Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 23 statsråd.

Sveriges regering 18 oktober 2022 gruppbild på Lejonbacken terrass
Sveriges regering 18 oktober 2022 Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Statsminister Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Stats­minister
Jessika Roswall
Jessika Roswall EU-­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter på nationell nivå samt arbetet mot rasism och diskriminering och för att stärka hbtqi-personers rättigheter. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor och arbetet mot segregation.

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister
Erik Slottner Civil­minister
Niklas Wykman Finansmarknads­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, asyl- och migrationsfrågor, grundlagar, civilrätt med mera.

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Klimat- och näringslivs­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation och ansvarar för strålsäkerhet, friluftsliv och omställningen till cirkulär ekonomi.

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Landsbygds- och infrastruktur­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister
Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm Skol­minister

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister
Johan Forssell
Johan Forssell Bistånds- och utrikeshandels­minister