Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Statsråden i regeringen står med smittsäkert avstånd från varandra på ett trädäck på en gård.
Amanda Lind, kultur- och demokrati­minister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna, och Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, saknas på bilden. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter nationellt, barnets rättigheter och nyanländas etablering.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko, Civil­minister
Lena Micko Civil­minister
Per Bolund, Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister
Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Miljö­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö- och klimatpolitik.

Isabella Lövin, Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Ann Linde, Utrikes­minister
Ann Linde Utrikes­minister
Anna Hallberg, utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Anna Hallberg Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Peter Eriksson Minister för internationellt utvecklingssamarbete