Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Ändring av förbudsförordningen

    Förbudsförordningen har varit, och är, ett viktigt verktyg i kampen mot covid-19. Gränsen på 50 deltagare ligger fast som huvudregel. Regeringen har infört ett undantag för arrangemang på serveringsställen. Ändringen gäller från och med den 8 oktober. Regeringen planerar också för ett ytterligare undantag gällande vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik. För att regeringen ska kunna fatta aktuellt beslut krävs dock att smittläget tillåter ett sådant undantag.

    Teckentolkad version av pressträffen med Mikael Damberg och Amanda Lind den 29 september finns i pressmeddelandet.

  • Tillfälligt inreseförbud till Sverige förlängs till och med den 22 december

    Bild: Regeringskansliet

    För att mildra effekterna av coronavirusets spridning råder ett tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige. Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till och med den 22 december 2020. Förbudet är försett med olika undantag, bland annat undantas personer som är bosatta i vissa angivna länder.

Innehåll om krisberedskap

Prenumerera

Totalt 606 träffar.