Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvariga statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister
Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvariga departement

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • 100 miljoner i stöd till civilsamhället efter Rysslands invasion av Ukraina och pandemin

    Regeringen har beslutat om fördelning av 100 miljoner kronor i förstärkt stöd till det civila samhällets organisationer. Stödet ska gå till sociala och humanitära insatser för flyktingar från Ukraina och särskilt utsatta efter pandemin.

    – Civilsamhället har haft en ovärderlig betydelse för de som flytt Rysslands brutala invasion av Ukraina. Organisationernas snabbhet och förmåga att samla allmänhetens engagemang har bidragit till att Sverige kunnat erbjuda ett värdigt mottagande av människor i en mycket utsatt situation. Det arbetet måste kunna fortsätta, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

  • Sakråd med anledning av flyktingmottagandet från Ukraina

    Den 6 maj 2022 bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in representanter från det civila samhället och myndigheter till ett tredje möte om flyktingsituationen med anledning av invasionen av Ukraina. Vid sakrådet deltog även Elin Almqvist, statssekreterare åt integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 759 träffar.