Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Delegation mot arbetslivskriminalitet

    Måndag den 27 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressträff med anledning av den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet.

  • Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

    Den 13 september höll jämställdhetsminister Märta Stenevi en digital pressträff där hon berättade om budgetnyheter gällande regeringens arbete mot mäns våld mot kvinnor.

  • 8 miljarder för att jobba Sverige ur krisen

    Tisdag den 7 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans minister för högre utbildning och forskning en digital pressträff för att presentera budgetnyheter. Under pressträffen deltog även IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslag om Arbetsförmedlingen skickas på remiss

Fredag den 10 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressträff där ytterligare initiativ inom arbetsmarknadspolitiken presenterades.

En person arbetar med verktyg vid en arbetsbänk i en cykelverkstad.
Arbetsmarknadspolitiska satsningar. Foto: Folio Images

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en förstärkt jobbpolitik med nya åtgärder så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Fler ska till exempel få en arbetsmarknadsutbildning, långtidsarbetslösheten ska motverkas, äldre arbetssökande ska få förlängd möjlighet till nystartsjobb och fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete.

Foto; Maskot.

Fler insatser för att stärka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Målgruppen är särskilt de som står långt ifrån arbetsmarknaden och som i dag inte deltar i etableringsåtgärder.

Foto: Maskot/Folio
Foto: Maskot/Folio Foto: Maskot/Folio

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2613 träffar.