Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Aktuellt från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 • Pressträff om kommande satsning på flyget

  Onsdag den 21 februari klockan 09.00 håller infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson en pressträff. Under pressträffen presenteras en kommande satsning på flyget.

 • Regeringen tillsätter utredning för att främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

  En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi.

 • Utredning föreslår förslag för att stärka livsmedelsberedskapen

  Den 1 februari tog landsbygdsminister Peter Kullgren emot betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid från den särskilda utredaren Ingrid Petersson.

 • Pressträff om åtgärder för att motverka överskuldsättning

  För att motverka överskuldsättning remitterar Finansdepartementet idag ett förslag som innebär att ränteavdrag på konsumtionslån utan trygga säkerheter avtrappas. Remitteringen kommer att ligga till grund för kommande budgetförhandlingar. Regeringen beslutar även om ett uppdrag till Finansinspektionen att ta ställning till om bolånetaket ska höjas från 85 till 90 procent.

Illustration: Regeringskansliet

Afrikansk svinpest konstaterad i Sverige

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag.

Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Program för regionalpolitik under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ­ministerrådet 2024

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för regionalpolitik (inom Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt) prioritera Nordens attraktionskraft, konkurrenskraft och robusthet.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Sveriges program för Nordiska ­ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) 2024

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) att prioritera livsmedelsberedskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Sveriges viljeinriktning för det nordiska transportsamarbetet 2024

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 ankommer det på Sverige att också leda det informella nordiska transportsamarbetet. Inriktningen är att arbeta med prioriteringarna i Nordiska ministerrådets Vision 2030 och handlingsplanen för ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.

Innehåll från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1993 träffar.