Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Ansvariga för demokrati och mänskliga rättigheter

Ansvariga statsråd

Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister
Parisa Liljestrand Kultur­minister
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Tobias Billström Utrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • Regeringen tar fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

  • Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

   Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  • jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

   Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Statssekreterare Martin Andreasson.

   Statssekreterare Martin Andreasson.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representant från civilsamhället deltar i mötet.

   Representant från civilsamhället deltar i mötet.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  • Representanter från civilsamhället.

   Representanter från civilsamhället.

   Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet.

  Den 5 februari bjöd jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och statssekreterare Martin Andreasson in civilsamhällesorganisationer till ett sakråd med anledning av att regeringen nu påbörjar arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

 • Utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige har överlämnat sitt betänkande till kulturministern

  Onsdagen den 10 januari tog kulturminister Parisa Liljestrand emot en utredning om nationell strategi för stärkande av judiskt liv i Sverige. I samband med överlämningen hölls en pressträff tillsammans med särskild utredare Maria Arnholm.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1577 träffar.