Utrikesdepartementet

English
Carl Bildt i en intervju med Folha de São Paulo. Foto: Erik Zsiga/Regeringskansliet

Bildt besöker Brasilien

Utrikesminister Carl Bildts besök i São Paulo fortsatte på onsdagen. Förutom att träffa den brasilianska utrikesministern Luiz Figueiredo talade han också vid den stora konferensen NETmundial.

NETmundial anordnas av den brasilianska regeringen i samarbete med organisationerna CGI.br och /1Net. Målet är att komma fram till grundläggande principer och organisation för internets globala styrning. Sverige välkomnar arbetet med att samla alla inblandade aktörer - från näringsliv, stater och civilsamhälle.

Biståndsminister Hillevi Engström på IPCI 2014. Foto: Kristian Pohl Biståndsminister Hillevi Engström på IPCI 2014. Foto: Kristian Pohl

Sexuell och reproduktiv hälsa en rättighet

Idag samlas 400 parlamentariker, ministrar och representanter för det civila samhället i Stockholm för IPCI 2014, en internationell parlamentarisk konferens om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

- En hållbar utveckling är inte möjlig utan att flickor och kvinnor deltar och fullt inkluderas i samhället. Vi vet att ett lands ekonomiska tillväxt och social utveckling mångfaldigas om flickor och kvinnor ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, säger biståndsminister Hillevi Engström.

Handelsministern tillsammans med Petra Rosén på Swedish Steel Yachts AB. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet Handelsministern tillsammans med Petra Rosén på Swedish Steel Yachts AB. Foto: Karin Nylund/Regeringskansliet

Export på programmet i Gävle

Den 22 april besökte handelsminister Ewa Björling Gävle för att delta i ett exportseminarium och träffa företagare.

Bland annat besökte Ewa Björling Swedish Steel Yachts AB, ett familjeföretag som gått tillbaka till vikingatidens sätt att bygga båtar och har nu patent på superlätta stålbåtar som drivs med laddturbiner.

Biståndsminister Hillevi Engström berättar om Sveriges transparensarbete och vikten av öppenhet för förtroendet för biståndet. Foto: Sebastian Tham/Regeringskansliet

Transparens på agendan i Mexiko

Biståndsminister Hillevi Engström deltar i det Globala Partnerskapets högnivåmöte i Mexico City.

Globala Partnerskapets första högnivåmöte avslutades i Mexiko den16 april. Mötet har visat att intresset för frågor som rör effektivitet i det internationella utvecklingssamarbetet är stort, men att mycket fortfarande behöver göras för att uppsatta mål ska nås.
För att genomföra framtida utvecklingsmål behöver utvecklingsamarbetet ha ett tydligt fokus på vilka resultat som uppnås på landnivå, och hur de ska följas upp på internationell nivå. Det behöver genomföras på ett transparent sätt som möjliggör ansvarsutkrävande och i inkluderande partnerskap med bland annat civilsamhälle och näringsliv.

Du behöver antingen installera Adobe Flash Player eller aktivera JavaScript för att se filmen.

Ladda ner Adobe Flash Player kostnadsfritt.

Ukraina i fokus på EU:s rådsmöte för utrikes frågor

EU:s utrikesministrar fördömde agerandet av beväpnade grupper i de östra delarna av landet. De beslutade även att införa ytterligare riktade sanktioner mot individer samt ensidiga handelsförmåner för Ukraina.

"Läget i landet är mycket spänt"

Carl Bildt besökte Ukraina 10-13 april.

Besöket började med att Bildt träffade landets premiärminister Arsenij Jatsenjuk. Vid mötet diskuterades hur Sverige och EU kan hjälpa Ukraina i den svåra situation som landet befinner sig i. Regeringen har förklarat att Sverige är beredda att ställa upp med lån till Ukraina. Redan idag får landet svensk hjälp på till exempel miljöområdet.

Bildt besökte södra Ukraina


Utrikesminister Carl Bildts besök i Ukraina fortsatte under helgen med att han besökte hamnstaden Odessa i södra delarna av landet. Där mötte han bland andra regionens guvernör Vladimir Nemyrovskyi och respresentanter för stadens civilsamhälle och näringsliv.
Alla notiser
Apr 24
  • Deltar i NET Mundial Conference i Sao Paulo, Brasilien

  • Anförandevid exportseminarium anordnat av Svensk exportkredit

Kontakta oss

Utrikesdepartementet work Gustav Adolfs torg 1 postal SE-103 39 Stockholm Telefon work 08-405 10 00 Fax fax 08-723 11 76
e-post till departementet Mer kontaktinformation
Följ UD på Twitter