Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

    Den 17 maj är internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Alla människor ska känna sig trygga att vara den de är och älska vem de vill oavsett var i världen de befinner sig.

  • Nya mål för att integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb och självförsörjning

    Onsdag den 15 maj bjöd arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson in till pressträff för att presentera regeringens förslag på nya integrationsmål och regeringens bild av arbetsmarknadsläget.

Paulina Brandberg intervjuas av journalister i rådsbyggnaden i Bryssel.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Europeiska unionen

Jämställdhet och likabehandling i fokus under EU-möte

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg deltog tisdagen den 7 maj i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågors (EPSCO) möte i Bryssel.

Regeringskansliet

15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet.

Regeringen lämnar förslag för stärkt arbetslinje till riksdagen

Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen. Förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

Bild: Regeringskansliet.

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem och i värsta fall utnyttjande av människor. Regeringen ökar därför anslaget till Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, inklusive det arbete som utförs av regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel anställda av socialtjänsten. Regeringen har överlämnat förslaget i vårändringsbudgeten för 2024.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1909 träffar.

Laddar...