Utrikesdepartementet

English

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Regeringen ökar stödet till kampen mot ebola

Regeringen har idag beslutat att avsätta ytterligare 250 miljoner kronor till kampen mot ebola i Västafrika. Regeringen ger denna fråga hög prioritet och Sverige har sammantaget avsatt 489 miljoner kronor (ca 67,5 miljoner dollar) till insatser mot ebolautbrottet. Det svenska stödet kanaliseras genom Sida.

I dagens regeringsbeslut ingår också ytterligare 150 miljoner kronor till de humanitära kriserna i Syrien, Irak och andra delar av världen.

Utrikesdepartementets förslag till budget 2015

Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2015 för riksdagen. UD ansvarar för eller har del i två utgiftsområden i statsbudgeten - internationell samverkan och internationellt bistånd.

För 2015 uppgår biståndsramen till 40,4 miljarder kronor vilket är en ökning med 2 miljarder (5,4%) jämfört med 2014. Därutöver avsätts ytterligare 500 miljoner additionellt för internationell klimatfinansiering på utgiftsområde 7. Dessa medel är ett tillskott utöver biståndsramen.

Kraftigt höjd ambitionsnivå för klimatåtgärder

2015 äger det viktigaste klimatmötet sedan Köpenhamn rum i Paris. Regeringen väljer nu att ta ett ökat ansvar för Sveriges klimatpåverkan och satsa inför Paris 2015 genom att öka den gröna klimatfondens (GCF) finansiering med 4 miljarder kronor.
- Dessa beslut är grundläggande för Sveriges och EU:s trovärdighet gentemot utvecklingsländerna i klimatförhandlingarna, säger biståndsminister Isabella Lövin.

Foto: Erik Wirkensjö/Utrikesdepartementet

Margot Wallström talade vid seminarium inför FN-dagen

På onsdagen talade utrkiesminister Margot Wallström vid svenska FN-förbundets traditionella seminarium inför FN-dagen. Seminariet hölls i Stockholms Konserthus. Temat för seminariet var "FN och Islamiska staten - gränslösa utmaningar för världsorganisationen".

Tre frågor om resor till Turkiet

Den senaste tiden har UD fått många resefrågor bland annat från resenärer på väg till Turkiet. Vi ställde tre frågor till generalkonsul Jens Odlander om situationen i landet.

Rajiv Shah och Isabella Lövin Rajiv Shah, chef för USAID och Isabella Lövin. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Biståndsministern i möte med USAID-chefen

Rajiv Shah, chef för USA:s biståndsmyndighet USAID, träffade biståndsminister Isabella Lövin den 22 oktober. Del av diskussionerna var självklart insatserna mot ebola-utbrottet i Västafrika. Sverige och USA är bland de största givarna i den internationella insatsen för att stoppa utbrottet, och samarbetar på olika nivåer för att stötta länderna i regionen.

Alla notiser
Okt 26

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter