Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Infrastrukturdepartementet

De statsråd som kommer att tillhöra Infrastrukturdepartementet finns tills vidare på Näringsdepartementet. Berörda statsråd är infrastrukturminister Tomas Eneroth och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads­minister
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister
Ardalan Shekarabi, Civil­minister
Ardalan Shekarabi Civil­minister
Per Bolund, Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finans­minister
Per Bolund Finansmarknads- och bostads­minister, biträdande finans­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister
Mikael Damberg rakt framifrån
Mikael Damberg Inrikes­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt och trossamfund.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Miljö- och energi­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och klimatpolitik

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice stats­minister
Isabella Lövin Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister
Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Annika Strandhäll
Annika Strandhäll Socialförsäkrings­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och ungdomspolitik.

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Margot Wallström, Utrikes­minister
Margot Wallström Utrikes­minister
Ann Linde
Ann Linde Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Peter Eriksson, Bostads- och digitaliserings­minister
Peter Eriksson Minister för internationellt utvecklingssamarbete