Krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Aktuellt om krisberedskap

  • Regeringen anslår 10 miljoner kronor för att öka allmänhetens förmåga att stå emot desinformation

    Den rådande säkerhetspolitiska situationen innebär en ökad risk för desinformation. Sådana försök till påverkan kan utgöra ett hot mot Sveriges demokrati, beslutsfattande och självbestämmande. Regeringen föreslår därför i den kommande vårändringsbudgeten att Myndigheten för psykologiskt försvar får 10 miljoner kronor extra, för en bred kampanj.

  • Sverige slopar inreseförbudet från alla länder

    Inreserestriktionerna till Sverige från länder utanför EU/EES har upphört att gälla från och med den 1 april 2022. Inreserestriktionerna från de nordiska länderna och andra länder inom EU/EES upphörde från och med den 9 februari 2022.

Innehåll om krisberedskap

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 850 träffar.