Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen vill kartlägga avhoppen från sfi

Publicerad

Som en del av omläggningen av svensk integrationspolitik har regeringen beslutat att kartlägga studieavbrott på utbildning i svenska för invandrare (sfi). Sfi har stora avhopp och dålig genomströmning. Under 2022 var det 46 procent av deltagarna som avbröt kursen. Trots det saknas i dag relevant statistik över vad anledningen till avhoppen beror på. Nu får Skolverket i uppdrag att kartlägga studieavbrotten och analysera genomströmningen i utbildningen.

- Att lära sig svenska är avgörande för integrationen och för att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det här uppdraget viktigt inte minst för individen, säger utbildningsminister Mats Persson.

I det nya uppdraget ska Skolverket kartlägga studieavbrott, analysera genomströmningen i utbildningen och orsakerna till avbrotten. Om skillnader mellan huvudmän uppmärksammas ska myndigheten redovisa dessa skillnader. Skolverket ska också föreslå stödinsatser för att förbättra hanteringen av studieavbrott.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 mars 2024.  

Presskontakt

Sigrid Rydell Blomqvist
T.f. pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-145 30 07
e-post till Sigrid Rydell Blomqvist