EU

English
Foto: Europeiska Unionens råd

Kulturens bidrag till Europa 2020-strategin diskuterades

Kulturministrarna antog en arbetsplan som anger de prioriteringar som rådet avser arbeta med under perioden 2015-2018 på ett rådsmöte i Bryssel 25 november. I ministrarnas diskussion om kulturens bidrag till Europa 2020-strategin betonades från svensk sida bland annat betydelsen av konstnärlig frihet samt kulturens roll för digitalisering, innovationskraft och social sammanhållning. Sverige representerades av Alice Bah Kuhnke, som därmed deltog på sitt första ministerråd.

Förhandlingar om en gemensam telekommarknad i EU

Nätneutralitet och roamingavgifter står på agendan när ministrar i EU med ansvar för telekom-frågor möts i Bryssel den 27 november. Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan representerar Sverige vid rådsmötet.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Svenskt stöd för ökad transparens i TTIP-förhandlingarna

Det omfattande frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, stod på dagordningen när EU:s handelsministrar möttes i Bryssel den 21 november. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg framförde regeringens starka stöd för handelskommissionärens ansträngningar att få till ökad transparens i förhandlingarna.

EU:s sammanhållningspolitik på agendan

EU:s ministrar med ansvar för sammanhållningspolitiken träffades i Bryssel den 19 november. De diskuterade bland annat den sjätte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Sverige företräddes av landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

Rättstatsinitiativet diskuterades i Allmänna rådet

Det så kallade rättsstatsinitiativet diskuterades då EU:s ministrar med ansvar för Europafrågor träffades i Bryssel den 18 november. Sverige representeras av utrikesminiser Margot Wallström.

Oro för kriser i grannskapet i fokus på försvarsministermöte

De eskalerande kriserna i EU:s bredare grannskap diskuterades när EU:s försvarsministrar möttes i Bryssel den 18 november. Diskussionerna avsåg såväl Ukraina och Ryssland som Irak och Syrien. I anslutning till mötet höll den Europeiska försvarsbyrån EDA sitt styrelsemöte. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg deltog i delar av mötet. Sverige representerades av Peter Hultqvist.

Wallström på FAC Utrikesminister Margot Wallström i samtal med sina europeiska kollegor. Foto: Europeiska unionens råd.

Ytterligare riktade sanktioner mot separatister i Ukraina förbereds

EU:s utrikesministrar gav utrikestjänsten EEAS och kommissionen i uppdrag att presentera förslag på ytterligare riktade sanktioner mot ukrainska separatister före slutet av november. Beslutet fattades i utrikesrådet den 17 november. Utrikesminister Margot Wallström deltog i mötet.

Fortsatt arbete för att nå överenskommelse om EU:s budget

Ministerrådet och parlamentet kunde inte enas om EU:s budget för 2015 och ett antal ändringsbudgetar för 2014. Förhandlingarna avslutades i Europaparlamentet den 17 november. Sverige representerades av statssekreterare Max Elger.

Sven-Erik Bucht på rådsmöte 10 nov 2014 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samtal med Cyperns jordbruksminister. Foto: Europeiska unionens råd

Beslut om kvoter för djuphavsfisket

EU:s fiskeministrar har enats om fiskekvoter för djuphavsarter i Nordostatlanten för åren 2015-2016. Beslutet fattades efter förhandlingar på rådsmöte i Bryssel den 10 november. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

Budgetdiskussion om avgifter till EU

EU:s finansministrar träffades i Bryssel den 7 november för att bland annat diskutera ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet. De behandlade även ett förslag till förändring i ändringsbudget 6 (DAB 6) med anledning av de ökade avgifterna till EU som ska betalas den 1 december. Finansminister Magdalena Andersson deltog vid mötet.

Alla notiser
Större frågor i EU-arbetet 2014

Större frågor i EU-arbetet


Målsättningar i EU-arbetet.
Följ EU-representationen i Bryssel på Twitter:

Veckobrevet från Bryssel


EU-representationens nyhetsbrev är en sammanfattning av veckans mest aktuella EU-frågor. Fokus ligger på arbetet i ministerrådet.

EU-representationen i Bryssel


Kontaktinformation till EU-representationen, Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel.

Söker du arbete i EU?


Information om lön och anställningsvillkor, uttagningsprov, praktik vid EU, kontaktinformation samt vilka lediga jobb vid EU:s institutioner och organ som finns att söka.