Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2024 fastställt

Publicerad

Regeringen har fastställt det index – inkomstindex – som räknar upp inkomstpensionen varje år. Inkomstindex ökar från 203,13 under 2023 till 208,41 år 2024, en ökning med 2,6 procent. Inkomstindex används bland annat för den årliga uppräkningen av inkomst- och tilläggspensioner.

Inkomstbasbeloppet för år 2024 har fastställts till 76 200 kronor. Inkomstbasbeloppet styr hur stor inkomst som försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet. För 2024 uppgår den inkomsten till 51 208 kronor per månad.

Balanstal i ålderspensionssystemet

För att följa att skulderna inte överstiger tillgångarna i pensionssystemet fastställer regeringen varje år ett balanstal. Om tillgångarna är lika stora som skulderna är balanstalet 1. Om tillgångarna är större än skulderna är balanstalet över 1. Balanstalet för 2024 är 1,1295.

Laddar...