Paulina Brandberg

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska bort. Ingen flicka eller kvinna ska behöva anpassa sitt liv efter våldsamma eller kontrollerande män. Vi behöver fokusera mer på en rättvis och jämställd hälsa och att alla kvinnor och män får rätt till en god arbetsmiljö.”

Aktuellt från Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Paulina Brandberg hedrade Förintelsens offer

Den 27 januari hedrades offren för Förintelsen vid en minnesceremoni på Skeppsholmen i Stockholm. Minnesceremonin anordnades av Forum för levande historia med anledning av den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och för att minnas de som stod upp för människovärdet.

Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg bakom varsin talarstol under en pressträff..
F v: Socialminister Jakob Forssmed, statsminister Ulf Kristersson, kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett samlat grepp för ett friare och tryggare judiskt liv i Sverige

Regeringen presenterade den 26 januari en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg kollar rakt in i kameran med en allvarlig min.
Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen stärker arbetet för ökad jämställdhet. Fokus ligger på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2023 har regeringen fördelat 475 miljoner kronor för arbetet och gett flera myndigheter uppdrag på området.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat av regeringen. I dag presenterades en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen på en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Innehåll från Paulina Brandberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 41 träffar.