Folkhälsa

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak, spelberoende och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa

 • Reformer inom Folkhälsa – Budgetpropositionen för 2024

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger i budgetpropositionen för 2024 en rad förslag inom politikområdet Folkhälsa. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

 • Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

  Foto på Jakob Forssmed på pressträff.
  Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning på ytterligare 100 miljoner kronor av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Foto: Regeringskansliet

  I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

 • Pressträff om förslag till nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

  Fredag den 1 september höll socialminister Jakob Forssmed en pressträff där Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen slutredovisade underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget har utförts av 26 myndigheter och samordnats av Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. På pressträffen deltog också Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Gruppbild på mötesdeltagarna med socialminister Jakob Forssmed i mitten.
På uppstartsmötet deltog representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt organisationerna Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

Myndigheter och organisationer på uppstartsträff för fritidskortet

Fritidskortet är en historiskt stor satsning på barns och ungdomars möjlighet till aktivitet och gemenskap. Nyligen gavs ett brett uppdrag till fem myndigheter om att förbereda framtagandet av fritidskortet. Den 18 april hölls det första uppstartsmötet inför det kommande arbetet.

Ett tiotal av hälsoministrarna samlade för foto. I mitten står sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Hälsoministrar samlade. Foto: Sofia Ireståhl/Regeringskansliet

Sjukvårds­ministern lyfte viktiga frågor för EU inom hälsa och sjukvård under WHA

Temat för årets Världshälsoförsamling (WHA) var Världshälsoorganisationens (WHO) 75-årsjubileum och det arbete som WHO utför. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson deltog som representant för EU och dess medlemsstater under de två första dagarna, 21-22 maj.

Foto på socialminister Jakob Forssmed i profil
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Initiativ för att bryta ensamhet och stärka psykisk hälsa inom EU

Socialminister Jakob Forssmed har initierat och står värd för det allra första högnivåmötet om ensamhet i EU. Det hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen. Syftet med mötet är att diskutera ensamhet utifrån olika perspektiv och få bättre förståelse för vad politiken kan bistå med på EU-nivå, nationell och lokal nivå.

Mötet direktsänds på ordförandeskapets webbplats den 21 april från klockan 9.00.

Socialminister Jakob Forssmed håller tal.
Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Engagerade diskussioner om att motverka den tysta pandemin

Det svenska ordförandeskapets högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) hölls den 6–7 mars utanför Stockholm. Drygt 140 högnivådelegater från EU- och EES-länder och dess organisationer och institutioner deltog i diskussioner och paneler om hälsohotet och hur EU kan stötta det globala arbetet mot spridningen av AMR, som även kallas för den tysta pandemin.

Innehåll om folkhälsa

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 516 träffar.