Landsbygd, livsmedel och areella näringar i statens budget

Uppdaterad

Området omfattas av utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel, i statens budget.

1:1 Skogsstyrelsen
1:2 Insatser för skogsbruket
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
1:8 Statens jordbruksverk
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
1:10 Gårdsstöd m.m.
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
1:14 Livsmedelsverket
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
1:21 Åtgärder på fjällägenheter
1:22 Främjande av rennäringen m.m.
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.