Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Ansvariga för krisberedskap

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om krisberedskap

Arbetet med att stärka Sveriges beredskap intensifieras

Regeringen har i dag beslutat om ett paket av åtgärder som ska stärka vår förmåga att hantera situationer inför och under höjd beredskap och då ytterst i krig, men som också kommer stärka vår generella beredskap. Bland annat ska en särskild utredare analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

Samarbete mot torkan och värmens konsekvenser

Den långvariga värmen och torkan påverkar många delar av samhället. Det har varit flera skogsbränder, jordbruket har drabbats hårt av torkan och grundvattennivåerna har sjunkit. De höga temperaturerna kan dessutom medföra hälsoproblem, särskilt hos äldre och sjuka. Regeringen följer händelseutvecklingen noga och fattar nödvändiga beslut löpande.

Morgan Johansson presenterade ytterligare åtgärder mot skogsbränder

Regeringen fortsätter sin satsning på räddningstjänsten. På en pressträff i dag den 7 augusti presenterade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson bland annat uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om analys av förstärkningsresurser. Pengar sätts också av för ökade utbildningsinsatser.

En effektivare kommunal räddningstjänst

En utredning föreslår att kommunerna får en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser, till exempel vid större skogsbränder. Utredningen föreslår också att MSB ska utöva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten och kunna ta över ansvaret för kommunernas räddningstjänstverksamhet vid mycket omfattande räddningsinsatser. I dag är det länsstyrelserna som har dessa uppgifter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 413 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida