Studiefinansiering

Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Det syftar till att möjliggöra för kvinnor och män att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång eller att senare i livet återuppta studier. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken.

Ansvariga för studiefinansiering

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om studiefinansiering

  • Bättre studiestöd till äldre

    Foto på Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
    Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig för äldre behöver förbättras genom mer generösa ekonomiska villkor. Därför remitteras nu promemorian Bättre studiestöd till äldre med förslag till åtgärder inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

  • Länen föreslås få 410 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

    Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstöd, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning för varje län i landet.

Innehåll om studiefinansiering

Prenumerera

Totalt 16 träffar.