Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

    I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

  • Kampen mot covid-19 och dess effekter på demokratin

    Utrikesminister Ann Linde i videkonferens med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Annika Ben David, Michelle Bachelet, Eamon Gilmore, Christos Giakoumopoulos och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
    Utrikesminister Ann Linde i videokonferens med ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Annika Ben David, Michelle Bachelet, Eamon Gilmore, Christos Giakoumopoulos och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Christian Ugge/Regeringskansliet

    Hur påverkar kampen mot coronaviruset det globala arbetet med att försvara mänskliga rättigheter och främja demokrati? Som en del av regeringens demokratisatsning har Sverige tagit initiativ till en serie digitala möten för att bidra till den globala debatten kring dessa frågor.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2619 träffar.