Hoppa till huvudinnehåll
Vintergatan från Pärlälven i skymning
Foto: David Björkén/Northern Panorama

Rymden – en strategisk och operativ domän

Försvarsminister Pål Jonson deklarerade i sitt anförande på ett rymdseminarium under det svenska EU-ordförandeskapet den 24 april 2023 att regeringen ska utveckla en försvars- och säkerhetsstrategi för rymden. Regeringen beslutade 4 juli om en sådan strategi. Försvars- och säkerhetsstrategin för rymden utgör ett komplement till den nationella rymdstrategin med betoning på totalförsvar och säkerhet och stärker försvars- och säkerhetsdimensionen i rymdpolitiken.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Nyheter om rymddomänen

 • Nato lanserar multinationellt initiativ för uthållig övervakning från rymden

  • Flera personer sitter runt ett bord. På bordet framför varje person står en liten flagga och en namnskylt med landet personen representerar. I rummets bakre hörn står en Natoflagga.

   Signering av APSS i samband med Natos toppmöte i Washington.

   Foto: Nato

  • Flera människor står uppradade framför två Natoflaggor. Framför står ett bord med flera länders flaggor och namnskyltar.

   Signering av APSS i samband med Natos toppmöte i Washington.

   Foto: Nato

  Sverige deltar i Natos multinationella initiativ för uthållig övervakning från rymden (APSS – Alliance Persistent Surveillance from Space). Försvarsminister Pål Jonson undertecknade på Natos toppmöte den 9 juli 2024 ett samförståndsavtal för APSS tillsammans med 16 allierade. Deltagandet i APSS är i linje med de strategiska målsättningarna i försvars- och säkerhetsstrategin för rymden.

 • Regeringen har beslutat om Sveriges första försvars- och säkerhetsstrategi för rymden

  Omslag till Sveriges försvars- och säkerhetsstrategi för rymden. På bilden syns Vintergatan i stjärnhimlen från Pärlälven i Jokkmokk.
  Sveriges försvars- och säkerhetsstrategi för rymden. Vintergatan från Pärlälven, Jokkmokk. Foto: David Björkén/Northern Panorama

  – Med denna strategi stärker vi försvars- och säkerhetsdimensionen i rymdpolitiken så att Sverige står bättre rustat att möta utmaningarna i rymden och mer kapabelt att använda rymden för försvar och säkerhet, säger försvarsminister Pål Jonson.

Varför en strategi?

Rymdens roll som en strategisk och operativ domän blir tydligare för allt fler aktörer, inklusive Nato och EU. Rymden har blivit mer tillgänglig, tack vare kommersialisering, innovation och teknikutveckling. Samhällets beroende av rymdtjänster och rymddata ökar. Utmaningarna kopplat till rymden omfattar naturliga faror och antagonistiska hot, mot både rymdinfrastrukturen och rymdsektorn.

Sverige är en rymdnation med ett geostrategiskt läge i norr. Med våra strategiska resurser som industriell förmåga, innovationskraft och infrastruktur har vi förutsättningar att bidra till såväl den gemensamma säkerheten som totalförsvaret och krisberedskapen.

En försvars- och säkerhetsstrategi syftar till att göra Sverige bättre rustat att möta utmaningarna i rymden och mer kapabelt att använda rymden för försvar och säkerhet.

Vad ska uppnås med strategin?

Försvars- och säkerhetsstrategin för rymden kommer att vara vägledande för arbetet med frågor av betydelse för rymd, försvar och säkerhet.

Det övergripande målet i strategin är att säkerställa våra försvars- och säkerhetsintressen i och genom rymden. För att uppnå det ska Sverige etablera sig som en betydelsefull och ansvarstagande rymdaktör inom försvars- och säkerhetsområdet genom nationella och internationella aktiviteter. Strategin baseras på fyra pelare:

 • Handlingsfrihet i och genom rymden med förmågan att förutse och hantera utmaningarna kopplat till rymden.
 • En portfölj bestående av förmågor, tjänster och kapacitet på rymdområdet till stöd för vårt totalförsvar och vår krisberedskap.
 • Vara en aktiv och ansvarstagande partner på den internationella rymdarenan och bidra till den gemensamma säkerheten.
 • En sammanhållen och kunskapsbaserad rymdpolitik som bidrar till utvecklingen av krisberedskapen och totalförsvaret.

Vad görs inom ramen för strategin?

Utformningen av strategin inleddes med att Totalförsvarets forskningsinstitut, på uppdrag av Försvarsdepartementet, anordnade ett rymdstrategiseminarium i maj 2023. Under hösten 2023 gavs intressenter från näringslivet, lärosäten och myndigheter möjlighet att inkomma med synpunkter på en strategi för rymd, försvar och säkerhet. Försvarsministern bjöd också in ett antal intressenter att delta i strategiska dialoger på Försvarsdepartementet. Totalt tre rundabordsamtal genomfördes i april 2024 under ledning av försvarsministern, ministern för civilt försvar och statssekreterarna.

Arbetet med att genomföra strategin fortsätter genom etableringen av en arbetsgrupp som ska stödja och rådgiva Regeringskansliet.

Innehåll om Rymden – en strategisk och operativ domän

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.

Laddar...