Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Eva Nordmark håller pressträff om ändringar av utstationeringsreglerna och regionala skyddsombuds tillträdesrätt

    Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att Sverige ska implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. I lagrådsremissen föreslår regeringen en rad lagändringar som ska ge mer lika villkor mellan utstationerad- och inhemsk arbetskraft. Regeringen föreslår också skärpta regler om anmälningsskyldighet vid utstationering och att tillträdesrätten för regionala skyddsombud ska utvidgas.

  • Arbetsförmedlingen säkrar närvaro på 99 orter

    Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark står och pratar på en pressträff.
    Arkivbild. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en pressträff. Foto: Evelina Larsson

    I Arbetsförmedlingens regeringsbrev för 2020 gav regeringen myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten ska säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och en väl fungerande samverkan i hela landet. Arbetsförmedlingen har nu lämnat en första lägesrapport.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 1916 träffar.