Utrikesdepartementet

English
Margot Wallström vid öppnandet av FN:s råd för mänskliga rättigheters 28:e session. Foto: Kajsa Aulin/Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève

Mänskliga rättigheter och nedrustning på Wallströms agenda

I dag besökte utrikesminister Margot Wallström Genève och höll anföranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter och i FN:s nedrustningskonferens. Vid de två mötena meddelade utrikesministern att Sverige inleder arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt att Sverige återigen träder in i dealertinggruppen som verkar för att minska kärnvapens avfyrningsberedskap.

Den särskilde utredaren, hovrättslagmannen Magnus Göransson, har idag överlämnat betänkandet Den särskilde utredaren, hovrättslagmannen Magnus Göransson, har idag överlämnat betänkandet "Gränser i havet" (SOU 2015:10) till utrikesminister Margot Wallström. Foto: Tobias Vestergren/Regeringskansliet

Sveriges gränser till havs utredda

Havsgränsutredningen har genomfört ett omfattande tekniskt arbete för att identifiera de punkter som ska användas för Sveriges baslinjer. Det är utifrån baslinjerna som samtliga suveränitetszoner och jurisdiktionszoner ska beräknas, såsom territorialhav, angränsande zon och ekonomisk zon.

- Det är mycket positivt att denna första översyn sedan 1960-talet har kommit till stånd. Det är ett viktigt bidrag som ger trygghet och en säkerhet för sjöfarten och andra verksamheter. Utredningen har gjort ett imponerande arbete, i kamp mot väder och vind, för att slutföra översynen, säger utrikesminister Margot Wallström.

David Nabarro och biståndsminister Isabella Lövin David Nabarro och biståndsminister Isabella Lövin vid en pressträff. Foto: Tobias Vestergren/Regeringskansliet

FN:s ebolasändebud Nabarro besökte Sverige

FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för ebola David Nabarro besökte Sverige den 23 februari. I sin roll som särskilt sändebud för ebola har David Nabarro mobiliserat stöd för de drabbade samhällena och agerat som samordnare av den omfattande internationella responsen.

Under dagen i Stockholm träffade David Nabarro bland annat utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin. Vid en pressträff berättade Nabarro om arbetet med att få ner antalet nya ebolafall till noll och hur den internationella responsen samordnas. Vid pressträffen deltog även biståndsminister Isabella Lövin, just hemkommen från Liberia och Sierra Leone.

Utrikesminister Margot Wallström på väg på möte i Tunis. Foto: Regeringskansliet Utrikesminister Margot Wallström på väg på möte i Tunis. Foto: Regeringskansliet

"Investera i demokrati!" - Margot Wallström i Tunisien

Den 18-20 februari besökte Margot Wallström som första europeiska utrikesminister Tunisien efter att landet i parlamentsvalen i oktober 2014 valt en ny regering. Ett syfte med resan var också att visa Sveriges stöd till den demokratiska väg som landet har valt och att stödja den fortsatta reformprocessen. Som ett led i detta har Sverige och Tunisien sedan revolutionen 2011 ett omfattande samarbete på drygt 5,5 miljoner euro per år för att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna.

Wallström: Viktigt att få ett stopp på handeln med konfliktmineraler

I Demokratiska republiken Kongo (DRK) har krigsherrar länge utnyttjat landets naturrikedomar för egen vinning och för sin krigsfinansiering. Följden har blivit oerhört lidande för civilbefolkningen i form av avrättningar, övergrepp, inklusive sexuellt våld, och stora flyktingströmmar. Dessa brott mot mänskligheten har kunnat fortgå bland annat med hjälp av inkomster från försäljning av vissa mineraler som är vanliga i våra mobiltelefoner, tv-apparater, och andra elektronikprodukter. Det är därför viktigt att få ett stopp på handeln med konfliktmineraler, skriver Margot Wallström i en debattartikel i dag.

Uttalande med anledning av årsdagen av Janukovitjregimens tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev

Idag minns vi och hedrar vi de människor som miste livet vid Janukovitjregimens våldsamma tillslag mot demonstranterna på Självständighetstorget i Kiev. Under detta år har sedan Ryssland, i strid mot all internationell rätt, annekterat Krim och genom s k separatister utsatt Ukraina för en aggression som hittills kostat över 5000 människor livet. Nära 1,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Ansvaret för detta ligger entydigt hos Ryssland.

Alla notiser
Mar 2
  • Lunch med Babatunde Osotimehin, UNFPA Executive Director

  • Tar emot Magdy Martinez-Sóliman, UNDPs Assistant Administrator and Director of the Bureau for Policy and Programme Support

  • Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter