Kontaktuppgifter

E-post till statsråden eller till departementen skickas till respektive departements registrator. Den som vill ta del av inkommen e-post hänvisas i första hand till respektive departements registrator.

Regeringskansliet
Växel: 08-405 10 00
Besöksadress: Departementens besöksadresser
Postadress: 103 33 Stockholm

Kontakter

Totalt 257 träffar.