Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Betänkande från Miljömålskommittén ID-nummer: SOU 2000:52