Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Regeringsförklaringen

Sveriges regering står utomhus på trappan till Harpsund.
Sveriges regering. På fotot syns före detta barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Sedan den 8 mars 2018 är Lena Hallengren barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister
Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister
Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister
Bild på Heléne Fritzon
Heléne Fritzon Migrations­minister och biträdande justitie­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt och trossamfund.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati­minister
Alice Bah Kuhnke Kultur- och demokrati­minister

Miljö- och energi­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och klimatpolitik

Karolina Skog, Miljö­minister
Karolina Skog Miljö­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Mikael Damberg rakt framifrån
Mikael Damberg Närings- och innovations­minister
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister
Peter Eriksson Bostads- och digitaliserings­minister
Sven-Erik Bucht, Landsbygds­minister
Sven-Erik Bucht Landsbygds­minister
Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.

Annika Strandhäll
Annika Strandhäll Social­minister
Lena Hallengren
Lena Hallengren Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik.

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson Minister för högre utbildning och forskning

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Margot Wallström, Utrikes­minister
Margot Wallström Utrikes­minister
Ann Linde
Ann Linde EU- och handels­minister
Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister