Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Åtgärder i samband med rekonstruktion av SAS AB

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en extra ändringsbudget till riksdagen med förslag till ändringar i statens budget för 2024. Förslagen innehåller kompletterande bemyndiganden för att regeringen ska kunna agera ansvarsfullt i statens roll som aktieägare i SAS i den nu uppkomna situationen. De nu begärda bemyndigandena är avsedda att komplettera de befintliga bemyndigandena och ska inte ersätta dessa.

Bakgrunden är att SAS 2022 offentliggjorde att bolaget har påbörjat en process för finansiell rekonstruktion under tillsyn av amerikansk federal domstol, ett så kallat chapter 11-förfarande. Den 19 mars 2024 godkände den amerikanska domstolen en rekonstruktionsplan och den 27 mars 2024 meddelade SAS att bolaget, i linje med det amerikanska förfarandet, ansökt om företagsrekonstruktion i Sverige.

Syftet med förslagen som i dag lämnas till riksdagen är att svenska staten ska kunna ta del av den utdelning som förväntas på statens fordringar i SAS rekonstruktion. Efter rekonstruktionen kommer svenska staten inte längre att äga några aktier i SAS.

Regeringen har tidigare inhämtat riksdagens bemyndiganden för att kunna agera ansvarsfullt i den uppkomna situationen och genomföra olika åtgärder med anledning av bolagets rekonstruktionsprocess, bland annat för skuldnedskrivning.

Samtliga åtgärder måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de genomförs.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...