Landsbygd, livsmedel och areella näringar

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.

Ansvariga för landsbygd, livsmedel och areella näringar

Ansvarigt statsråd

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om landsbygd, livsmedel och areella näringar

  • Peter Kullgren har tagit emot bioekonomiutredningens slutbetänkande

    Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen Lena Ek har i dag den 1 december överlämnat sitt slutbetänkande till landsbygdsminister Peter Kullgren.

  • Regeringen tillsätter utredning för att skapa ett bättre investeringsklimat i jordbruket

    Regeringen vill underlätta för ägarskiften och förbättra tillgången till kapital för investeringstunga delar av jordbruket. Detta för att skapa ett investeringsklimat som gör jordbruket fortsatt livskraftigt. En utredning ska därför se över vissa bestämmelser i jordförvärvslagen.

Innehåll om areella näringar, landsbygd och livsmedel

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 825 träffar.