Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

En strategi för svensk rymdverksamhet Diarienummer: Artikelnr: U 2019:01

Publicerad

Regeringen har i skrivelsen En strategi för svensk rymdverksamhet (2017/18:259) presenterat den strategi som nu utgör en plattform för Sveriges långsiktiga arbete med rymdverksamhet. Av strategin framgår vilka övergripande områden som regeringen vill prioritera och vilka mål som finns för respektive område.

Ladda ner: