Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

    Regeringen har presenterat ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel som kommer att gälla 2024–2026. Åtgärdsprogrammet innehåller en stor mängd satsningar och åtgärder som görs på bred front på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet stärks också inom fyra särskilt prioriterade utvecklingsområden.

  • En ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

    Regeringen har idag fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik. Utredningen ska bland annat analysera genomslaget för den nuvarande arbetsmiljöstrategin med dess fyra delmål och bedöma om delmålen är ändamålsenligt utformade.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet.

Nya mål för att integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb och självförsörjning

Onsdag den 15 maj bjöd arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson in till pressträff för att presentera regeringens förslag på nya integrationsmål och regeringens bild av arbetsmarknadsläget.

Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister.
Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

Fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

Den 17 maj är internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi. Alla människor ska känna sig trygga att vara den de är och älska vem de vill oavsett var i världen de befinner sig.

Regeringskansliet

15000 sommarjobb och 2000 fler yrkesutbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten att 130 miljoner kronor tillförs och 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Illustration: Jan Gerscher/Regeringskansliet.

Regeringen lämnar förslag för stärkt arbetslinje till riksdagen

Regeringen har beslutat om en proposition om inkomstbaserad a-kassa till riksdagen. Förslaget innebär att arbetslöshetsförsäkringen reformeras och blir en tydligare omställningsförsäkring som stärker arbetslinjen och minskar risken för fusk samtidigt som den administrativa bördan minskar.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1970 träffar.

Laddar...