Utrikesdepartementet

English
Den svenske diplomaten Carl Skau arbetar i FN-kvarteren i New York. Här i samtal med Albertina MacDonald, FN-byråchef vid Mocambiques utrikesministerium. Foto: Jeanette Mattsson/FN-representationen i New York

Därför vill Sverige in i FN:s säkerhetsråd

Om Sverige vill ta ansvar och påverka världspolitiken - då ska vi sitta i FN:s säkerhetsråd. Hela regeringen kommer att engagera sig för att Sverige ska ta en plats i rådet 2017-18.

Margot Wallström tog emot Storbritanniens utrikesminister Philip Hammond. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

Philip Hammond besökte Margot Wallström

Utrikesminister Margot Wallström tog idag emot sin brittiske kollega Philip Hammond. Samtalen handlade bland annat de bilaterala relationerna mellan Sverige och Storbritannien, situationen i Ryssland och Ukraina, läget i Mellanöstern samt aktuella FN- och EU-frågor.

Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Biståndsministern till givarkonferens för Gröna klimatfonden i Berlin

Biståndsminister Isabella Lövin deltar i givarkonferens för Gröna klimatfonden i Berlin torsdagen den 20:e november.
Biståndsministern är en av huvudtalarna under konferensen där regeringsföreträdare från en rad länder deltar. Torsdagens konferens är viktig för att skapa momentum inför det stora internationella klimatmötet i Paris 2015.

Ungdomspanelen diskuterar årets rapport och SRHR-frågor. Från vänster: Sofia Tuwesdotter, FN-förbundet, Albert Askeljung, FN-förbundet, Joanna Glossner, LSU, Anna Johansson Dahl, RFSU. Foto: Samuel Skoog/Regeringskansliet

UNFPAS befolkningsrapport 2014 sätter unga i ekonomiskt utvecklingsperspektiv

Omkring 1,8 miljarder människor är mellan 10-24 år idag, vilket är den största ungdomsbefolkningen någonsin. Enligt UNFPAs befolkningsrapport för 2014, "The power of 1,8 billion", kommer länder som försvarar ungdomars rättigheter och ger dem tillgång till hälsa, utbildning och sysselsättning att vara bättre rustade för framtiden än länder som inte gör det. Rapporten lanserades den 18 november och handlar om ungdomars betydelse för världsutvecklingen.

UD:s folkrättsdag: 150 år av humanitet i krig - framgångar och utmaningar

I år är det 150 år sedan den första Genèvekonventionen antogs. Det var den första permanenta mellanstatliga konventionen som syftade till att försöka humanisera krigföringen. I dagens konflikter ser vi oroväckande tendenser till att centrala principer inom den humanitära rätten utmanas.

Årets folkrättsdag fokuserar på hur den humanitära rätten kan stärkas och utvecklas för att hantera de utmaningar dagens konflikter innebär. Varmt välkommen den 4 december kl. 09.00-12.15 i Rosenbads konferenscentrum. Inbjudan och program återfinns bifogat.

Foto: TTBild

Möt Margot Wallström, utrikesminister

Längtan tillbaka till politikens lagarbete blev så stark att det inte gick att säga nej till nya jobbet. Och med alla sina EU- och FN-år har hon internationell erfarenhet som få svenska politiker.

Möt här Margot Wallström i ett samtal om den nya utrikespolitiken, Sveriges roll i världen, ledarskap och förebilder.

Alla notiser
Nov 23

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter