Klimat- och näringslivs­­departementet

Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Departementet ansvarar även för strålsäkerhet, Agenda 2030 samt friluftsliv och arbetar med omställningen till cirkulär ekonomi.

Aktuellt från Klimat- och näringslivsdepartementet

Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning.
Energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig bjöd den 30 september in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning. Foto | Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Dags att förändra synen på den framgångsrika entreprenören

Fler kvinnor ska våga ta steget att bli entreprenörer och starta eget. I dag är näringslivet extremt homogen där män äger betydligt mer kapital än kvinnor, investerar mer och driver fler företag. I ett led att förändra detta, bjöd energi- och näringsminister Ebba Busch och statssekreterare Sara Modig in entreprenörer, investerare och experter till ett rundabordssamtal med temat kapitalförsörjning. Mötet ingår i en serie rundabordssamtal med syfte att samla in åtgärder som bäst främjar att kvinnors företagande ökar.

Illustration: Regeringskansliet

Beslut om utbyggnad av vindkraft till havs

Regeringen har nyligen beslutat att ge tillstånd till Galene och Kattegatt Syd att bygga och driva två vindkraftsparker utanför Sveriges territorialvatten. Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft och vilken status ansökningarna har.

Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari bredvid varandra i samtal
Energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i samtal om energin och klimatomställningen. Foto: Ida Walderlo/Regeringskansliet

Samtal om Sveriges väg till noll utsläpp 2045

Regeringens samtal med branscherna om klimatomställningen pågår och är förberedande inspel till regeringens nationella klimatmöte den 16 juni, samt till kommande klimatpolitiska handlingsplan.

Illustration: Regeringskansliet

Energikrisen

Samlad information om regeringens åtgärder för att att hantera energikrisen på kort och lång sikt genom att kraftsamla, spara energi och stötta hushåll och företag.

Innehåll från Klimat- och näringslivsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 4729 träffar.