Lotta Edholm

Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

"Det som sker i dagens klassrum avgör Sveriges framtid. Vi ska återigen upprätta en stark kunskapsskola, där varje elev har goda förutsättningar att nå sin fulla potential."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

  • Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Enskilda huvudmän som vill starta en fristående skola behöver ansöka om tillstånd hos Skolinspektionen. För att denna prövning ska vara kostnadsneutral för staten beslutar nu regeringen att avgiften för den sökande ska höjas.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan presenterar sitt betänkande

Måndag den 7 november tog skolminister Lotta Edholm emot slutbetänkandet från Utredningen om ökat statligt ansvar för skolan. I samband med överlämningen hölls en pressträff med skolminister Lotta Edholm och den särskilde utredaren Thomas Persson.

Foto: Ellen Pileblad/Regeringskansliet

Regeringen satsar på höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero i skolan

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen satsningar på cirka 1,6 miljarder kronor till skolan. Medlen föreslås bland annat gå till insatser som syftar till en stärkt kvalitet och höjda kunskapsresultat i skolan, ökad trygghet och studiero samt förbättrad tillgång till tidiga stödinsatser.

Statssekreterare David Lindberg.
Statssekreterare David Lindberg. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet.

David Lindberg ny statssekreterare hos Lotta Edholm

Regeringen har utsett David Lindberg till statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm.

Statssekreterare Erik Scheller.
Statssekreterare Erik Scheller. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Erik Scheller ny statssekreterare hos Lotta Edholm

Regeringen har utsett Erik Scheller till statssekreterare hos skolminister Lotta Edholm.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6 träffar.