EU

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU-toppmöte med miljö och klimat i fokus

Stats- och regeringscheferna har enats om EU:s ramverk för klimat och energi för 2030. Överenskommelsen innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2030. Målen i överenskommelsen innebär också att andelen förnybar energi som används i EU under 2030 ska uppgå till 27 procent samt att energieffektiviseringsmålet ska uppgå till 27 procent. Målet för utsläpp av växthusgaser är bindande.

Under toppmötet godkändes även den tillträdande EU-kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker. Stats- och regeringscheferna beslutade även om en miljard euro i stöd för att bekämpa ebola. Statminister Stefan Löfven deltog vid mötet.

Fri och rättvis handel centralt för Sverige

Näringsminister Mikael Damberg och 13 andra ministrar från EU-länder översände tidigare i veckan ett brev till handelskommissionär Cecilia Malmström om vikten av ett heltäckande och ambitiöst handels- och investeringssavtal mellan USA och EU (TTIP). En fri och rättvis handel är central för Sverige. Ministrarna poängerar att det är medlemsländerna som ger kommissionen mandat att förhandla fram ett nytt avtal. I förhandlingarna ska mekanismer för investeringsskydd ingå. Exakt hur dessa mekanismer ska se ut är för tidigt att säga och därför välkomnar ministrarna kommissionens kommande analys.

Miljöministrarna diskuterar klimat inför internationella förhandlingar

EU:s miljöministrar träffas på rådsmöte i Luxemburg den 28 oktober. De ska bland annat lägga fast EU:s position inför de internationella förhandlingarna om ett globalt, rättsligt bindande klimatavtal som ska antas i Paris 2015. Miljöminister Åsa Romson deltar i mötet.

Miljö och klimat diskuterades i allmänna rådet

EU:s ministrar med ansvar för Europafrågor träffades i Luxemburg den 21 oktober. De förberedde bland annat diskussionen om EU:s klimat och energiramverk, det så kallade 2030-paketet, på toppmötet den 23-24 oktober. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ebolakrisen diskuterades i utrikesrådet

Ebolautbrottet i Västafrika stod på dagordningen när EU:s utrikesministrar möttes i Luxemburg den 20 oktober. Utrikesminister Margot Wallström representerade Sverige vid mötet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på EPSCO-rådet den 16 okt 2014 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på rådsmöte om sysselsättning. Här tillsammans med italienske ordföranden. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s tillväxtstrategi ses över i halvtid

En revidering av EU:s gemensamma tillväxt-och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) stod högst på dagordningen för rådsmötet i Luxemburg den 16 oktober. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog.

Magdalena Andersson Luxemburg

Tillväxtfrämjande åtgärder högprioriterat av finansministrarna

Investeringsfrämjande åtgärder stod på dagordningen då EU:s ministrar med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor träffades i Luxemburg den 14 oktober. Även energibeskattning och frågor kopplade till den kommande bankunionen diskuterades. Finansminister Magdalena Andersson deltog vid mötet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd

Torskkvoterna minskar i Östersjön

EU:s fiskeministrar beslutade den 13 oktober om kvoter för fisket i Östersjön för år 2015. Beslutet innebär minskade kvoter för både östra och västra beståndet av torsk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i rådsmötet i Luxemburg.

Anna Johansson hälsar på italienske ordföranden på ministerrådsmötet. Foto: Europeiska unionens råd Anna Johansson hälsar på italienske ordföranden strax före ministerrådets möte. Foto: Europeiska unionens råd

Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk

Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s transportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid mötet.

Alla notiser
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet 2014


Målsättningar i årets EU-arbete.
Följ EU-representationen i Bryssel på Twitter:

Veckobrevet från Bryssel


EU-representationens nyhetsbrev är en sammanfattning av veckans mest aktuella EU-frågor. Fokus ligger på arbetet i ministerrådet.

EU-representationen i Bryssel


Kontaktinformation till EU-representationen, Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel.

Söker du arbete i EU?


Information om lön och anställningsvillkor, uttagningsprov, praktik vid EU, kontaktinformation samt vilka lediga jobb vid EU:s institutioner och organ som finns att söka.