Hoppa till huvudinnehåll

Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • Regeringen satsar på unga som varken arbetar eller studerar

  Regeringen och dess samarbetsparti föreslår i vårändringsbudgeten att ytterligare medel tillförs till arbetet med unga som varken arbetar eller studerar under 2024. Personer med psykisk ohälsa är ofta överrepresenterade inom gruppen och de har ofta behov av långsiktiga insatser.

 • Viktiga inspel i strategiskt arbete för psykisk hälsa och suicidprevention

  • Personer sitter vid ett runt bord och pratar. Det står "Grupp 4" på en lapp på bordet.

   Hearingen samlade ett representanter från ett trettiotal organisationer. De delades in i grupper och diskuterade erfarenheter och medskick till regeringen inför det fortsatta arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  • Två män står bakom talarstolar. En av dem håller tal. Bakom dem en tavla.

   Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed inledningstalade på regeringens hearing om det strategiska arbetet för psykisk hälsa och suicidprevention.

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed mötte den 15 februari ett trettiotal organisationer och fick ta del av deras erfarenheter på området psykisk hälsa och suicidprevention. Kunskap som konkret bidrar till den kommande tioåriga nationella strategin.

 • Fullt fokus på fritidskortet när myndigheter och organisationer möttes

  • Foto på Jakob Forssmed som skakar hand med en person.

   Socialminister Jakob Forssmed höll den 2 februari 2024 ett möte med myndigheter och organisationer om nästa steg i arbetet med fritidskortet.

   Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  • Gruppfoto med ett tjugotal personer. De står i en trappa och tittar mot kameran.

   Med på mötet med 2 februari 2024 deltog E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Sveriges Riksidrottsförbund, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner.

   Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  Fritidskortet är en historiskt stor satsning som ska ge barn och unga ökad tillgång till en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra. Arbetet med att få reformen på plats under nästa år pågår för fullt, och på fredagen den 2 februari 2024 höll socialminister Jakob Forssmed ett möte med ansvariga myndigheter och organisationer.

Foto på Jakob Forssmed som talar och gestikulerar med händerna-
Socialminister Jakob Forssmed, som var inbjuden till konferensen utifrån sin roll som kommissionär i WHO:s kommission mot ensamhet, berättade om hur den svenska regeringen prioriterar arbetet för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet och isolering. Foto: Viktor Petterson/Regeringskansliet

Ensamhet känner inga gränser

Socialminister Jakob Forssmed deltog den 8 februari i en internationell konferens om ensamhet, arrangerad av brittiska organisationen Campaign to End Loneliness. Ministern lyfte den svenska regeringens många olika initiativ för att minska den ofrivilliga ensamheten i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Civila samhället och idrott - Budgetpropositionen för 2024

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Civila samhället och idrott. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Parisa Liljestrand och Jakob Forssmed på pressträff. De står bakom varsitt prodium. Bakom dem en blå bakgrund och svenska och EU-flaggor.
Kulturminister Parisa Liljestrand och socialminister Jakob Forssmed på pressträffen den 25 oktober 2023. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Stödet till Judiska Centralrådet förstärks med 10 miljoner kronor

Regeringen har under ett extrainsatt regeringssammanträde beslutat om ändringar som berör stöd till trossamfund och civilsamhället. Ändringarna innebär bland annat en förstärkning av stödet till Judiska Centralrådet om 10 miljoner kronor för 2023.

Jakob Forssmed och Isak Reichel på pressträffen
Socialminister Jakob Forssmed höll pressträff tillsammans med Isak Reichel, direktör och chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. Foto: Regeringskansliet

Pressträff med social­minister Jakob Forssmed efter möte med trossamfund

Den 3 augusti höll socialminister Jakob Forssmed en pressträff med anledning av det då nyligen genomförda mötet med representanter för Sveriges trossamfund.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 300 träffar.

Laddar...