Remisser

Regeringen kan via remisser be myndigheter, organisationer och andra att lämna synpunkter på ett förslag. Svar på remisser som skickas ut efter den 31 maj 2018 kommer att publiceras på ett mer enhetligt sätt. På webbplatsen publiceras svaren från dem som har ombetts att svara på en remiss. Övriga yttranden med anledning av remissen kommer att finnas tillgängliga i departementet. Publiceringen av remissvar på webbplatsen sker för att det ska bli lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och andra yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Remisser och remissvar

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 917 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida