Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Sveriges första försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

Publicerad

Den 4 juli beslutade regeringen om Sveriges första försvars- och säkerhetsstrategi för rymden − Rymdens roll i ett nytt säkerhetspolitiskt läge.

– Rymden utgör en arena för samarbete men präglas också av konkurrens och risk för konflikter. Konkret innebär det att vi behöver ha beredskap att vidta tekniska, politiska, diplomatiska och militära åtgärder när så krävs, säger försvarsminister Pål Jonson.

Nyttjandet av rymden har gjort våra samhällen starkare, tryggare och mer välmående och har blivit en del av vår vardag. Rymden är både en strategisk och operativ domän vilken vi blivit alltmer beroende av.

Det övergripande målet med strategin är att säkerställa Sveriges försvars- och säkerhetsintressen i och genom rymden. För att uppnå det ska Sverige etablera sig som en betydelsefull och ansvarstagande rymdaktör inom försvars- och säkerhetsområdet genom nationella och internationella aktiviteter.

– Med denna strategi stärker vi försvars- och säkerhetsdimensionen i rymdpolitiken så att Sverige står bättre rustat att möta utmaningarna i rymden och mer kapabelt att använda rymden för försvar och säkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson.

Strategin bygger på fyra pelare:

  • Säkerställa handlingsfriheten i och genom rymden genom att ha förmågan att förutse och hantera utmaningarna kopplat till rymden.
  • Skapa en portfölj bestående av förmågor, tjänster och kapacitet på rymdområdet till stöd för vårt totalförsvar och vår krisberedskap.
  • Vara en aktiv och ansvarstagande partner på den internationella rymdarenan och bidra till den gemensamma säkerheten.
  • Bedriva en sammanhållen och kunskapsbaserad rymdpolitik som bidrar till utvecklingen av krisberedskapen och totalförsvaret.

Strategin utgör ett komplement till den nationella rymdstrategin (Skr. 2017/18:259).

Presskontakt

Johan Hjelmstrand
Pressekreterare hos försvarsminister Pål Jonson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 69 22
e-post till Johan Hjelmstrand
Laddar...