Finansdepartementets prognoser för den ekonomiska utvecklingen

Finansdepartementet gör prognoser för den ekonomiska utvecklingen som bland annat redovisas i de ekonomiska vårpropositionerna på våren samt i budgetpropositionerna på hösten.

Nedan finns pressmeddelanden och nyckeltalstabeller i formatet Excel för prognoser från 2011 och senare.

Prognoser år 2022

Prognos - 18 augusti 2022
Excelfil: Nyckeltal prognos 18 augusti 2022
Pressmeddelande: Konjunkturnedgång väntar svensk ekonomi

Prognos - 22 juni 2022
Excelfil: Nyckeltal prognos 22 juni 2022
Pressmeddelande: Tuffare tider väntar för svensk ekonomi

Prognos i samband med vårpropositionen 2022
Excelfil: Nyckeltal prognos 19 april 2022

Prognos - 1 april 2022
Excelfil: Nyckeltal prognos 1 april 2022
Pressmeddelande: Svensk ekonomi visar motståndskraft men osäkerheten kring utvecklingen är stor

Prognoser år 2021

Prognos - 22 december 2021
Excelfil: Nyckeltal prognos 22 december 2021
Pressmeddelande: Finansdepartementet reviderar upp tillväxten i år

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2022
Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2021

Prognos - 26 augusti 2021
Excelfil: Nyckeltal prognos 26 augusti 2021
Pressmeddelande: Svensk ekonomi visar styrka i återhämtningen – reformer för 74 miljarder kronor i budgeten för att stötta återhämtningen

Prognos - 23 juni 2021
Excelfil: Nyckeltal prognos 23 juni 2021
Pressmeddelande: Snabb återhämtning i ekonomin

Prognos i samband med vårpropositionen 2021
Excelfil: Nyckeltal prognos 15 april 2021

Prognos - 12 april 2021
Excelfil: Nyckeltal prognos 12 april 2021
Pressmeddelande: Motståndskraftig svensk ekonomi på uppgång under 2021

Prognoser år 2020

Prognos - 16 december 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 16 december 2020
Pressmeddelande: Starkare återhämtning i svensk ekonomi än väntat

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2021
Excelfil: Nyckeltal prognos 21 september 2020

Prognos - 27 augusti 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 27 augusti 2020
Pressmeddelande: Återstartspaket för svensk ekonomi – över 100 miljarder i budgeten för 2021

Prognos - 18 juni 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 18 juni 2020
Pressmeddelande: Tecken på viss återhämtning i ekonomin – men fortsatt mycket allvarligt läge

Prognos i samband med vårpropositionen 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 15 April 2020

Prognos - 31 mars 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 31 mars 2020
Pressmeddelande: Mycket allvarligt läge i världsekonomin och svensk ekonomi

Prognos - 16 januari 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 16 januari 2020
Pressmeddelande: Global konjunktur påverkar ett väl rustat Sverige allt tydligare

Prognoser år 2019

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2020
Excelfil: Nyckeltal prognos 18 september 2019

Prognos - 22 augusti 2019
Excelfil: Nyckeltal prognos 22 augusti 2019
Pressmeddelande: Sverige står väl rustat inför avmattning i ekonomin

Prognos i samband med vårpropositionen 2019
Excelfil: Nyckeltal prognos 10 april 2019

Prognos - 1 april 2019
Excelfil: Nyckeltal prognos 1 april 2019
Pressmeddelande: Reformutrymmet för innevarande år är uttömt av den av riksdagen beslutade budgeten

Prognoser år 2018

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2019
Excelfil: Nyckeltal prognos 15 november 2018

Prognos - 16 augusti 2018
Excelfil: Nyckeltal prognos 16 augusti 2018
Pressmeddelande: Nästa mandatperiod krävs prioriteringar

Prognos - 21 juni 2018
Excelfil: Nyckeltal prognos 21 juni 2018
Pressmeddelande: Välfärdsbehoven ökar i takt med att vi lever allt längre

Prognos i samband med vårpropositionen 2018
Excelfil: Nyckeltal prognos 16 april 2018

Prognos - 21 februari 2018
Excelfil: Nyckeltal prognos 21 februari 2018
Pressmeddelande: Fortsatt god utveckling av svensk ekonomi

Prognoser år 2017

Prognos - 19 december 2017
Excelfil: Nyckeltal prognos 19 december 2017
Pressmeddelande: Fortsatt konjunkturuppgång nästa år

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2018
Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2017

Prognos - 24 augusti 2017
Excelfil: Nyckeltal prognos 24 augusti 2017
Pressmeddelande: Sverige i ett nytt ekonomiskt läge
 
Prognos - 28 juni 2017
Excelfil: Nyckeltal prognos 28 juni 2017
Pressmeddelande: Fler äldre och barn det närmaste decenniet ökar behoven av skola, vård och omsorg

Prognos i samband med vårpropositionen 2017
Excelfil: Nyckeltal prognos 18 april 2017

Prognoser år 2016

Prognos - 20 december 2016
Excelfil: Nyckeltal prognos 20 december 2016
Pressmeddelande: Svensk ekonomi fortsatt stark

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2017
Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2016

Prognos - 24 augusti 2016
Excelfil: Nyckeltal prognos 24 augusti 2016
Pressmeddelande: Goda utsikter för svensk ekonomi, men många utmaningar kvarstår

Prognos i samband med vårpropositionen 2016
Excelfil: Nyckeltal prognos 13 april 2016

Prognoser år 2015

Prognos - 21 december 2015
Excelfil: Nyckeltal prognos 21 december 2015
Pressmeddelande: Stark svensk ekonomi

Prognos i samband med budgetpropositionen för 2016
Excelfil: Nyckeltal prognos 21 september 2015

Prognos - 21 augusti 2015
Excelfil: Nyckeltal prognos 21 augusti 2015
Pressmeddelande: Högre tillväxt, men större risker

Prognos - 30 juni 2015
Excelfil: Nyckeltal prognos 30 juni 2015
Pressmeddelande: Svensk ekonomi på väg uppåt i ett osäkert läge

Prognos i samband med vårpropositionen 2015
Excelfil: Nyckeltal prognos 15 april 2015

Prognos - 20 januari 2015
Excelfil: Nyckeltal prognos 20 januari 2015
Pressmeddelande: Långsam återhämtning i svensk ekonomi

Finansdepartementets prognos från december 2014 (presenterad och publicerad januari 2015)

Prognoser år 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 oktober 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 oktober 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 augusti 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 4 juli 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 9 april 2014

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 februari 2014

Prognoser år 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 19 december 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 18 september 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 23 augusti 2013

Excelfil: Nyckeltal prognos 4 juli 2013

Excelfil: Nyckeltal 15 prognos april 2013

Prognoser år 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos 21 december 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2012

Nyckeltal prognos 24 augusti 2012

Nyckeltal prognos 4 juli 2012

Excelfil: Nyckeltal prognos 16 april 2012

Prognoser år 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos 20 september 2011

Excelfil: Nyckeltal prognos 26 augusti 2011 

Excelfil: Nyckeltal prognos 13 april 2011 

Excelfil: Nyckeltal prognos 3 mars 2011

 

Statens budget

Läs mer om statens budget, olika budgetförslag och budgetprocessen.