Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

    Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och motverka diskriminering av transpersoner. Detta är de senaste i en lång rad av reformer som regeringen har beslutat om för att stärka arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

  • Nystart för en stärkt minoritetspolitik

    Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik samt flera regeringsuppdrag för att ytterligare stärka den svenska minoritetspolitiken efter propositionen En stärkt minoritetspolitik (2017/18:99). Bland annat tas nästa steg i fråga om språkcentrum och organisationsbidraget till de nationella minoriteterna höjs.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen vill stärka de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Den 27 mars överlämnade regeringen propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) till riksdagen. Förslagen som lämnas syftar till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Foto: Werner Nystrand, Folio

Regeringen kraftsamlar för demokratin

Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och presenterar nu en strategi för att främja, förankra och försvara demokratin. Som en del i arbetet tillsätter regeringen också en demokratikommitté. Kommitténs arbete ska ledas av Peter Örn.

Illustration: Regeringskansliet

Demokrativillkor i statlig bidragsgivning ska utredas

Regeringen har beslutat att utreda demokrativillkor i statsbidrag till det civila samhället, för att säkerställa att offentliga medel går till verksamheter och organisationer som utgår ifrån demokratiska värderingar, som jämställdhet och antidiskriminering. Till särskild utredare förordnas f.d. justitierådet Karin Almgren.

Foto: Regeringskansliet

Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen

Mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Utrikesdepartementets rapporter om mänskliga rättigheter omfattar från och med år 2017 även mer ingående demokrati och rättsstatens principer. Rapporterna, som tidigare har publicerats på den så kallade MR-webben, återfinns nu på denna sida.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 2244 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida