Handelspolitik och främjande

Den svenska handels- och främjandepolitiken syftar till att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige utomlands, för att sin tur underlätta export och import och möjliggöra ett ömsesidigt handelsutbyte med andra länder.

Ansvariga för handelspolitik och främjande

Ansvarigt statsråd

Ann Linde, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor
Ann Linde Utrikeshandels­minister och ­minister med ansvar för nordiska frågor

Ansvarigt departement

Aktuellt om handelspolitik och främjande

Innehåll om handelspolitik och främjande

Prenumerera

Totalt 810 träffar.