Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges program för Nordiska ministerrådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) 2024

Publicerad

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 kommer rådet för fiske och akvakultur, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-FJLS) att prioritera livsmedelsberedskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan.

MR-FJLS arbetar med att främja en hållbar konkurrenskraftig användning av naturresurser och genetiska resurser, möta den pågående klimatförändringen och dess utmaningar, stödja en hållbar utveckling av kust- och landsbygd, inklusive rennäring, samt främja sunda och säkra livsmedel. Till det kommer ett ökande fokus på frågor rörande beredskap, krishantering och folkförsörjning.

Prioriterade områden 

Det svenska ordförandeskapet för MR-FJLS fokuserar på livsmedelsberedskap, motståndskraft och ökad konkurrenskraft i livsmedelskedjan. FJLS-sektorernas utveckling och digitalisering står i centrum som en förutsättning för grön omställning och klimatanpassning.

Genom att ta fasta på det gemensamma samarbetsprogrammets teman och pågående projekt samt stödja ministerrådsövergripande insatser kommer ordförandeskapet även främja samexistens mellan energi, livsmedelsproduktion och naturvård.

Ordförandeskap 2024 Program FJLS.pdf

Möten och konferenser

Ministermöten och konferenser

 • 18–19 juni: MR-FJLS, Karlstad
 • 23–29 juni: IUFRO, Stockholm
 • 30–31 oktober: Årligt forum för EU:s Östersjöstrategi
 • (TBC): Event avseende 20-årsjubileum för Ny Nordisk Mat

Ämbetsmannakommittémöten (ÄK)

 • 30 januari: ÄK-FJLS (Exekutiv), Digitalt
 • 7 februari: ÄK-FJLS (Jordbruk och skogsbruk), Digitalt
 • 12–13 mars: ÄK-FJLS (Livsmedel), Stockholm
 • 19–21 mars: ÄK-FJLS (Fiske och vattenbruk), Göteborg
 • 3 april: ÄK-FJLS (Exekutiv), Köpenhamn
 • 17–18 april: ÄK-FJLS (Jordbruk och skogsbruk), Skåne och Köpenhamn
 • 14 maj ÄK-FJLS (Exekutiv), Digitalt
 • 19 juni: ÄK-FJLS (Exekutiv), Karlstad
 • 3 september: ÄK-FJLS (Exekutiv), Digitalt
 • 17–18 september: ÄK-FJLS (Livsmedel), Köpenhamn
 • 28–29 oktober: ÄK-FJLS (Exekutiv), Visby
 • 6–7 november: ÄK-FJLS (Fiske och vattenbruk), Köpenhamn
 • 14 november: ÄK-FJLS (Jordbruk och skogsbruk), Köpenhamn
 • 26 november: ÄK-FJLS (Exekutiv), Digitalt

Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Här finns samlad information om ordförandeskapet:

Laddar...