Ungdomspolitik

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar inom en rad olika områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid, kultur och inflytande.

Ansvariga för ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Aktuellt om ungdomspolitik

  • Regeringens arbete med ny ungdomspolitik är påbörjat

    Regeringen har inlett ett arbete som ska leda till en ny ungdomspolitisk skrivelse och ett nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram. I arbetets inledande fas får flera organisationer och myndigheter, däribland LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, i uppdrag att ta fram och samla in information som kan bidra i arbetet.

    – Ungdomsrörelsen omfattar så många barn och unga, och deras erfarenheter är ovärderliga när regeringen nu ska utveckla ungdomspolitiken, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Innehåll om ungdomspolitik

Prenumerera

Totalt 185 träffar.