Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 21 ministrar.

Gruppbild på samtliga statsråd
FRÄMRE RADEN: Ann Linde, Per Bolund, Märta Stenevi, Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Morgan Johansson, Eva Nordmark. MELLERSTA RADEN: Amanda Lind, Ardalan Shekarabi, Anna Ekström, Mikael Damberg, Åsa Lindhagen, Ibrahim Baylan, Tomas Eneroth, Lena Hallengren. BAKRE RADEN: Hans Dahlgren, Lena Micko, Anders Ygeman, Anna Hallberg, Peter Hultqvist, Matilda Ernkrans, Per Olsson Fridh. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Stefan Löfven, Stats­minister
Stefan Löfven Stats­minister
Hans Dahlgren, EU-minister
Hans Dahlgren EU-­minister

Arbetsmarknads­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsmiljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter nationellt, barnets rättigheter och nyanländas etablering.

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister
Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Märta Stenevi Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering

Finans­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Magdalena Andersson, Finans­minister
Magdalena Andersson Finans­minister
Lena Micko, Civil­minister
Lena Micko Civil­minister
Åsa Lindhagen, finansmarknadsminister och biträdande finansminister
Åsa Lindhagen Finansmarknads­minister och biträdande finans­minister

Försvars­departementet

Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Infrastruktur­departementet

Infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor.

Infrastruktur­minister Tomas Eneroth
Tomas Eneroth Infrastruktur­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Energi- och digitaliserings­minister

Justitie­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och migrations­minister
Porträtt av Mikael Damberg
Mikael Damberg Inrikes­minister

Kultur­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för idrott och ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Miljö­departementet

Departementet ansvarar för regeringens miljö- och klimatpolitik.

Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister
Per Bolund Miljö- och klimat­minister samt vice stats­minister

Närings­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional tillväxt.

Ibrahim Baylan, Närings­minister
Ibrahim Baylan Närings­minister

Social­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Socialminister Lena Hallengren
Lena Hallengren Social­minister
Ardalan Shekarabi, Socialförsäkrings­minister
Ardalan Shekarabi Socialförsäkrings­minister

Utbildnings­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Anna Ekström Utbildnings­minister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Utrikes­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Ann Linde, Utrikes­minister
Ann Linde Utrikes­minister
Anna Hallberg, utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Anna Hallberg Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor
Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete
Per Olsson Fridh Minister för internationellt utvecklingssamarbete