Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Ansvariga statsråd

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Aktuellt från Statsrådsberedningen

 • Mats Melin leder coronakommissionen

  Regeringen har idag, den 30 juni, tillsatt en kommission för utvärdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19. Ordförande för kommissionen blir Mats Melin.

 • Videomöte med EU:s stats- och regeringschefer

  Stefan Löfven
  Statsminister Stefan Löfven deltar i Europeiska rådets videomöte 19 juni. EU:s budgetram för perioden 2021-2027 är mötets huvudfråga. Foto: NInni Andersson/Regeringskansliet

  Fredag den 19 juni träffas Europeiska rådets medlemmar via videokonferens. EU-ländernas ledare ska diskutera frågan om en återhämtningsfond som svar på coronakrisen och EU:s nya långtidsbudget. Det förslag om ett nytt återhämtningsinstrument och om den fleråriga budgetramen för 2021–2027 som EU-kommissionen lade fram den 27 maj 2020 kommer att stå i centrum för diskussionen. Statsminister Stefan Löfven deltar i videomötet. Efter mötet den 19 juni håller statsministern en digital pressträff.

  Torsdag den 18 juni håller EU-nämnden ett öppet sammanträde. Under sammanträdet informerar och samråder statsminister Stefan Löfven inför fredagens videomöte den 19 juni. Det öppna sammanträdet hålls som ett telefonmöte och även statsministern deltar per telefon.

Innehåll från Statsrådsberedningen

Prenumerera

Totalt 2425 träffar.