Bolag med statligt ägande

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 47 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Dessutom förvaltas två verksamhetsstiftelser. Tillsammans sysselsätter bolagen med statligt ägande cirka 135 000 personer. Det uppskattade sammanlagda värdet på den statliga bolagsportföljen uppgår till 570 miljarder kronor.

Ansvariga för bolag med statligt ägande

Ansvarigt statsråd

Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bolag med statligt ägande

  • Värdet på statens bolagsportfölj ökade 2017 med ca 60 miljarder kronor

    Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande till riksdagen. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under 2017 med cirka 60 miljarder kronor jämfört med föregående år. Efter årsstämmorna 2018 är andelen kvinnor i bolagsstyrelserna 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 48 procent.

Förvaltningsorganisationen

Näringsdepartementet, som ansvarar för förvaltningen av huvuddelen av de statligt ägda bolagen, har en organisation specialiserad på ägarstyrning och bolagsförvaltning.

Så styrs bolagen

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

Rapportering

Varje år överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen. Skrivelsen redogör för det gångna årets förvaltning av de statligt ägda bolagen. Regeringskansliet ger årligen även ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande.

Finansiella rådgivare

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 136 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida