Utrikesdepartementet

English

Situationen i Gaza

Vi uppmanar alla svenska medborgare att lämna Gaza. UD avråder sedan länge från alla resor till området. Avrådan gäller med anledning av säkerhetsläget, men det är också en indikation på att svenska myndigheter har ytterst begränsade möjligheter att bistå svenska medborgare i området.

För de svenska medborgare som önskar lämna Gaza erbjuder FN att koordinera med Israel och Egypten för utresetillstånd. De svenska medborgare som vill lämna Gaza uppmanas att kontakta generalkonsulatet i Jerusalem, helst genom e-mail.

Ambassaden i Tel Aviv och Generalkonsulatet i Jerusalem följer situationen noga och står i kontakt med svenskar på plats.

1,35 miljarder kronor i ny biståndsstrategi för Uganda

Regeringen har idag beslutat om en ny strategi för bistånd till Uganda och som gäller 2014-2018. Syftet är att förbättra barn- och mödrahälsan, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter, hållbar tillväxt och sysselsättning.

Bildt i toppmöte med sydostasiatiska stater

Utrikesminister Carl Bildt medverkade den 23 juli när utrikesministrarna i EU och de tio medlemstaterna i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN träffades i Bryssel.

Syftet med utrikesministermötet var att utbyta perspektiv och åsikter inom olika aktuella regionala och globala frågor, samarbete och säkerhetsrelaterade frågor på det maritima området liksom katastrofhantering och klimat.

Foto: EU Newsroom

EU:s utrikesministrar diskuterade utvecklingen i östra Ukraina och Mellanöstern

Nedskjutningen av Malaysian Airlines flight MH17 stod i fokus när EU:s utrikesmininstrar samlades i Bryssel den 22 juli. Ministrarna diskuterade även den oroande upptrappningen av våldet i Mellanöstern och krävde eldupphör. Utrikesminister Carl Bildt deltog vid mötet.

24 miljoner i humanitärt stöd till Irak

Extremistgruppen ISIL:s (Islamic State of Iraq and the Levant) framfart i Irak har tvingat 600 000 människor på flykt sedan i juni. Totalt finns nu 1,2 miljoner internflyktingar i landet och behoven är mycket stora. Därför har Sverige beslutat om ytterligare 24 miljoner kronor i humanitärt stöd till flyktingar i Irak.

Utvecklingsfrågor diskuterades i Florens

Rådet för utrikes frågor (utveckling) träffades för ett informellt möte i Florens den 14-15 juli. Statsrådet Hillevi Engström deltog. Rådet diskuterade EU:s roll i arbetet inför framtagandet av nya global utvecklingsmål, post-2015, samt privatsektorns roll i utveckling. Ministrarna diskuterade även matsäkerhet och nutrition, migration och utveckling.

Alla notiser
Jul 29

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter