Ekonomisk politik

Ekonomisk politik handlar om att få den svenska ekonomin att fungera effektivt, dämpa konjunktursvängningar i ekonomin samt fördela ekonomiska resurser mellan olika individer och över tid.

Ansvariga för ekonomisk politik

Ansvarigt statsråd

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om ekonomisk politik

  • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

    Den 17 april överlämnade regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2023. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med den högsta inflationen på över 30 år. Mot denna bakgrund lägger regeringen fram en vårändringsbudget för att skydda särskilt utsatta hushåll och pressa tillbaka inflationen. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Innehåll om ekonomisk politik

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 277 träffar.