Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om energi

  • Sverige ledande i energiomställning enligt utvärdering av Internationella energibyrån (IEA)

    En utvärdering av Sveriges energipolitik visar att Sverige är i framkant i arbetet med att ställa om till ett energisystem med låga utsläpp. Rapporten visar också att det är viktigt att Sverige framöver fokuserar på transportsektorn och industrins energianvändning för att nå uppsatta energi- och klimatmål.

Foto: Johnér bildbyrå

Nya energipolitiska mål skapar långsiktighet

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag till nya energipolitiska mål för att skapa förutsättningar för en långsiktig energipolitik. Propositionen grundar sig i en överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna och förslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016.

Foto: Johnér

Transportsektorn ställler om för klimatet

Transportsektorn står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige idag. Det är den bransch som har störst förutsättningar att snabbt kunna ställa om till att bli fossilfri. För att det ska ske krävs det att hela transportsektorn går samman, att såväl offentlig som privat sektor drar sitt strå till stacken. Det kommer att kräva hårt arbete, men det är avgörande för att säkra en hållbar framtid och bibehålla Sveriges konkurrenskraft i välden i dag. Det är nu det händer.

Foto: Johnér

Överenskommelse om den svenska energipolitiken

Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har enats om en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Överenskommelsen utgör en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem, med mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Innehåll om energi

Prenumerera

Totalt 848 träffar.