Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Carl-Oskar Bohlin
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

 • Försvarsberedningen presenterade slutrapport

  Den 26 april höll Försvarsberedningen en pressträff och presenterade slutrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad, Ds 2024:6, med den övergripande ambitionen för det militära försvaret och förslag rörande den samlade ekonomin för totalförsvaret. Försvarsberedningen konstaterar att Sverige står inför ett historiskt totalförsvarsbeslut.

 • Försvarsberedningen överlämnade totalförsvarsrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad

  Carl-Oskar Bohlin, Hans Wallmark och Pål Jonson står bredvid varandra.
  Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark överlämnade slutrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad (Ds 2024:6) till försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Fredagen den 26 april 2024 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad till försvarsministern Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

 • Försvarsberedningen överlämnade rapporten Kraftsamling

  Den 19 december höll Försvarsberedningen en pressträff efter överlämning av Försvarsberedningens delrapport om civilt försvar. I rapporten Kraftsamling – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret (Ds 2023:34) konstaterar Försvarsberedningen att det är tid för handling.

 • Försvarsministern och ministern för civilt försvar tog emot delrapporten Kraftsamling

  Försvarsminister Pål Jonson, Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.
  Försvarsminister Pål Jonson, Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Den 19 december 2023 överlämnade Försvarsberedningen delrapporten Kraftsamling till försvarsminister Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. I rapporten Kraftsamling – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret (Ds 2023:34) konstaterar Försvarsberedningen att det är tid för handling.

 • Försvarsberedningens pressträff om delrapporten Allvarstid

   Den 19 juni 2023 överlämnades Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023 till försvarsminister Pål Jonson. Därefter höll Försvarsberedningen en pressträff om delrapporten.

   I rapporten redovisar Försvarsberedningen sin bedömning av den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen och sammanhängande konsekvenser av denna för svensk försvars- och säkerhetspolitik. Det görs även en bedömning av följderna av och prioriteringar kopplade till ett svenskt medlemskap i Nato.

  • Försvarsberedningen överlämnade delrapport till försvarsministern

   • Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och försvarsminister Pål Jonson.

    Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och försvarsminister Pål Jonson.

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

   • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

   Den 19 juni 2023 tog försvarsminister Pål Jonson emot delrapporten Allvarstid – Försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport 2023. Rapporten innehåller en bedömning av den säkerhetspolitiska omvärldsutvecklingen och sammanhängande konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik. I detta ingår bland annat en bedömning av följderna av och prioriteringar kopplat till ett svenskt medlemskap i Nato.

  • Försvarsministern tog emot Försvarsberedningens delrapport Kontrollstation 2023

   • Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och försvarsminister Pål Jonson.

    Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark och försvarsminister Pål Jonson.

    Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

   • Foto: Armin Dröge/Regeringskansliet

   Den 26 april 2023 överlämnade en enig Försvarsberedning delrapporten, Kontrollstation 2023, till försvarsminister Pål Jonson. I delrapporten ingår tre delar: utvärdering av totalförsvarsbeslutet 2020, Försvarsberedningens syn på redovisningen av försvarsutgifter till Nato och inriktningen för en planeringsram för det militära försvaret.

  • Försvarsberedningen har genomfört sitt första konstituerande möte

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

   Den 21 december genomförde Försvarsberedningen sitt första konstituerande möte. Ordförande Hans Wallmark och huvudsekreterare Tommy Åkesson redogjorde för Försvarsberedningens anvisningar, arbetssätt och den övergripande tidplanen för vårens arbete. Försvarsberedningen ska leverera en första rapport den 2 juni 2023.

  • Regeringen presenterade uppdrag till Försvarsberedningen

   Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

   Tisdag den 13 december bjöd statsminister Ulf Kristersson, försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin in till pressträff för att presentera direktiv till en ny försvarsberedning samt ordförande i beredningen.

  Om Försvarsberedningen

  • Vad är Försvarsberedningen?

   Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas. Med utgångspunkt i bland annat försvarsberedningens rapporter utformar regeringen sina förslag till riksdagen.

   Försvarsberedningen är ett organ för att lyfta blicken från dagsaktuella frågor. Genom att analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner, och då särskilt utvecklingen i Europa och Sveriges närområde, kan beredningen sedan utmejsla vilka konsekvenser denna utveckling får för Sveriges försvar. Öppenhet och transparens är viktigt i beredningens arbete. Detta säkerställs bl.a. genom öppna möten, samtal och hearingar.

  Försvarsberedningen

  Följande ledamöter och huvudsekreterare ingår i Försvarsberedningen:

  • Hans Wallmark (M), ordförande
  • Peter Hultqvist (S)
  • Morgan Johansson (S)
  • Sven-Olof Sällström (SD)
  • Lars Wistedt (SD)
  • Jörgen Berglund (M)
  • Mikael Larsson (C)
  • Hanna Gunnarsson (V)
  • Emma Berginger (MP)
  • Mikael Oscarsson (KD)
  • Anna Starbrink (L)
  • Tommy Åkesson, huvudsekreterare

  Innehåll om Försvarsberedningen

  RSS Mail
  Prenumerera

  Totalt 15 träffar.

  Laddar...