EU

English

Biståndsministermöte om finansiering, jämställdhet och migration

När EU:s biståndsministrar möts i Bryssel 29 maj kommer de bland annat ta fram en gemensam position om hur man kan säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för att finansiera de hållbara utvecklingsområden som är tänkta att antas i New York i september. Även migrations- och jämställdhetsaspekter inom EU:s utvecklingssamarbete kommer att tas upp. Sverige representeras av biståndsminister Isabella Lövin.

Ministrar diskuterar EU:s digitala framtid

Ministerrådet ska diskutera den nya strategin för en digital inre marknad i EU. Syftet med handlingsplanen är att ge konsumenter och företag bättre tillgång till digitala varor och tjänster i hela EU. Statssekreterare Oscar Stenström deltar i mötet om inre marknad och industri i Bryssel den 28-29 maj.

Migration och kommande EU-toppmöte på Allmänna rådets möte 19 maj

Det lettiska ordförandeskapet och EU:s migrationskommissionär informerade om vad som nu sker inom EU:s migrationsarbete när Rådet för allmänna frågor möttes i Bryssel den 19 maj. Rådet förberedde även kommande EU-toppmötet som äger rum 25-26 juni. Sverige företräddes av ambassadör Anders Ahnlid.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på rådsmötet den 18-19 maj 2015. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i diskussion med franska EU-kollegan Fleur Pellerin på rådsmötet i Bryssel. Foto: Europeiska unionens råd

Kulturministrar satte fokus på yttrandefrihet

EU:s kultur- och utbildningsministrar möttes den 18-19 maj. En diskussion handlade om det nya medielandskap som uppkommit genom Ukrainakrisen och problemen med ryska propagandasändningar. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic deltog i mötet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Beslut om militär EU-insats på Medelhavet

Vid det gemensamma mötet mellan EU:s försvars- och utrikesministrar i Bryssel den 18 maj enades medlemsländerna om att etablera en marin militär insats i Medelhavet riktad mot flyktingsmugglare. Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström deltog vid mötet.

Bolund i Bryssel

Lägesbild från förhandlingarna om europeisk investeringsfond

De pågående förhandlingarna med Europaparlamentet om investeringsfonden EFSI diskuterades då EU:s finansministrar träffades i Bryssel den 12 maj. Finansmarknadsminister Per Bolund deltog vid mötet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Förhandlingarna om ekologisk produktion fortsätter

EU:s jordbruksministrar diskuterade nya regler för ekologisk produktion men nådde ingen överenskommelse. Ett nytt försök sker i juni. Det stod klart efter rådsmötet i Bryssel den 11 maj. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tog också upp frågan om förbättrat djurskydd för grisar.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Malmström om TTIP-förhandlingarna på EU:s handelsministermöte

Utöver läget i TTIP-förhandlingarna diskuterade handelsministrarna även EU:s förberedelser inför kommande ministermöte i WTO inom ramen för den så kallade Doharundan. Som sista punkt på mötet togs handelsaspekterna i EU:s Östliga partnerskap upp, med särskild tonvikt på förberedelserna inför det kommande toppmötet i Riga senare i maj. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog i mötet

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

EU-ledarna höll toppmöte om situationen i Medelhavet

På toppmötet enades EU:s stats- och regeringschefer om att förstärka närvaron i Medelhavet för att förhindra att fler människor dör till havs. Det extrainsatta mötet om migration hölls i Bryssel den 23 april. Sverige företräddes av statsminister Stefan Löfven som i diskussionen lyfte upp den humanitära aspekten.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Extrainkallat EU-möte om flyktingkatastrofen i Medelhavet

EU:s utrikes- och inrikesministrar möttes den 20 april i Luxemburg i ett extrainkallat möte med anledning av flyktingkatastrofen i Medelhavet. Detta möte följde på det sedan tidigare planerade ordinarie utrikesministermötet. Sverige representerades av utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet vid det särskilda mötet om flyktingkatastrofen. Vid det ordinarie utrikesministermötet företräddes Sverige av utrikesministern.

Alla notiser

Lettlands EU-ordförandeskap

Följ det lettiska ordförandeskapets arbete i ministerrådet.
Följ EU-representationen i Bryssel på Twitter:

Veckobrevet från Bryssel


EU-representationens nyhetsbrev är en sammanfattning av veckans mest aktuella EU-frågor. Fokus ligger på arbetet i ministerrådet.

EU-representationen i Bryssel


Kontaktinformation till EU-representationen, Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel.

Söker du arbete i EU?


Information om lön och anställningsvillkor, uttagningsprov, praktik vid EU, kontaktinformation samt vilka lediga jobb vid EU:s institutioner och organ som finns att söka.