Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • Jakob Forssmed i samtal med civilsamhället om demokrativillkor

  Illustration: Regeringskansliet

  Tisdagen den 13 december bjöd socialminister Jakob Forssmed in representanter från civilsamhället och trossamfunden till ett sakråd om demokrativillkor för statsbidrag.

  - Att höra synpunkter från civilsamhället och trossamfunden är ett viktigt steg när regeringen nu arbetar vidare med att utforma förslag, säger socialminister Jakob Forssmed.

 • Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

  För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

 • En gemenskapssatsning för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering

  I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen bland annat att ytterligare medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet. Under perioden 2023–2025 beräknas 75 miljoner kronor årligen anslås ändamålet och fr.o.m. 2026 beräknas ökningen till 25 miljoner kronor årligen. Samtidigt breddas målgruppen från äldre personer till att omfatta även andra utsatta grupper där ensamheten kan vara betydande.

  – Ofrivillig ensamhet, brist på gemenskap och för lite rörelse är allvarliga folkhälsoproblem som medför negativa konsekvenser för människors hälsa och välmående. Nu kraftsamlar vi för en bättre hälsa och föreslår flera satsningar. Bland annat en gemensamhetssatsning för att bryta ensamhet, inte minst hos äldre, ett fritidskort för barn och ungdomar och en utveckling av fysisk aktivitet på recept, säger socialminister Jakob Forssmed.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 222 träffar.