Sverige i EU

EU-medlemskapet innebär att Sverige direkt påverkar och påverkas av beslut som tas i EU. Regeringens roll i EU-arbetet består främst i att företräda Sverige i Europeiska rådet och Europeiska unionens råd.

Aktuellt

Från en presskonferens i Stockholm med statsminister Stefan Löfven och Europeiska rådets ordförande Donald
På Europeiska rådets decembermöte kommer brexitförhandlingarna och toppmötet i Göteborg i november om rättvisa jobb och tillväxt att följas upp. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har också uppmanat EU-ledarna att diskutera utvecklingen av EU:s migrationspolitik. Bilden är från ett tidigare möte i Stockholm mellan statsminister Stefan Löfven och Donald Tusk. Foto: Regeringskansliet/Martina Huber

Migration, försvarssamarbete och brexit på Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffar sina EU-kollegor på Europeiska rådets möte 14-15 december ska de bland annat behandla migration och säkerhet och försvar. På mötets andra dag behandlar stats- och regeringscheferna eurosamarbetet och förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU, brexit.

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister Heléne Fritzon deltog båda i mötet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor 7-8 december i Bryssel. Terroristbekämpning, datalagring och frysning av tillgångar i syfte att stärka brottsbekämpning var några av mötets frågor. Foto: EU-representationen

Datalagring, asylsystem och kryptering på EU-möte

När justitie- och inrikesministrarna från alla EU-länder möttes i Bryssel 7–8 december behandlade de bland annat datalagring, frysning och förverkande av tillgångar och terrorismbekämpning.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ministerrådsmöte i Europabyggnaden i Bryssel. Foto: Europeiska rådet

Tillgänglighet och digital hälsa på ministerrådsmöte

När ministrarna för sysselsättning, socialpolitik, konsument- och hälsofrågor träffades i Bryssel 7-8 december enades de om en allmän inriktning om ett förslag om tillgänglighet för produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättning. Rådet kunde också enas om delar av förordningen om de sociala trygghetssystemen.

Mål och strategier

Europa 2020-strategin

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. En viktig del av Europa 2020-strategin är kvantitativa mål på EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi.

EU:s Östersjöstrategi

EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet.

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2890 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida