Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om energi

 • Frågor och svar om kärnkraft

  Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige. Reaktorerna är fördelade med 3 st i Forsmark, 1 st i Oskarshamn och 2 st i Ringhals.
  Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige. Reaktorerna är fördelade med 3 st i Forsmark, 1 st i Oskarshamn och 2 st i Ringhals. Illustration: Regeringskansliet

  För att klara klimatomställningen, stärka Sveriges konkurrenskraft och nå hela vägen ner till nettonoll utsläpp år 2045 behöver Sverige elektrifieras med fossilfri och planerbar el.

  Kärnkraften som är en planerbar och fossilfri kraftproduktion är den viktigaste komponenten för att uppnå ett robust elsystem som kan leverera el till konkurrenskraftiga priser när det behövs och där det behövs.

 • Havsbaserad vindkraft

  Illustration: Regeringskansliet.

  Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft och vilken status inkomna ansökningar har.

Innehåll om energi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 865 träffar.