Försvarsberedningen

Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Försvarsberedningen 2022

Följande riksdagsledamöter ingår i Försvarsberedningen 2022:

Daniel Bäckström (C)
Allan Widman (L)
Per Söderlund (SD)
Pål Jonson (M)
Hans Wallmark (M)
Mikael Oscarsson (KD)
Hanna Gunnarsson (V)
Niklas Karlsson (S)
Kenneth G Forslund (S)
Elisabeth Falkhaven (MP)

Rysslands invasion av Ukraina

Här finns samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Försvarsberedningen

  • 1. Vad är Försvarsberedningen?

    Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen.

  • 2. Försvarsberedningens sammansättning

    Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

  1. 1 Vad är Försvarsberedningen?
  2. 2 Försvarsberedningens sammansättning

Innehåll om Försvarsberedningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 15 träffar.