Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till PSI-utredningen Dir. 2013:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 januari 2013 kommittédirektiv om bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (dir. 2013:2). Utredningen har antagit namnet PSI-utredningen. Uppdraget skulle redovisas senast den 30 oktober 2013. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 28 februari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition