Parisa Liljestrand

Kulturminister

Kulturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Parisa Liljestrand

  • Göran Hägglund utsedd till ordförande för ny public service-kommitté

    Kulturdepartementet har utsett Göran Hägglund till ordförande i kommittén Långsiktiga villkor för ett hållfast och oberoende public service.

  • Frihet att skapa – Europeiska unionens konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher

    Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalar på scenen.
    Kulturminister Parisa Liljestrand invigningstalar på konferensen Frihet att skapa – Europeiska unionens konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher. Foto: Government Offices

    Konferensen tar avstamp i utgångspunkten att konstnärlig frihet är en förutsättning för kulturella och kreativa branscher att kunna blomstra. Under konferensen utforskas sambandet ur olika aspekter, med talare och experter från hela EU. Företrädare för EU-medlemsstater och EU-kommissionen på tjänstepersonsnivå, icke-statliga organisationer och andra företrädare från sektorn samlas under två dagar kring en av Europas viktigaste kulturpolitiska frågor: Om friheten att skapa.

Innehåll från Parisa Liljestrand

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 38 träffar.