Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

  • Tidigare generaladvokaten Nils Wahl utses till ny svensk domare vid EU-domstolen

    Vid gårdagens regeringskonferens beslutade medlemsstaternas regeringar att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen. Nils Wahl, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, har tidigare arbetet som såväl domare i Europeiska unionens tribunal, som generaladvokat vid EU-domstolen.

Innehåll från Statsrådsberedningen

Prenumerera

Totalt 2183 träffar.