Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Den 14 maj 2019 lämnades en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Informationsfolder Försvarsberedningen

Försvarsberedningen 2019

Försvarsberedningen består av Björn von Sydow (S), ordförande, Kenneth G Forslund (S), Niklas Karlsson (S), Beatrice Ask (M), Karin Enström (M), Hans Wallmark (M), Roger Richtoff (SD), Anders Schröder (MP), Daniel Bäckström (C), Lotta Johnsson Fornarve (V), Allan Widman (L) samt Mikael Oscarsson (KD).

Sakkunniga och experter är Anna-Karin Eneström, utrikesråd för politiska frågor (UD), Sara Uddenberg, kansliråd (UD) Yosef Belachew kansliråd (Finansdepartementet), Ingvar Lindholm, departementssekreterare (Justitiedepartementet), Ola Hedin, sakkunnig (Försvarsdepartementet), Svante Werger, särskild rådgivare (Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap), Urban Molin, generalmajor (Försvarsmakten) och Peter Elmlund, senior rådgivare (FMV).

I beredningens sekretariat ingår Tommy Åkesson, huvudsekreterare, Micaela Bodelius, Adrienne Coyet Folke, Johannes Malminen, Björn Fagerberg och Patrik Asplund.

Försvarsberedningen

 • 1. Vad är Försvarsberedningen?

  Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen.

 • 2. Försvarsberedningens sammansättning

  Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

 • 3. Beredningens anvisningar

  Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet.

 1. 1 Vad är Försvarsberedningen?
 2. 2 Försvarsberedningens sammansättning
 3. 3 Beredningens anvisningar

Innehåll om Försvarsberedningen

Prenumerera

Totalt 15 träffar.