Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Satsningar inom arbetsmarknadsområdet i budgetpropositionen för 2021

    I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen satsningar på sammanlagt över 9 miljarder kronor inom arbetsmarknadsområdet. Regeringen föreslår bland annat att flera av de förändringar som gjordes i a-kassan under våren 2020 förlängs samt att Arbetsförmedlingen får ökade förvaltningsresurser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Satsningar i budgetpropositionen för 2021 inom Åsa Lindhagens ansvarsområden

    Ta del av de satsningar i budgetpropositionen för 2021 som gjorts inom de områden jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation ansvarar för. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff med Eva Nordmark

Den 1 oktober höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff där hon kommenterade förhandlingarna om trygghet och omställning.

Foto: Maskot/Folio

För anställda och arbetssökande med anledning av Covid-19

Här finns samlad information till dig som är anställd eller arbetssökande om de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av virusutbrottet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Pressträff för barn om budgeten

Den 22 september höll finansminister Magdalena Andersson och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, som är ansvarig för barnrättspolitik i regeringen, en pressträff för att svara på barns frågor om budgeten för 2021. En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen utser Lars Arrhenius till ny Diskrimineringsombudsman

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen. En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressinbjudan.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 2212 träffar.