Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Carl-Oskar Bohlin träffade Estonia-överlevare

    Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tillsammans med överlevare från förlisningen av Estonia 28 september 1994
    Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin med överlevare från förlisningen av Estonia 28 september 1994 Tom Samuelsson/Regeringskansliet

    Tisdagen den 16 maj tog minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin emot en delegation med tre överlevare från förlisningen av M/S Estonia 28 september 1994. Vid mötet lyssnade ministern på överlevarna som framförde sin syn på risker och möjligheter kopplade till hanteringen av Estonia-frågan framgent.

Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Regeringen vill utreda hur civilplikten kan utökas till fler samhällsviktiga branscher och verksamheter

Regeringen avser i närtid tillsätta en utredning som ska titta på hur civilplikten kan utökas. Utredningen ska analysera civilplikten för alla samhällsviktiga sektorer och se över behovet av personalförsörjningen av det civila försvaret. Det meddelade statsminister Ulf Kristersson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin vid en pressträff den 26 april i samband med ett besök vid Medelpads Räddningstjänstförbund och utbildningsplatsen MSB Sandö.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fortsatt undersökning av M/S Estonia

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2023 att Statens haverikommission tillförs 25 miljoner kronor för ytterligare undersökningar av M/S Estonia under 2023. Statens haverikommission ska inom ramen för undersökningsarbetet bärga bogrampen samt fotografera och filma på bildäck.

Foto med Carl Fredrik Graf till vänster och Carl Oskar Bohlin till höger
Till vänster i bild: Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötlands län, som har utsetts till särskild utredare. Till höger: Carl Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Kommuners och regioners grundläggande beredskapsansvar ska utredas

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att utreda vilket grundläggande beredskapsansvar kommuner och regioner bör ha inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Syftet med uppdraget är att på sikt förstärka och utveckla kommuners och regioners beredskap.

Foto: Melker Dahlstrand/MSB

En samlad och tydligare reglering av VMA-systemet

Regeringen har den 14 mars överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till ny samlad reglering av systemet Viktigt meddelande till allmänheten. Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 418 träffar.