Hoppa till huvudinnehåll

Lotta Edholm

Skolminister

Utbildningsdepartementet

”Skolan måste tillbaka till grunderna. Mycket kan bli bättre i skolan med mer ordning och färre experiment. Särskilt för de barn som behöver skolan mest.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Lotta Edholm

  • Ökad läsning och skolbibliotek i fokus när Lotta Edholm besökte Borås

    Att alla barn lär sig läsa är en förutsättning för deras fortsatta lärande i alla skolans ämnen. I dag ser vi en sjunkande läsförståelse bland Sveriges elever – en utveckling som måste vändas. Det var några teman när skolminister Lotta Edholm onsdag den 10 april besökte Borås för att delta i ett lärarråd och träffa studenter och personal på Bibliotekshögskolan.

  • Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

    Foto: Johnér bildbyrå

    Den höga inflationen har medfört ett högt kostnadstryck på landets kommuner. För att upprätthålla kvaliteten i undervisningen föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2024 att skolväsendet ska förstärkas med 500 miljoner kronor.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot uppdaterade riktlinjer för att minska smitta i förskolan

Folkhälsomyndighetens har haft i uppdrag från regeringen att revidera kunskapsöversikten "Smitta i förskolan". Uppdraget är nu slutfört och myndigheten har tagit fram en ny vägledning som ska spridas till förskolor, huvudmän och andra aktörer som samverkar med förskolorna. Syftet är att ge vägledning om förebyggande arbete mot spridning av smitta bland barn i förskolan.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Elever ska lära sig om Nato och totalförsvaret

Regeringen vill att alla svenska elever ska lära sig om Sveriges totalförsvar och Natos roll. Dessutom moderniseras regleringar för skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen tar initiativ till ett lärarråd – skol­minister Lotta Edholm träffar lärare och förskollärare

Regeringen tar nu initiativ till en serie lärarråd, som genomförs tillsammans med fackförbundet Sveriges Lärare. Under lärarråden kommer skolminister Lotta Edholm diskutera skolfrågor med lärare och förskollärare. Det första lärarrådet genomförs i Lund den 15 mars.

En kvinna står vid ett talarpodium
Skolminister Lotta Edholm presenterar den nya utredningen. Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter ny utredning för att ta bort extra anpassningar och förbättra elevhälsan

Tisdag den 12 mars bjöd skolminister Lotta Edholm in till en pressträff för att presentera direktiven till en ny utredning om en förbättrad elevhälsa. På pressträffen medverkade även socialminister Jakob Forssmed och Patrick Reslow, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Skolminister Lotta Edholm och utredaren Jonas Trolle
Skolminister Lotta Edholm och utredaren Jonas Trolle Foto: Matilda Nehlmark/Regeringskansliet

Lotta Edholm tog emot delbetänkande om skolsäkerhet

Onsdag den 6 mars överlämnade Skolsäkerhetsutredningen sitt delbetänkande "Skolor mot brott" till skolminister Lotta Edholm. I samband med överlämningen hölls en pressträff med skolministern och regeringens särskilde utredare Jonas Trolle.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen avsätter 658 miljoner för inköp av läroböcker

Regeringen gör omfattande satsningar för ökad läsning och 2023 infördes ett statsbidrag för inköp av läroböcker. För 2024 har ungefär 658 miljoner kronor avsatts. Nu har Skolverket beslutat hur mycket varje huvudman kan söka.

Foto: Johnér bildbyrå

Det ska bli lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

I dag är det många elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen. För att möta högpresterande elever som behöver utmanas mer i undervisningen föreslår regeringen nu att det ska bli lättare att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå inom ramen för sin vanliga grundskoleutbildning. Försöksverksamhet med spetsutbildningarna i grund- och gymnasieskolan kommer också att permanentas.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Experter med bred kompetens i Läroplansutredningen

Läroplanerna behöver vara tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling. Därför tillsatte regeringen Läroplansutredningen i december 2023, som leds av den särskilde utredaren Thomas Persson. Nu är det klart vilka sakkunniga och experter som ska stödja utredningen.

Innehåll från Lotta Edholm

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 160 träffar.

Laddar...