vi nu har påbörjat, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Barn och unga ska få kostnadsfria läkemedel

Regeringen vill att läkemedel till barn och unga under 18 år ska bli kostnadsfria. För att ändringarna ska kunna genomföras föreslår regeringen att lagen om läkemedelsförmåner m.m. (2002:160) ska ändras. I en promemoria beskrivs hur regeringen har tänkt att lagändringarna ska gå till och vilka konsekvenser ändringarna kommer att leda till.

Arne Ljungqvist skakar hand med Gabriel Wikström. Enligt Gabriel Wikström har Arne Ljungqvist bidragit till att ge Sverige blivit världsledande inom antidopingsarbetet. Foto: Regeringskansliet.

Antidopningsarbete belönas med regeringsmedalj

Regeringen har beslutat att tilldela professor Arne Ljungqvist Illis Quorum av tolfte storleken för sina utomordentliga insatser för en ren och hälsosam idrott fri från dopning.
- Professor Arne Ljungqvist har gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för idrotten men också för Sverige. Han har varit en viktig ambassadör för den svenska modellen med en stark lagstiftning mot dopning och en fri och ansvarstagande idrott, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

42 substanser kan klassas som narkotika

Socialdepartementet har fått en lista från Folkhälsomyndigheten med 42 substanser som myndigheten vill ska klassas som narkotika eller hälsofarlig vara. För att regeringen ska kunna ta ett beslut om att klassa substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara måste beslutet godkännas av EU-kommissionen. Kommerskollegium kommer därför få i uppdrag att begära EU-kommissionens tillstånd att klassa de föreslagna substanserna som narkotika eller hälsofarlig vara.

Politiskt ledarskap behövs för Life Science

Det behövs ett tydligt politiskt ledarskap för att skapa ett välfungerande system för samverkan mellan aktörerna inom livsvetenskap (ofta kallat life science). Det är en av slutsatserna i rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" som nu har lämnats över till regeringen. Livsvetenskap är forskning och företagande inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik med syfte att förbättra människors liv. Att det är viktigt att stimulera hälso-och sjukvårdens innovationsförmåga är en annan slutsats i rapporten.

Alla notiser