Hoppa till huvudinnehåll

Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Aktuellt om militärt försvar

  • Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

    Regeringen undertecknade den 5 december 2023 ett avtal med USA om försvarssamarbete, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA-avtal). I denna lagrådsremiss, som överlämnades till Lagrådet den 12 april 2024, lämnas lagförslag som är nödvändiga för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.

  • 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan

    I vårändringsbudgeten går nu regeringen och Sverigedemokraterna fram med ett tillskott på sammantaget 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan. Dessutom gör omfördelningar av medel så att förbandsanslaget tillförs 900 miljoner kronor för att här och nu ytterligare stärka uthålligheten och tillgängligheten i Sveriges försvar.

Tre män skakar hand i förgrunden, i bakgrunden står en soldat i vinteruniform och militär materiel.
Finlands försvarsminister Antti Häkkänen, Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram och Sveriges försvarsminister Pål Jonson. Foto: Alice Thoms/Regeringskansliet

Försvars­minister Pål Jonson besökte övningen Nordic Response 24

Lördag den 9 mars besökte försvarsminister Pål Jonson den norska militärövningen Nordic Response 24. Övningen är en del av övningsserien Steadfast Defender som är den största Natoövningen som genomförs på decennier.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Tyskland

Den 5 mars tog försvarsminister Pål Jonson emot sin tyska ministerkollega Boris Pistorius. Under besöket diskuterades det säkerhetspolitiska läget, aktuella Nato- och EU-frågor, stödet till Ukraina samt det bilaterala försvarssamarbetet. Under besöket undertecknade försvarsministrarna även en gemensam avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan Sverige och Tyskland.

Jas 39 Gripen.
Jas 39 Gripen. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Ungern köper fyra Gripenplan av Sverige

Sverige och Ungern ingick den 23 februari ett avtal om att Ungern ska köpa fyra nya Gripenplan av Sverige. Avtalet skrevs under vid statsminister Ulf Kristerssons och försvarsminister Pål Jonsons besök i Budapest.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Regeringen presenterar största militära stödpaketet till Ukraina

Den 20 februari har regeringen presenterat det 15:e och hittills största militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes den 24 februari 2022. Paket 15 uppgår till ett värde av 7,1 miljarder kronor i löpande priser. Det inkluderar bland annat en marin satsning där Stridsbåt 90, mindre snabbgående motorbåtar (G-båt) och undervattensvapen ingår.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 479 träffar.

Laddar...