Paulina Brandberg

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Vi växlar upp arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Alla former av våld så som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt ska upphöra. Det handlar om rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp och sin ekonomi. Vi behöver också fokusera mer på en rättvis och jämställd hälsa och att alla kvinnor och män får rätt till en god arbetsmiljö.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Paulina Brandberg

  • Kampen mot arbetslivskriminaliteten växlas upp

    Regeringen ger Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att lämna förslag som växlar upp takten i arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Delegationen ska analysera uppläggen som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken för att samhället ska kunna slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder bland annat mot den organiserade brottsligheten.

  • Pressträff om åtgärder för att skapa tryggare bostadsområden

    Justitieminister Gunnar Strömmer höll den 22 februari en pressträff tillsammans med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg. På pressträffen presenterades åtgärder för att skapa tryggare bostadsområden och bekämpa den organiserade brottsligheten.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Regeringen tar fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Den 5 februari bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in civilsamhällesorganisationer till ett sakråd med anledning av att regeringen nu påbörjar arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Foto: Elin Rappe/Regeringskansliet.

Paulina Brandberg har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg har tagit emot det tredje delbetänkandet från Delegationen mot arbetslivskriminalitet. I sitt tredje delbetänkande konstaterar delegationen bland annat att den strategiska styrningen av arbetet måste stärkas och att skyddet mot arbetskraftsexploatering brister i Sverige.

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Regeringen fortsätter diskussionen om dödsolyckor på svenska arbetsplatser

Den 13 februari tog arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg emot svenska arbetsgivarorganisationer för att diskutera arbetsgivarnas ansvar i att motverka dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Den 14 februari träffade man fackförbunden från de branscher där dödstalen är som högst.

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister och Paulina Brandberg, jämställdhetsminister.
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister och Paulina Brandberg, jämställdhetsminister. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2024 har flera myndigheter fått uppdrag om att bekämpa våldet och förtrycket. Uppdragen omfattar bland annat att inrätta en nationell funktion för utsatta att vända sig till samt stärkt kunskapsutveckling.

Innehåll från Paulina Brandberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 185 träffar.