Militärt försvar

Området hanterar det militära försvaret, samordningen med det civila försvaret och frågor rörande totalförsvarsplikt. Området inkluderar också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för militärt försvar

Ansvarigt statsråd

Pål Jonson Försvars­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om militärt försvar

  • Initiativ för en snabbare och bättre försvarsinnovation

    På måndag den 29 maj lanserar regeringen ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin. 

  • Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen för att stärka Sveriges försvar

    Regeringen beviljar Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Investeringarna är en del i regeringens arbete för att öka den svenska försvarsförmågan.

Statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson i Stockholms skärgård
Statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson deltog i övning inom ramen för Aurora 23. Vid tillfället övade svenska 5. Amfibiebataljonen anfall med brittiska Royal Marines. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ulf Kristersson och Pål Jonson besökte övning inom Aurora 23 i Stockholms skärgård

Måndagen den 8 maj besökte statsminister Ulf Kristersson och försvarsminister Pål Jonson Korsö i Stockholms skärgård där svenska amfibiesoldater övade anfall med Royal Marines. Efter övningen ägde en pressträff rum på ön.

Försvarsminister Pål Jonson och försvarsminister Lloyd Austin håller ett möte dit många fotografer var inbjudna att delta de första fem minuterna. På varsin sida av bordet sitter svenska och amerikanska representanter.
Försvarsministrarna Pål Jonson och Lloyd Austin inleder ett möte i ett mötesrum i Musköbasens bergrum. Foto: Försvarsmakten

Besök av försvarsminister Austin visar USA:s starka stöd för Sveriges medlemskap i Nato och det nära bilaterala försvarssamarbetet

Onsdagen den 19 april tog försvarsminister Pål Jonson emot sin amerikanske kollega Lloyd J. Austin III på Muskö örlogsbas, söder om Stockholm. Besöket var det första av en amerikansk försvarsminister på 23 år och visar på USA:s starka stöd för Sveriges medlemskap i Nato liksom på det nära bilaterala försvarspolitiska- och militära samarbetet mellan Sverige och USA.

I vårändringsbudgeten finns förslag på förstärkning av det militära försvaret och förberedelser inför medlemskap i Nato
Satsningar i vårändringsbudgeten ska förbereda inför medlemskap i Nato. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förstärkning av det militära försvaret och förberedelser inför medlemskap i Nato

Regeringen har presenterat förslag på satsningar i vårändringsbudgeten som bland annat ska skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt av det militära försvaret och förbereda inför medlemskap i Nato.

I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås ökade anslag på totalt 660 miljoner kronor. Utöver det så utökas beställningsbemyndiganden hos Försvarsmakten med totalt 16,78 miljarder kronor.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen ändringar i säkerhetsskyddslagen i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Propositionen överlämnades den 14 mars till riksdagen.

Innehåll om militärt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 312 träffar.