Lättläst information om regeringen och Regeringskansliet

Det här är lättlästa texter om regeringen och Regeringskansliet. Inga svåra ord eller långa meningar.

Lättlästa nyheter om Rysslands invasion av Ukraina

Lättlästa nyheter om Rysslands invasion av Ukraina finns här:

Lättlästa nyheter om coronaviruset

Lättlästa nyheter om coronaviruset och sjukdomen covid-19 inom hälsovård, sjukvård och äldreomsorg finns här: