Hoppa till huvudinnehåll

Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Carl-Oskar Bohlin deltog i RIF-möte om krisberedskap och krishantering på EU-nivå

    Carl-Oskar Bohlin står utomhus. I bakgrunden syns en EU-flagga.
    Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Försvarsdepartementet

    Den 13–14 juni hölls möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin deltog vid en ministerdiskussion om krisberedskap och krishantering på EU-nivå den 13 juni.

    Sverige och Finland driver på för att de krishanteringsmekanismer som finns i unionen tydligare måste utformas för att kunna hantera effekterna av det försämrade säkerhetspolitiska läget.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 500 träffar.

Laddar...