Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

  • Regeringen instämmer i Riksrevisionens kritik i rapporten om statsbidraget till studieförbunden

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    I en skrivelse som i dag har överlämnats till riksdagen redovisar regeringen sin bedömning och de åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden.

  • Skärpta krav i Folkbildningsrådets riktlinjer

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Regeringen skärper kraven i riktlinjerna för Folkbildningsrådet och regleringsbrevet för anslagen för statsbidraget till folkbildningen 2023. Det görs efter att det på senare år har upptäckts flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet som finansieras av statsbidraget till folkbildningen.

Innehåll om folkbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 63 träffar.