Ekonomisk politik

Ekonomisk politik handlar om att få den svenska ekonomin att fungera effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela ekonomiska resurser mellan olika individer och över tid.

Aktuellt om ekonomisk politik

  • Extra ändringsbudget för 2022 på 18 miljarder kronor

    Regeringen överlämnar den 18 januari en första extra ändringsbudget för 2022 till riksdagen. Budgeten innehåller åtgärder som syftar till att minska smittspridningen, säkra sjukvårdens resurser för testning och vaccinering, samt lindra konsekvenser för svenska jobb och företag. Den innehåller bland annat förlängningar av det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstöden, ytterligare krisstöd till kulturen och idrotten samt återinförd ersättning för karensavdrag.

  • Riksdagsbehandlingen av ramarna för statens budget 2022

    Riksdagsbehandlingen av ramarna för statens budget för 2022 är klar. Riksdagens beslut innebär förändringar i förhållande till regeringens budgetförslag.

Innehåll om ekonomisk politik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 949 träffar.