En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft Dir. 2023:61

Publicerad

En särskild utredare ska analysera hur regelverket för användning av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och tydlig. Syftet är att åstadkomma en prövningsordning som ger förutsättningar för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft, samtidigt som andra samhällsintressen beaktas.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

• analysera hur ensamrätt till etablering av vindkraft i ett område i allmänt
vatten och i Sveriges ekonomiska zon bör regleras,
• analysera hur ett anvisningssystem kan utformas för områden i allmänt
vatten och i Sveriges ekonomiska zon som är särskilt lämpliga för
havsbaserad vindkraft,
• analysera hur en avgift eller ersättning för att bedriva verksamheter inom
allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon bör tas ut,
• analysera hur prövningen enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon och
kontinentalsockellagen, i de delar de avser havsbaserad vindkraft, kan
samlas i en lag som ger förutsättningar till en samordnad, modern och
effektiv prövning av sådan verksamhet, och
• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 juni 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En ordnad prövning av havsbaserad vindkraft

    En särskild utredare ska analysera hur regelverket för användning av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och tydlig. Syftet är att åstadkomma en prövningsordning som ger förutsättningar för en ökad utbyggnad av havsbaserad vindkraft, samtidigt som andra samhällsintressen beaktas.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition