Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot segregation och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration

    Den 31 maj mottog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett delbetänkande från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. I delbetänkandet föreslås bland annat att fler anhöriginvandrare ska få möjlighet att ta del av etableringsinsatser, att etableringsprogrammet ska göras mer flexibelt baserat på olika behov hos nyanlända invandrare, samt möjligheter till anpassningar av ramtiden för etableringsprogrammet.

Mattias Lafvas.
Stefan Zrinzo Azzopardi, Minister of Public Works and Planning Malta, Kommissionär Nicolas Schmit, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg samt Mattias Lafvas, NCC. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Arbetsmiljöläget i EU stäms av

Den 15-16 maj gjordes en bedömning av arbetsmiljöläget i EU, då det svenska ordförandeskapet i EU tillsammans med EU-kommissionen bjöd in till en konferens om EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Frågor om psykisk hälsa i arbetslivet, nollvision för dödsrelaterade olyckor och hur klimatförändringar påverkar arbetsmiljön diskuterades.

Paulina Brandberg sitter i en fåtölj och ler. I förgrunden syns två ryggtavlor på personer hon samtalar med.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i samtal med representanter från Internationella Kvinnoförbundet. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet

Aktuella jämställdhetsfrågor inom områden som ekonomisk jämställdhet, integration och våld i nära relation lyftes vid möte med jämställdhetsministern

Den 2 maj träffade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg företrädare för ett tiotal nätverk och civilsamhällesorganisationer som på olika sätt arbetar för jämställdhet och att öka kvinnors deltagande i samhället och på arbetsmarknaden. Syftet med mötet var att byta erfarenheter och att diskutera aktuella jämställdhetsfrågor.

Foto: Magnus Fröderberg

Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet

Ekonomin befinner sig i ett kritiskt läge och när konjunkturen vänder riskerar det att göra situationen värre för de kommuner som redan har en hög arbetslöshet. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1499 träffar.