Arbetsmarknads­­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

 • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024. Genom satsningen kan skyddet mot våldet och förtrycket stärkas samtidigt som stödet till utsatta förbättras. Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige kommer också att kartläggas.

 • En inkomstbaserad a-kassa bör införas

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  Arbetslöshetsförsäkringen behöver bli mer ändamålsenlig och på ett bättre sätt bidra till omställning vid arbetslöshet. Därför avser regeringen att föreslå att arbetslöshetsförsäkringen reformeras, så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. För att möjliggöra nödvändiga förberedelser inför reformen föreslår regeringen att Sveriges a-kassor får 50 miljoner kronor 2024.

Illustration: Regeringskansliet.

Arbetsmarknads­­­departementets delar i budgetpropositionen 2024

Här samlas några av Arbetsmarknadsdepartementets delar i budgetpropositionen för 2024.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Pressträff med Johan Pehrson om arbetsmarknadsläget

Den 16 augusti hade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson en pressträff om arbetsmarknadsläget i Sverige. Arbetslösheten har slutat minska och skillnaderna är stora mellan olika grupper. Utrikes födda är tydligt överrepresenterade bland arbetslösa, och i gruppen långtidsarbetslösa är fler personer födda utanför Europa än i Sverige. I många fall är bristande kunskaper i svenska en del av orsaken. Därför vill regeringen stärka undervisningen i svenska för invandrare (sfi).

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbetet för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter fortsätter

Regeringen genomför en rad olika åtgärder med fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Det handlar bland annat om insatser för att skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer, att motverka våld i nära relation och att öka kunskapen om hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor.

Bild från en pressträff med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg vid en pressträff om skyddade boenden. Foto: Regeringskansliet

Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1605 träffar.