Artikel från Finansdepartementet

Finansdepartementets prognoser för den ekonomiska utvecklingen

Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som bland annat redovisas i de ekonomiska vårpropositionerna på våren samt i budgetpropositionerna på hösten.

Nedan finns nyckeltalstabeller för prognoser från 2011 och senare.

Prognos den 18 september 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 18 september 2019

Prognos den 22 augusti 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 22 augusti 2019

Prognos den 10 april 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 10 april 2019

Prognos den 1 april 2019

Excelfil: Nyckeltal prognos 1 april 2019

Prognos den 15 november 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos november 2018

Prognos den 16 augusti 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2018

Prognos den 21 juni 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos juni 2018

Prognos den 16 april 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2018

Prognos den 21 februari 2018

Excelfil: Nyckeltal prognos februari 2018

Prognos den 19 december 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2017

Prognos den 20 september 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2017

Prognos den 24 augusti 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2017

Prognos den 28 juni 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos juni 2017

Prognos den 18 april 2017

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2017

Prognos den 20 december 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2016

Prognos den 20 september 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2016

Prognos den 24 augusti 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2016

Prognos den 13 april 2016

Ur 2016 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2016

Prognos den 21 december 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2015

Prognos den 21 september 2015

Ur Budgetpropositionen för 2016

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2015

Prognos den 21 augusti 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2015

Prognos 30 juni 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos juni 2015

Prognos den 15 april 2015

Ur 2015 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2015

Prognos den 20 januari 2015

Finansdepartementets prognos december 2014 (publicerad januari 2015)

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2014

Prognos den 23 oktober 2014

Ur Budgetpropositionen för 2015

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 oktober 2014

Prognos den 13 oktober 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 oktober 2014

Prognos den 23 augusti 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2014

Prognos den 4 juli 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos juli 2014

Prognos den 9 april 2014

Ur 2014 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2014

Prognos den 20 februari 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos februari 2014

Prognos den 19 december 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2013

Prognos den 18 september 2013

Ur Budgetpropositionen för 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2013

Prognos den 23 augusti 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2013

Prognos den 4 juli 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos juli 2013

Prognos den 15 april 2013

Ur 2013 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2013

Prognos den 21 december 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos december 2012

Prognos den 20 september 2012

Ur Budgetpropositionen för 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2012

Prognos den 24 augusti 2012

Nyckeltal prognos augusti 2012

Prognos den 4 juli 2012

Nyckeltal prognos juli 2012

Prognos den 16 april 2012

Ur 2012 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2012

Prognos den 20 september 2011

Ur Budgetpropositionen för 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos september 2011

Prognos den 26 augusti 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos augusti 2011 

Prognos den 13 april 2011

Ur 2011 års ekonomiska vårproposition

Excelfil: Nyckeltal prognos april 2011 

Prognos den 3 mars 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos mars 2011