Utrikesdepartementet

English

Biståndsminsitern deltog på Global Citizen 2015 Earth Day

Biståndsminister Lövin på pressträff under Earth Day

Det blev en fullspäckad helg när biståndsminsiter Isabella Lövin och finansminister Magdalena Andersson deltog på Global Citizen 2015 Earth Day i Washington.

På fredagen arrangerde Sverige tillsammans med Världsbanken ett rundabordssamtal om koldioxidprissättning. Samtalet tog avstamp i det svenska exemplet som visar att det går att kombinera en koldioxidskatt och ekonomisk utveckling, något som regeringen vill skapa momentum kring inför de globala klimatförhandlingarna i december. Utöver den svenska delegationen deltog även bland annat Rachel Kyte Världsbankens vice president och särskilde representant för klimatfrågor.

Koldioxidprissättning liksom en översyn av subventioner av fossila bränslen är viktiga redskap för att frigöra resurser som kan användas till andra investeringar - som t ex sociala investeringar, skola, hälsovård, förnybar energi etc. Globalt lägger världens länder ner 550 miljarder USD på att subventionera fossila bränslen - fyra-fem gånger så mycket som det totala globala biståndet. Enligt en studie som Världsbanken hänvisar till kommer i snitt 15 % av subventionerna de 40% sämst ställda till del medan de "översta" 40 % av befolkningen får del av 70 % av subventionerna.

På lördagen deltog Lövin i ett pressevent med vängruppen för Friends of Fossil Fuel Subsidy reform där gruppen presenterar en kommuniké inför klimattoppmötet i Paris som andra länder uppmuntras att skriva under:

Senare på lördagen arrangerades det ett möte om freds- och statsbyggande. Biståndsminister Lövin är tillsammans med Sierra Leones finansminister Kaifala Marah ordförande för Internationella Dialogen för Freds- och Statsbyggande.

Sverige ser nu ett trendbrott globalt där antalet krig åter ökar. Antalet utdragna humanitära kriser blir fler samtidigt är antalet människor på flykt i världen på historiskt höga nivåer. De länder som redan genomlevt krig löper stor risk att falla tillbaka i våldsamheter och medan fattigdomen minskar i världen generellt går utvecklingen i motsatt riktning i konfliktdrabbade och sköra stater. Internationella Dialogien bygger på ett antal principer för hur en hållbar fred kan säkras som OECD och G7+ länderna kommit överens om. Under sessionen diskuteras hur detta arbete konkret kan genomföras i praktiken. Representanter från Somalia kommer också att vara där som jobbat just med dessa principer.

Utrikesminister Wallström tillsammans med Lassina Zerbo. Foto: Tobias Vestergren/Regeringskansliet

Utrikesministern tog emot Lassina Zerbo

Utrikesminister Margot Wallström har idag tagit emot Lassina Zerbo, chef för den organisation som övervakar provstoppsavtalet, som förbjuder kärnsprängningar (CTBTO). Under mötet diskuterades bland annat framkomliga vägar för ikraftträdande av provstoppsavtalet, där ett fortsatt starkt svenskt engagemang välkomnades.

Utrikesminister Margot Wallström och Sven-Olof Petersson, ordförande för fredsforskningsinstitutet SIPRI. Utrikesminister Margot Wallström och ambassadör Sven-Olof Petersson, ordförande för fredsforskningsinstitutet SIPRI. Foto: Tobias Vestergren/UD

Framgångar och bekymmer med kärnvapennedrustning

Hur kan Sverige främja kärnvapennedrustning och ett framgångsrikt resultat från 2015 års översynskonferens för icke-spridningsfördraget NPT?

Det är fokus för ett seminarium med utrikesminister Margot Wallström som anordnas på Utrikespolitiska institutet torsdagen den 16 april.

Vårbudgeten 2015

Den 15 april lämnade regeringen den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudgeten till riksdagen.

UD ansvarar för eller har del i tre utgiftsområden i statsbudgeten - 5, 7 och 24.

Foto: Gabriel Liljenström/Regeringskansliet

Statssekreterare Modéer deltar vid FN:s befolkningskommission

Statssekreterare Ulrika Modéer deltar vid den 48:e sessionen i FN:s befolkningskommission, Commission on Population and Development, i New York. I Sveriges nationella anförande framhöll Modéer vikten av att sätta mänskliga rättigheter och jämställdhet i centrum för hållbar utveckling. Hon underströk att Sverige nu har en feministisk utrikes- och utvecklingspolitik, och lyfte att Sverige kommer att lansera en ny strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för Afrika söder om Sahara som kommer att stödja regionen med 350 miljoner kronor per år.

Margot Wallström på utrikesministermötet i Barcelona. Foto: Pezhman Fivrin/Regeringskansliet.

EU:s grannsamarbete i fokus på utrikesministermöte

EU:s grannsamarbete i syd och öst stod i centrum när utrikesminister Margot Wallström deltog i ett informellt utrikesministermöte i Barcelona och träffade Georgiens ledare i Tbilisi 13-14 april.

Alla notiser
Apr 19

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter