EU

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ebolakrisen diskuteras i utrikesrådet

Ebolakrisen i Västafrika och EU-ländernas fortsatta agerande för att möta hjälpbehovet tas upp på EU:s utrikesministermöte i Luxemburg den 20 oktober. Därutöver diskuteras bland annat Ukraina och ISIL vid mötet. Sverige representeras av utrikesminister Margot Wallström.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på EPSCO-rådet den 16 okt 2014 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på rådsmöte om sysselsättning. Här tillsammans med italienske ordföranden. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s tillväxtstrategi ses över i halvtid

En revidering av EU:s gemensamma tillväxt-och sysselsättningsstrategi (Europa 2020) stod högst på dagordningen för rådsmötet i Luxemburg den 16 oktober. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog.

Förberedelser av klimatdiskussion i allmänna rådet

Klimat- och energiramverket kommer att diskuteras då EU:s ministrar med ansvar för europafrågor sammanträder i Luxemburg den 21 oktober. Mötet förbereder den uppgörelse som väntas nås då unionens stats- och regeringschefer träffas den 23-24 oktober. Utrikesminister Margot Wallström deltar vid mötet.

Magdalena Andersson Luxemburg

Tillväxtfrämjande åtgärder högprioriterat av finansministrarna

Investeringsfrämjande åtgärder stod på dagordningen då EU:s ministrar med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor träffades i Luxemburg den 14 oktober. Även energibeskattning och frågor kopplade till den kommande bankunionen diskuterades. Finansminister Magdalena Andersson deltog vid mötet.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med avgående fiskekommissionären Damanaki. Foto: Europeiska unionens råd

Torskkvoterna minskar i Östersjön

EU:s fiskeministrar beslutade den 13 oktober om kvoter för fisket i Östersjön för år 2015. Beslutet innebär minskade kvoter för både östra och västra beståndet av torsk. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog i rådsmötet i Luxemburg.

Anna Johansson hälsar på italienske ordföranden på ministerrådsmötet. Foto: Europeiska unionens råd Anna Johansson hälsar på italienske ordföranden strax före ministerrådets möte. Foto: Europeiska unionens råd

Transportministrar diskuterade drönare för civilt bruk

Nya regler för fjärrstyrda plan, drönare, diskuterades då EU:s transportministrar möttes i Luxemburg den 8 oktober. Infrastrukturminister Anna Johansson representerade Sverige vid mötet.

Utländska stridande och migrationsflöden diskuterades i Luxemburg

EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor träffades i Luxemburg den 9-10 oktober. De diskuterade bland annat åtgärder för att bättre hantera migrationsflöden, bekämpning av allvarlig organiserad brottslighet samt insatser för att möta hotet från utländska stridande. Sverige representerades av ambassadör Anders Ahnlid.

Uppdatering av webbplatsen

Just nu pågår en uppdatering av delar av webbplatsen med anledning av regeringsskiftet.

Alla notiser
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet 2014


Målsättningar i årets EU-arbete.
Följ EU-representationen i Bryssel på Twitter:

Veckobrevet från Bryssel


EU-representationens nyhetsbrev är en sammanfattning av veckans mest aktuella EU-frågor. Fokus ligger på arbetet i ministerrådet.

EU-representationen i Bryssel


Kontaktinformation till EU-representationen, Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel.

Söker du arbete i EU?


Information om lön och anställningsvillkor, uttagningsprov, praktik vid EU, kontaktinformation samt vilka lediga jobb vid EU:s institutioner och organ som finns att söka.