Gunnar Strömmer

Gunnar Strömmer

Justitieminister

Justitiedepartementet

”Regeringen ska bedriva en offensiv kriminalpolitik för att få ordning på Sverige. Det grova våldet och den organiserade brottsligheten ska bekämpas. Samtidigt skiftar fokus från gärningsman till brottsoffer och samhällsskydd.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Gunnar Strömmer

  • Pressträff med statsministern och justitieministern

    I dag, fredag den 29 september, klockan 15.00 bjuder statsminister Ulf Kristersson in till en pressträff tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer. Pressträffen äger rum efter dagens möte med överbefälhavare Micael Bydén och rikspolischef Anders Thornberg.

  • Historiska satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten i Sverige

    Regeringen genomför just nu en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta tryggheten i Sverige. För att genomföra den omläggningen gör regeringen historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt beräknas rättsväsendet växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026, en ökning med 21 miljarder kronor.

Justitieminister Gunnar Strömmer på dagens pressbriefing.
Justitieminister Gunnar Strömmer. Foto: Regeringskansliet

Pressbriefing med justitie­minister Gunnar Strömmer om säkerhetsläget

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget höll justitieminister Gunnar Strömmer en pressbriefing fredagen den 25 augusti.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

En översyn av ordningslagen för att stärka Sveriges säkerhet

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över om Sveriges säkerhet ska kunna beaktas vid tillståndsprövning och villkorsgivning för allmänna sammankomster enligt ordningslagen.

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg vid varsin talarstol under pressträffen i Regeringskansliet
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen, statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer och rikspolischef Anders Thornberg vid pressträffen den 17 augusti 2023 Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Säkerhetspolisen har beslutat om höjd terrorhotnivå

Säkerhetspolisen har beslutat att höja terrorhotnivån från förhöjt hot, till högt hot, från tre till fyra på en femgradig skala. Med anledning av det försämrade säkerhetsläget arbetar regeringen intensivt och löpande för att vidta de åtgärder som behövs.

Videospelare med teckentolkning finns i pressmeddelandet.

Foto på justitieminister Gunnar Strömmer som tar emot ett betänkande från utredaren och justitierådet Agneta Bäcklund. Båda tittar in i kameran och ler.
Justitieminister Gunnar Strömmer och utredaren och justitierådet Agneta Bäcklund. Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

Utredningsförslag om inrättande av särskilda ungdomsfängelser

Utredningen om frihets­berövande påföljder för unga har i dag över­lämnat sitt betänkande till justitie­minister Gunnar Strömmer. Utred­ningen föreslår att barn och unga som döms för allvarliga brott ska dömas till fängelse i stället för sluten ungdoms­vård. Utredningen föreslår också att fängelse­påföljden ska verk­ställas på särskilda ungdoms­avdel­ningar på Kriminal­vårdens befintliga anstalter.

Innehåll från Gunnar Strömmer

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 210 träffar.