Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvariga statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kultur­minister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 676 träffar.