Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuella rådsmöten och andra möten

Erik Nilsson, statssekreterare, utbildningsdepartementet
Erasmus+ går mot sitt slut och debatten om det framgångsrika utbytesprogrammets uppföljare har nu kommit igång. Statssekreterare Erik Nilsson företrädde Sverige när frågan debatterades i EU:s ministerråd för utbildning, ungdom, kultur och idrott 15 februari. Foto: Sveriges EU-representation

Debatt om uppföljaren till Erasmus+

När EU-ländernas utbildningsministrar träffades i Bryssel 15 februari stod en diskussion om efterföljaren till Erasmus+ på dagordningen. Ministrarna följde också upp de rådslutsatser inom utbildning som EU-ländernas stats- och regeringschefer fattade beslut om 2017.

Statssekreterare Elisabeth Backteman
Under våren diskuterar EU-ländernas jordbruksministrar den gemensamma jordbrukspolitiken för 2021-2027 vid flera olika möten. Vid mötet den 19 februari behandlades direktödet till jordbruket och miljö- och klimatmål. Statssekreterare Elisabeth Backteman företrädde Sverige. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

När EU ländernas jordbruksministrar träffades 19 februari var EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 den viktigaste frågan. Den gemensamma jordbrukspolitiken debatteras under flera ministermöten under våren. Den 19 februari var fokus på direktstödet och miljö- och klimatåtgärder. Jordbrukets roll i utvecklingen av EU:s bioekonomi och en strategi för att öka odlingen av proteingrödor stod också på dagordningen.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige när EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor möttes i Bryssel 20 februari. Sverige röstade då nej till ansvarsfrihet för EU-kommissionen för genomförande av EU:s budget för 2016. Skälet är att felprocenten i utbetalningar var för hög. Foto: EU-representationen

Budgetfrågor och hållbar finansmarknad på Ekofinrådet

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Ekofinrådet i Bryssel 20 februari stod budgetfrågor, offentlig upphandling och hållbara finansmarknader på dagordningen. Sverige röstade nej till att bevilja EU-kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av EU-budgeten 2016.

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven företrädde Sverige på Europeiska rådet 14-15 december. EU-ledarna behandlade försvarssamarbete och migrationsrelaterade frågor och följde också upp toppmötet i Göteborg i november om rättvisa jobb och tillväxt. Foto: Sveriges EU-representation

Europeiska rådet diskuterar vad EU ska lägga pengarna på efter 2020

På fredag 23 februari träffar statsminister Stefan Löfven sina EU-kollegor för att diskutera vilka områden EU:s långtidsbudget ska prioritera efter år 2020. Stats- och regeringscheferna ska också ta upp systemet med toppkandidater inför EU-valet våren 2019. Mötet sker i formatet EU27, det vill säga utan Storbritannien.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige vid allmänna rådets möte i Bryssel 27 februari. Läget i förhandlingarna om brexit och rättstatens ställning i Polen är två av frågorna som ska behandlas. Foto: EU-representationen

Polen och brexit på dagordningen när EU-ministrarna möts

Rättsstatens ställning i Polen, brexit och förberedelser inför nästa europeiska råd 22–23 mars är några av de frågor som EU- och handelsminister Ann Linde ska behandla när hon träffar sina EU-kollegor i Allmänna rådet 27 februari.

Utrikesminister Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström deltar i EU:s utrikesråd 26 februari. Foto: Sveriges representation

Utrikesministrarna om fredsprocessen i Mellanöstern, Moldavien och Venezuela

När utrikesminister Margot Wallström träffar sina kollegor på måndag 26 februari inleder den höga representanten med att informera om aktuella frågor på utrikesområdet. Ministrarna ska sedan behandla Moldavien, fredsprocessen i Mellanöstern och Venezuela.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2990 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida