Finansdepartementets prognoser för den ekonomiska utvecklingen

Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som bland annat redovisas i de ekonomiska vårpropositionerna på våren samt i budgetpropositionerna på hösten.

Nedan finns nyckeltalstabeller för prognoser från 2011 och senare.

Senaste prognosen

Den 16 augusti 2018 presenterade finansminister Magdalena Andersson Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget.

Prognos den 16 augusti 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2018

Prognos den 21 juni 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos juni 2018

Prognos den 16 april 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2018

Prognos den 21 februari 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos februari 2018

Prognos den 19 december 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2017

Prognos den 20 september 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2017

Prognos den 24 augusti 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2017

Prognos den 28 juni 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos juni 2017

Prognos den 18 april 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2017

Prognos den 20 december 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2016

Prognos den 20 september 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2016

Prognos den 24 augusti 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2016

Prognos den 13 april 2016

Ur 2016 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2016

Prognos den 21 december 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2015

Prognos den 21 september 2015

Ur Budgetpropositionen för 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2015

Prognos den 21 augusti 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2015

Prognos 30 juni 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos juni 2015

Prognos den 15 april 2015

Ur 2015 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2015

Prognos den 20 januari 2015

Finansdepartementets prognos december 2014 (publicerad januari 2015)

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2014

Prognos den 23 oktober 2014

Ur Budgetpropositionen för 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 oktober 2014

Prognos den 13 oktober 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 oktober 2014

Prognos den 23 augusti 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2014

Prognos den 4 juli 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos juli 2014

Prognos den 9 april 2014

Ur 2014 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2014

Prognos den 20 februari 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos februari 2014

Prognos den 19 december 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2013

Prognos den 18 september 2013

Ur Budgetpropositionen för 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2013

Prognos den 23 augusti 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2013

Prognos den 4 juli 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos juli 2013

Prognos den 15 april 2013

Ur 2013 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2013

Prognos den 21 december 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2012

Prognos den 20 september 2012

Ur Budgetpropositionen för 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2012

Prognos den 24 augusti 2012

Nyckeltal prognos augusti 2012

Prognos den 4 juli 2012

Nyckeltal prognos juli 2012

Prognos den 16 april 2012

Ur 2012 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2012

Prognos den 20 september 2011

Ur Budgetpropositionen för 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2011

Prognos den 26 augusti 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2011 

Prognos den 13 april 2011

Ur 2011 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2011 

Prognos den 3 mars 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos mars 2011