Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Roger Haddad blir utredare för Sverigekursen

    Regeringen har tidigare beslutat att samhällsorienteringen ska ses över. Kunskapen om det svenska samhällets grundläggande värderingar behöver stärkas hos dem som kommer till Sverige. Regeringen har utsett Roger Haddad till särskild utredare för en ny samhällsorientering – Sverigekursen.

  • Arbetslinjen stärks genom en inkomstbaserad a-kassa

    Arbetslöshetsförsäkringen ska tydligare bidra till omställning mellan arbeten, förenkla administrationen för arbetslösa, arbetsgivare och a-kassorna samt på ett effektivt sätt motverka felaktiga utbetalningar. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om En arbetslöshetsförsäkring baserad på inkomster. Det nya regelverket föreslås införas den 1 oktober 2025.

  • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

    Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år.

Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Regeringen fortsätter diskussionen om dödsolyckor på svenska arbetsplatser

Den 13 februari tog arbetsmarknadsminister Johan Pehrson och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg emot svenska arbetsgivarorganisationer för att diskutera arbetsgivarnas ansvar i att motverka dödsolyckor på svenska arbetsplatser. Den 14 februari träffade man fackförbunden från de branscher där dödstalen är som högst.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Maria Hemström Hemmingsson blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Regeringen har beslutat att anställa Maria Hemström Hemmingsson som ny generaldirektör och chef för Arbetsförmedlingen. Maria Hemström Hemmingsson kommer att tillträda tjänsten den 1 mars 2024.

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Lars Lööw ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket

Regeringen har beslutat att anställa Lars Lööw som generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han påbörjar sin anställning den 1 mars 2024.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Sverige ordförande i Nordiska ­ministerrådet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Visionen om att Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region 2030 är vägledande för det svenska ordförandeskapet.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1776 träffar.