Landsbygd, livsmedel och areella näringar i statens budget

Området omfattas av utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel, i statens budget.

1:1 Skogsstyrelsen
1:2 Insatser för skogsbruket
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
1:7 Ersättningar för viltskador m.m.
1:8 Statens jordbruksverk
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
1:10 Gårdsstöd m.m.
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
1:14 Livsmedelsverket
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
1:21 Åtgärder på fjällägenheter
1:22 Främjande av rennäringen m.m.
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter

Areella näringar, landsbygd och livsmedel i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Den 16 april 2018 lämnade regeringen 2018 års ekonomiska vårproposition till riksdagen.