Så här kan du få veta mer om regeringen och Regeringskansliet

Telefonnumret till Regeringskansliets växel är: 08-405 10 00.

Vill du skriva är adressen Regeringskansliet, 103 33 Stockholm.

Om du vill skriva till något av departementen skriver du namnet på departementet, till exempel Socialdepartementet, och sedan samma adress, det vill säga 103 33 Stockholm. Alla departementen har samma adress, utom Utrikesdepartementet som har adressen 103 39 Stockholm.

Du kan också skicka e-post till regeringen:

E-post till regeringen och departementen