Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Regeringen utser ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

    Regeringen har utsett Charlotte Petri Gornitzka till generaldirektör och chef för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Charlotte Petri Gornitzka är i dag assisterande generalsekreterare och biträdande chef för FN:s barnfond, UNICEF, i New York och tillträder sin nya tjänst den 10 december.

  • Ändringar i undantaget från det tillfälliga inreseförbudet

    Grafik: Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om ändringar i det tillfälliga inreseförbudet till Sverige. Ändringarna gäller undantaget för personer som bor i Bahrain och Förenade Arabemiraten och träder i kraft den 19 oktober 2021.

    Läs om inreseförbudet, vilka undantag som finns och vad som gäller för inresa från olika länder på sidan "Frågor och svar om inreseförbud till Sverige".

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 760 träffar.