Hoppa till huvudinnehåll

Anna Tenje

Äldre- och socialförsäkringsminister

Socialdepartementet

"Det är hög tid att vi arbetar samlat kring äldrefrågorna för att ge äldre en värdig ålderdom med god livskvalitet. Dels ska vi värna om dem som arbetat ett helt arbetsliv genom att trygga deras ekonomi och behov av god omsorg. Dels ska vi ta vara på det höga värde som våra äldre har för hela samhället, motverka åldersdiskriminering och ta vara på den kunskap och erfarenhet som de bidrar med."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Anna Tenje

  • Dubbla dubbeldagar och möjligt att överlåta föräldrapenning från 1 juli

    Den 1 juli träder de nya reglerna i föräldrapenningen i kraft som ger föräldrar större flexibilitet. Förändringarna består av två delar, den första handlar om att antalet dubbeldagar, det vill säga de dagar som båda föräldrarna kan vara föräldralediga tillsammans med sitt barn, fördubblas från 30 till 60 och att det blir möjligt att använda dubbeldagarna fram till dess att barnet är 15 månader, jämfört med dagens 12 månader. Den andra förbättringen handlar om att föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn får överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till exempelvis en nära anhörig.

  • Beslut om att öka digitaliseringen inom socialförsäkringsområdet för att motverka bidragsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar

    Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över möjligheterna att öka digitaliseringen inom socialförsäkringens område. Syftet med utredningen är att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar samt att ge mer individanpassad service och effektivisera handläggningen av socialförsäkringsärenden. Skolverkets rättschef, Erik Janzon, har utsetts till särskild utredare för utredningen.

  • Socialstyrelsen ska kartlägga kommunala ersättningar för hemtjänst i vistelsekommuner

    I Sverige finns en möjlighet för personer som har hemtjänst i sin hemkommun, att också få hemtjänst i till exempel sin sommarbostad, även om den är belägen i en annan kommun. Regeringen avser att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelsen om vistelsekommuners rätt till ersättning för att verkställa bosättningskommunens beslut om hemtjänst.

Pressträff med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje den 5 april 2024
Pressträff med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje den 5 april 2024 Foto: Regeringskansliet

Regeringen utreder effektivare bekämpning av bidragsbrott

Varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott. Det är regeringen fast besluten att sätta stopp för. Regeringen tillsätter därför en bokstavsutredning för att stärka arbetet mot bidragsbrottsligheten och för att dessa brott ska utredas mer effektivt i syfte att skydda välfärdens legitimitet.

Pressträff med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje den 5 april 2024.
Pressträff med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje den 5 april 2024. Foto: Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot slutbetänkandet från utredningen Sjukförsäkringen i förändring

Mot bakgrund av att det har gjorts flera stora förändringar i sjukförsäkringen under de senaste åren behöver reformerna utvärderas. Nu har regeringen tagit emot utredningens betänkande.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg.
Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Försäkringskassan generaldirektör Nils Öberg höll inledningstalen under den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar som ägde rum den 6 mars 2024. Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Kontroller och sekretesslagstiftning i fokus när de nordiska länderna möttes för samtal om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar

Mer samarbete över landsgränserna, utökade kontrollmöjligheter och förändrad sekretesslagstiftning behövs för att sätta stopp för att kriminella lurar till sig pengar från välfärdssystemen. Det var några av insikterna från deltagarna under den nordiska konferensen om bidragsbrott och felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen, som arrangerades av Socialdepartementet och Försäkringskassan den 6 mars.

Innehåll från Anna Tenje

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 173 träffar.

Laddar...